רישות [טכנולוגיית המידע] (תשס"ד)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
שֶׁזֶר שזר כגון שזר נושא, שזר דיון, שזר מסרים

thread thread e.g. topic thread, discussion thread, message thread
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)

moderator moderator in computer conference
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
אִינְטֶרְנֶט* אינטרנט*
* במילון המקורי כתוב: אִינְטֶרְנֵט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
מַשְׁאַב אִינְטֶרְנֶט* משאב אינטרנט*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁאַב אִינְטֶרְנֵט
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
מִמְסַר שִׂיחוּחַ בָּאִינְטֶרְנֶט* ממסר שיחוח באינטרנט*
* במילון המקורי כתוב: מִמְסַר שִׂיחוּחַ בָּאִינְטֶרְנֵט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
מִרְשֶׁתֶת פְּנִים מרשתת פנים, אִינְטְרָאנֶט* אינטראנט*
* במילון המקורי כתוב: אִינְטְרָאנֵט
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
מִרְשֶׁתֶת חוּץ מרשתת חוץ, אֶקְסְטְרָאנֶט* אקסטראנט*
* במילון המקורי כתוב: אֶקְסְטְרָאנֵט
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)

plug-in plug-in software
המונח בעת אישור המילון: תֶּקַע תּוֹסָף
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
מִסְרֵר מסרר שלח מִסְרוֹן (הודעת SMS)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
הֶדְבֵּק הדבק אתר אינטרנט הבנוי מקטעים הלקוחים מאתרים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
תִּקְשׁוּב תקשוב בעבר ראשי תיבות של תקשורת שליטה ובקרה; כיום תקשורת ומחשבים במערכת משולבת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נִהוּל מְבֻזָּר ניהול מבוזר ניהול רשת תקשורת על ידי האצלה לאזור מנהלה אחד או יותר, הכפופים לאזור המנהלה הראשי; מנוגד לניהול ריכוזי
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שִׁבּוּץ בְּשָׁרָת שיבוץ בשרת פקודה בשפת HTML המשמשת להצבת נתונים או תוכן אחר בתוך דף מרשתת לפני המשלוח שלו לדפדפן המבקש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הֶסְכֵּם רָמַת שֵׁרוּת הסכם רמת שירות הסכם בין לקוח ובין ספק שירות הקובע את רמת השירות שתסופק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אֵיכוּת שֵׁרוּת איכות שירות העדפה של סוגי תעבורה ברשת תקשורת על פי אוסף מאפינים של טיב השירות ברשת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רְשׁוּמַת מַדְרִיךְ רשומת מדריך רשומה (שורה) במדריך המכילה נתוני הפנייה לעצם המבוקש על ידי משתמשי המדריך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תְּחִיב פּוֹרְטָן תחיב פורטן תפקוד או נוהל עבודה שזמין כמען URL הניתן לשיבוץ בכל מקום באתר לקוח או בפורטן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שִׁבְשׁוּב שבשוב פעולה שמבצע דף מרשתת הידודי השולח את הדף כולו על תוכנו לעיבוד בשרת וחוזר ומציג אותו למשתמש; שימושי בקליטת ססמאות או טפסים מסוגים שונים (בקשות, קניות וכד')
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוֹדִיעִין רֶשֶׁת מודיעין רשת מודיעין (ביטחוני או עסקי) הנאסף באמצעות המרשתת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
קִשּׁוּר קֶבַע קישור קבע מען קבוע של ישות במרשתת, המאפשר גישה ישירה אליה ללא צורך בניווט דרך אתרים קשורים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
תַּג הַקְבָּצָה תג הקבצה סימן מיוחד שבו מסמנים מילה או פסקה חסרת רווחים וכך מאפשרים לקבץ בקלות, במרחב נתונים גדול, קטעי תכנים שמתייחסים לנושאים מיוחדים שסומנו. תג ההקבצה המקובל הוא סולמית "#"

hashtag hashtag or other text-tag symbol
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
פִּרְסוּם חוֹזֵר פרסום חוזר פרסום נשנה ברשת חברתית של מידע שכבר פורסם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
שֵׁרוּתֵי רֶשֶׁת בְּהַטְפָּסָה רוֹפֶפֶת שירותי רשת בהטפסה רופפת ברישות, שירותי רשת הניתנים ללא אכיפה של תסדיר מוגדר כלשהו של המסרים שבהם השירות משתמש, לדוגמה: שירות רשת שמקודד את התוכן הממשי של מסר כמחרוזת יחידה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
שֵׁרוּתֵי רֶשֶׁת בְּהַטְפָּסָה חֲזָקָה שירותי רשת בהטפסה חזקה ברישות, שירותי רשת שבהם נאכפת הגדרה מלאה של מבנה הנתונים במסרים שבהם השירות משתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
מִרְשֶׁתֶת הַדְּבָרִים מרשתת הדברים התפתחות טכנולוגית שמרחיבה את מרשתת האינטרנט לתקשוב של חפצים המאפשר להם להדד בינם ובין עצמם ועם בני אדם, כגון בית חכם, עיר חכמה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
כָּפְרָה כופרה נזקה שמונעת בדרך כלשהי ממשתמש את אפשרות הגישה למערכת נגועה ותובעת ממנו תשלום כופר למפעיל הנזקה כדי לפתוח את המחסומים
דלג למונחים