פיזיקה: חשמל ומגנטיות (תשל"ו)

סינון
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מַגְנֵטִיּוּת מגנטיות
מַגְנֵטִי* מגנטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: מַגְנְטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה* אלקטרוסטטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* אלקטרוסטטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה* אלקטרודינמיקה*
אֵלֶקְטְרוֹדִינָמִי* אלקטרודינמי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדִינָמִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה* אלקטרוקינטיקה*
אֵלֶקְטְרוֹקִינֵטִי* אלקטרוקינטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹקִינֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת* אלקטרומגנטיות*
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* אלקטרומגנטי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹנִיקָה* אלקטרוניקה*
אֵלֶקְטְרוֹנִי* אלקטרוני* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִיקָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹכִימְיָה* אלקטרוכימיה*
אֵלֶקְטְרוֹכִימִי* אלקטרוכימי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימְיָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹכִימִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
תֶּרְמוֹאֵלֶקְטְרִיּוּת* תרמואלקטריות*
תֶּרְמוֹאֵלֶקְטְרִי* תרמואלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: תֶּרְמוֹ-אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פוֹטוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פוטו אלקטריות*
פוֹטוֹ אֵלֶקְטְרִי* פוטו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פוֹטוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פְּיֵזוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פייזו אלקטריות*
פְּיֵזוֹ אֵלֶקְטְרִי* פייזו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פְּיֵזוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פִּירוֹ אֵלֶקְטְרִיּוּת* פירו אלקטריות*
פִּירוֹ אֵלֶקְטְרִי* פירו אלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ אֱלֶקְטְרִיּוּת
* במילון המקורי כתוב: פִּירוֹ אֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גַּל מַלְבְּנִי* גל מלבני*
* במילון המקורי כתוב: גַּל מַלְבֵּנִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גַּלִּים אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיִּים* גלים אלקטרומגנטיים*
* במילון המקורי כתוב: גַּלִּים אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קְרִינָה אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית* קרינה אלקטרומגנטית*
* במילון המקורי כתוב: קְרִינָה אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
סְפֶּקְטְרוּם אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* ספקטרום אלקטרומגנטי*
* במילון המקורי כתוב: סְפֶּקְטְרוּם אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קְרִינַת אִיקְס* קרינת איקס*, קְרִינַת X קרינת X, קְרִינַת רֶנְטְגֶן* קרינת רנטגן*
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת אִיקְסְ
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת רֶנְטְגֶּן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קְרִינַת גָּמָא* קרינת גמא*
* במילון המקורי כתוב: קְרִינַת גַּמָּא
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹן* אלקטרון*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
חֶלְקִיק בֵּטָא* חלקיק בטא*
* במילון המקורי כתוב: חֶלְקִיק בֵּיתָא
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹן חָפְשִׁי* אלקטרון חופשי*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן חָפְשִׁי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹן קָשׁוּר* אלקטרון קשור*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן קָשׁוּר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
המונח המעודכן: יִנֵּן.
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
יִנּוּן* יינון*
* במילון המקורי כתוב: יִינוּן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מוֹלִיךְ מוליך (ש"ע); פּריט מוֹליך
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
דִּיאֵלֶקְטְרָן* דיאלקטרן* ש"ע
* במילון המקורי כתוב: דִּיאֱלֶקְטְרָן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
דִּיאֵלֶקְטְרִי* דיאלקטרי* ש"ת
* במילון המקורי כתוב: דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גַּז אֵלֶקְטְרוֹנִים* גז אלקטרונים*
* במילון המקורי כתוב: גַּז אֱלֶקְטְרוֹנִים
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פְּלַזְמָה* פלזמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּלַסְמָה
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
דֹּפֶק דופק, פּוּלְס* פולס*
* במילון המקורי כתוב: פּוּלְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מִתְקָף מתקף, אִימְפּוּלְס* אימפולס*
* במילון המקורי כתוב: אִימְפּוּלְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מוֹמֵנְט דּוּ-קֹטֶב* מומנט דו-קוטב*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ דּוּ-קֹטֶב
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מָקוֹר מקור שׁל הספּק, זרם, אלקטרוֹנים, כּא"מ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
תָּא תא מקוֹר-יחידה שׁל חשׁמל
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פָּרַק פרק פּעוּלה פּעילה
נִפְרָק נפרק פּעוּלה סבילה
הִתְפָּרֵק התפרק פּעוּלה חוֹזרת
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הַשְׁרָאָה אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִית* השראה אלקטרוסטטית*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁרָאָה אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
שָׂדֶה אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* שדה אלקטרוסטטי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂדֶה אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קַו שָׂדֶה קו שדה, קַו כּוֹחַ* קו כוח* מונח מיושן
* במילון המקורי כתוב: קַו כֹּחַ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פּוֹטֶנְצִיָּאל* פוטנציאל*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיָל
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הֶפְרֵשׁ פּוֹטֶנְצִיָּאלִים* הפרש פוטנציאלים*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְרֵשׁ פּוֹטֶנְצְיָלִים
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גְּרַדְיֵנְט הַפּוֹטֶנְצִיָּאל* גרדיינט הפוטנציאל*
* במילון המקורי כתוב: גְּרַדְיֶנְטְ הַפּוֹטֶנְצְיָל
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצִיָּאל* משטח שווה פוטנציאל*, מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָאלִי* משטח אקוויפוטנציאלי*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח שְׁוֵה פּוֹטֶנְצְיָל
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁטָח אֶקְוִיפּוֹטֶנְצְיָלִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
חֹזֶק הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* חוזק הדיאלקטרן*, חֹזֶק דִּיאֵלֶקְטְרִי* חוזק דיאלקטרי*
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: חֹזֶק דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְקַדֵּם דִּיאֵלֶקְטְרִי* מקדם דיאלקטרי*, מְקַדֵּם הַדִּיאֵלֶקְטְרָן* מקדם הדיאלקטרן*, קָבוּעַ דִּיאֵלֶקְטְרִי* קבוע דיאלקטרי* מונח מיושן
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם דִּיאֱלֶקְטְרִי
* במילון המקורי כתוב: מְקַדֵּם הַדִּיאֱלֶקְטְרָן
* במילון המקורי כתוב: קָבוּעַ דִּיאֱלֶקְטְרִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פֶּרְמִיטִיבִיּוּת* פרמיטיביות*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרְמִיטִיוִיּוּת
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הֶפְסֵדִים דִּיאֵלֶקְטְרִיִּים* הפסדים דיאלקטריים*
* במילון המקורי כתוב: הֶפְסֵדִים דִּיאֱלֶקְטְרִיִּים
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹסְקוֹפּ* אלקטרוסקופ*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹסְקוֹף
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֱלֶקְטְרוֹמֵטֶר* אלקטרומטר*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֱלֶקְטְרוֹמֵטֶר רְבִיעִים* אלקטרומטר רביעים*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמֶטֶר רְבִיעִים
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
קַבָּל אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* קבל אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: קַבָּל אֱלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מְחוֹלֵל אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* מחולל אלקטרוסטטי*, גֵּנֵרָטוֹר אֵלֶקְטְרוֹסְטָטִי* גנרטור אלקטרוסטטי*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
* במילון המקורי כתוב: גֵּנֵרָטוֹר אֱלֶקְטְרוֹסְטָטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי* כוח אלקטרומוטורי*, כָּאָ"ם* כא"ם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֱלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי
* במילון המקורי כתוב: כא"מ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
כּוֹחַ אֵלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי נֶגְדִּי* כוח אלקטרומוטורי נגדי*, כָּאָ"ם נֶגְדִּי* כא"ם נגדי*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ אֱלֶקְטְרוֹמוֹטוֹרִי נֶגְדִּי
* במילון המקורי כתוב: כא"מ נֶגְדִּי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הערת המזכירות המדעית: נראה שהמונח האנגלי צ"ל series-aiding connection.
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הערת המזכירות המדעית: נראה שהמונח האנגלי צ"ל series-opposing connection.
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הערת המזכירות המדעית: נראה שהמונח האנגלי צ"ל parallel connection, like poles together.
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הערת המזכירות המדעית: נראה שהמונח האנגלי צ"ל parallel connection, unlike poles together.
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פֵרוֹמַגְנֵטִי* פרומגנטי*
* במילון המקורי כתוב: פֶרוֹמַגְנֵטִי
העתק
העתק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מֵרִידְיָאן מַגְנֵטִי* מרידיאן מגנטי*
* במילון המקורי כתוב: מֶרִידְיָן מַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מַגְנֵטוֹמֵטֶר* מגנטומטר*
* במילון המקורי כתוב: מַגְנֵטוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵט* אלקטרומגנט*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵט
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
שָׂדֶה אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* שדה אלקטרומגנטי*
* במילון המקורי כתוב: שָׂדֶה אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הַשְׁרָאָה אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית* השראה אלקטרומגנטית*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁרָאָה אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִית
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
עַכָּבָה עכבה, אִימְפֵּדַנְס* אימפדנס*
* במילון המקורי כתוב: אִימְפֵּדַנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
הֶגֵּב היגב, רֵאַקְטַנְס* ריאקטנס*
* במילון המקורי כתוב: רֵאַקְטַנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מַתִּירוּת מתירות, אַדְמִיטַנְס* אדמיטנס*
* במילון המקורי כתוב: אַדְמִיטַנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מַנִּיחוּת מניחות, סוּסֶפְּטַנְס* סוספטנס*
* במילון המקורי כתוב: סוּסֶפְּטַנְסְ
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פֶּרְמִיטִיבִיּוּת הָרִיק* פרמיטיביות הריק*
* במילון המקורי כתוב: פֶּרְמִיטִיוִיּוּת הָרִיק
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
פּוֹטֶנְצִיּוֹמֵטֶר* פוטנציומטר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
סוֹלֵנוֹאִיד* סולנואיד*, סְלִילוֹנִית סלילונית
* במילון המקורי כתוב: סוֹלֶנוֹאִיד
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
נוּרַת לַהַט נורת להט הערה: נהוּג גם השם: נוּרַת לִבּוּן
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר* גלוונומטר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
גַּלְוָנוֹמֵטֶר בָּלִיסְטִי* גלוונומטר בליסטי*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוָנוֹמֶטֶר בַּלִּיסְטִי
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
אַמְפֶּרְמֵטֶר* אמפרמטר*, מַד זֶרֶם מד זרם
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּרְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מִילִיאַמְפֶּרְמֵטֶר* מיליאמפרמטר*
* במילון המקורי כתוב: מִילִיאַמְפֶּרְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
ווֹלְטְמֵטֶר* וולטמטר*, מַד מֶתַח מד מתח
* במילון המקורי כתוב: ווֹלְטְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
מִילִיווֹלְטְמֵטֶר* מיליוולטמטר*
* במילון המקורי כתוב: מִילִיווֹלְטְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)
וַטְמֵטֶר* וטמטר*, מַד הֶסְפֵּק מד הספק
* במילון המקורי כתוב: וַטְמֶטֶר
העתק
פיזיקה (תשל"ו, 1976)