פיזיקה: חשמל ומגנטיות (תשל"ו)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה* אלקטרוסטטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* אלקטרוסטטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה* אלקטרודינמיקה*
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִי* אלקטרודינמי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה* אלקטרוקינטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִי* אלקטרוקינטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת* אלקטרומגנטיות*
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* אלקטרומגנטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה* אלקטרוניקה*
אֵלֶקְטְרוֹנִי* אלקטרוני* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹכִימְיָה* אלקטרוכימיה*
אֵלֶקְטְרוֹכִימִי* אלקטרוכימי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימְיָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
תֶּרְמוֹאֵלֶקְטְרִיּוּת* תרמואלקטריות*
תֶּרְמוֹאֵלֶקְטְרִי* תרמואלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פוֹטוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פוטו אלקטריות*
פוֹטוֹ אֵלֶקְטְרִי* פוטו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פְּיֵזוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פייזו אלקטריות*
פְּיֵזוֹ אֵלֶקְטְרִי* פייזו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פִּירוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פירו אלקטריות*
פִּירוֹ אֵלֶקְטְרִי* פירו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קְרִינַת אִיקְס* קרינת איקס*, קְרִינַת X קרינת X, קְרִינַת רֶנְטְגֶן* קרינת רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת אִיקְסְ
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת רֶנְטְגֶּן
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
חֹזֶק הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* חוזק הדיאלקטרן*, חֹזֶק דִּיאֵלֶקְטְרִי* חוזק דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְקַדֵּם דִּיאֵלֶקְטְרִי* מקדם דיאלקטרי*, מְקַדֵּם הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* מקדם הדיאלקטרן*, קָבוּעַ דִּיאֵלֶקְטְרִי* קבוע דיאלקטרי* מונח מיושן
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם דִּיאֱלֶקְטְרִי
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: קָבוּעַ דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְחוֹלֵל אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* מחולל אלקטרוסטטי*, גֵּנֵרָטוֹר אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* גנרטור אלקטרוסטטי*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
* במילון המקורי כתוב: גֵּנֵרָטוֹר אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
העתק