פיזיקה מודרנית (תשנ"ג)

סינון
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
בָּלַע בלע אנרגייה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
סָפַג ספג חומר כימי
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
שֹׁפַע שופע של צורונים אטומיים

abundance abundance of atomic species
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
אַדְיַאבָּטִי* אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: אַדְיַבָּטִי
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
שִׁנּוּי אַדְיַאבָּטִי* שינוי אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: שִׁנּוּי אַדְיַבָּטִי
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
דְּחִיסוּת אַדְיַאבָּטִית* דחיסות אדיאבטית*
* במילון המקורי כתוב: דְּחִיסוּת אַדְיַבָּטִית
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
שְׁמוּרָה אַדְיַאבָּטִית* שמורה אדיאבטית*, אִינְוַרְיַאנְט אַדְיַאבָּטִי* אינווריאנט אדיאבטי*
* במילון המקורי כתוב: שְׁמוּרָה אַדְיַבָּטִית
* במילון המקורי כתוב: אִינְוַרְיַנְט אַדְיַבָּטִי
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
פוּנְקְצִיַּת-גְרִין מַקְדִּימָה* פונקציית-גרין מקדימה*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצִיַּת-גְּרִין מַקְדִּימָה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
מְסֻמָּךְ מסומך כגון פולינום מסומך, רב-איבר מסומך

associated associated e.g. associated polynomial
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
תּוֹצָא-אוֹזֶ'ה* תוצא-אוז'ה*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹצָא-אוֹזֵ'ה
העתק
חלופות תקניות : הִתְיַנְּנוּת
להרחבה
חלופות תקניות : התייננות
להרחבה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
המונח המעודכן: מַעֲבַר הִתְיַנְּנוּת
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
פַּס פס כגון בחומר מעובֶּה

band band e.g. in condensed matter
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
תְּחוּם תחום כגון תחום-תדרים

band band e.g. frequency band
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
בַּרְן ברן בלי ניקוד: בארן
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
בָּסִיס בסיס במרחב המצבים

basis basis state space
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
המונחים bottom, beauty נבחרו באקראי כביטוי לאות b המייצגת את אחד המספרים הקוואנטיים של הקווארקים (בפיזיקה של החלקיקים האלמנטריים), ללא קשר למשמעותם
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
מִכְפָּף מכפף עיווי בגביש נוזלי, תופעה וגודל
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
דְּעִיכַת-בֵּטָא* דעיכת-בטא*, הִתְפָּרְקוּת-בֵּטָא* התפרקות-בטא*
* במילון המקורי כתוב: דְּעִיכַת-בֵּיתָא
* במילון המקורי כתוב: הִתְפָּרְקוּת-בֵּיתָא
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
פוּנְקְצִיַּת-בֵּטָא* פונקציית-בטא*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצִיַּת-בֵּיתָה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
חֶלְקִיק-בֵּטָא* חלקיק-בטא*
* במילון המקורי כתוב: חֶלְקִיק-בֵּיתָה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
קֶרֶן-בֵּטָא* קרן-בטא*
* במילון המקורי כתוב: קֶרֶן-בֵּיתָה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
סְפֶּקְטֶר קַרְנֵי-בֵּטָא* ספקטר קרני-בטא*, סְפֶּקְטֶר-בֵּטָא* ספקטר-בטא*, סְפֶּקְטְרוּם קַרְנֵי-בֵּטָא* ספקטרום קרני-בטא*, סְפֶּקְטְרוּם-בֵּטָא* ספקטרום-בטא*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטֶר קַרְנֵי-בֵּיתָה
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטֶר-בֵּיתָה
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוּם קַרְנֵי-בֵּיתָה
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוּם-בֵּיתָה
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
בֵּטַאטְרוֹן* בטאטרון*
* במילון המקורי כתוב: בֵּיתָאטְרוֹן
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
קְבוּעַ-בּוֹלְצְמָן* קבוע-בולצמן*
* במילון המקורי כתוב: קְבוּעַ-בּוֹלְצְמַן
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
פֵּרוּס-בּוֹלְצְמָן* פירוס-בולצמן*, הִתְפַּלְּגוּת-בּוֹלְצְמָן* התפלגות-בולצמן*
* במילון המקורי כתוב: פֵּרוּס-בּוֹלְצְמַן
* במילון המקורי כתוב: הִתְפַּלְּגוּת-בּוֹלְצְמַן
העתק