תיאטרון (ת"ש)

סריקות   

הקדמה – מונחי התיאטרון

 

בחורף שנת תרצ"ה החל ועד הלשון בפעולה שיטתית להנחת מונחים במקצועות שונים של אמנות וספרות, הנלמדים בחלקם גם בבתי הספר. נוסדה אז ועדה למונחים בתורת השירה שפירסמה את מסקנות עבודתה בשנת תרצ"ו ב"לשוננו", כרך ז' עמ' 396–403. סמוך לגמר פעולתה של ועדה זו הורכבה ועדה לקביעת מונחי התיאטרון שפרי עבודתה מתפרסם כאן (ועד הלשון הודיע על כך בדין וחשבון שנתפרסם בשנת תרצ"ז "לשוננו" כרך ח עמ' 90–96) . רשימת מונחים זו היא אפוא חוליה – אמנם רבת היקף – בסדרת רשימות מונחים לתורת הספרות, ובדעתו של הועד להוציא עם גמר פעולתו בענף זה, מלון מיוחד למונחים בתורת הספרות לסוגיה שיכונסו בו המונחים שנתפרסמו ברשימות. ע"י פרסום מוקדם של רשימה זו ניתנת אפוא הזדמנות למעונינים במקצוע זה, לבלשנים לסופרים ולאנשי במה, לעיין במונחים לפני כינוסם בספר מיוחד.

הועדה החלה את פעולתה בכ"ב מרחשון תרצ"ז וסיימתה בכ"ט באדר ב' ת"ש לאחר שהקדישה לה 47 ישיבות. את רשימת המלים הלועזיות, הטעונות הנחה בעברית, הביא לפני הועדה הדר' ח' פלאום. לכל המלים האלה הציע הצעות ראשונות מר יעקב קופילביץ, ששימשו חומר לדיון בועדה. ואחרי דיון מפורט בקריאה ראשונה ושניה סוכמו הצעות הועדה ברשימה שנשלחה, כמנהגו של ועד הלשון, לפני היערכה לדפוס לעיון חברי ועד הלשון ומומחים שמחוץ לועדה. מהם נענו בהערות ה' ראובן גרוסמן, דר' שאול טשרניחובסקי, ה' שמואל ייבין, דר' יעקב כהן ו"הבימה". הועדה דנה בעיון רב בהערותיהם שהועילו הרבה לשיפור המונחים. המונחים ערוכים בפרקים לפי עניינים, והסידור שבתוך הפרקים הוא לפי א"ב של הערכים העבריים.

את המונחים הגרמניים והצרפתיים התאים הדר' ח' פלאום, את המונחים האנגליים ה' ראובן גרוסמן. המונחים האנגליים נבדקו והוגהו בהשתתפות הגב' יהודית ביילין וה' מרדכי זלוטניק מעובדי הרדיו שבירושלים. הערות אחדות העיר הפרופ' ח"י רות. הועדה מביעה את תודתה לכל הנזכרים שסייעוה בעבודתה.

חברי הועדה הם:           פרופ' נ"ה טורטשינר

                                    דר' ח' פלאום

                                    פרופ' י' קלוזנר

                                    דר' ח' שירמן

מזכיר הועדה: דר' ז' בן-חיים

 

***

 

רשימת מונחי התאטרון עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית התפרסמה בלשוננו י (ת"ש), עמ' 338–368.

פרקי הרשימה: א. מֻנָּחִים כְּלָלִיִּים וְהִסְטוֹרִיִּים, ב. מַחֲזֶה, ג. בִּיּוּם, ד. בִּימָה, ה. הַשַּׂחֲקָן וּמִשְׂחָקוֹ, ו. תִּלְבֹּשֶׁת וּמַסֵּכָה, ז. הַצָּגָה, ח. קָהָל, ט. הַנְהָלַת הַמֶּשֶׁק, י. בִּנְיָן, יא. אָפֵּרָה וּבַלֶּט, יב. קִרְקָס, יג. שַׁעֲשׁוּעֵי-עָם.