רדיו [אלקטרוניקה] (תרצ"ח)

סינון
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מְשׁוֹשָׁה משושה, אַנְטֵנָה* אנטנה*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטֶנָּה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מַד-זֶרֶם* מד-זרם*
* במילון המקורי כתוב: מַדְזֶרֶם
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶמְפְּלִיפָיֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמפליפייר (לועזי)
להרחבה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אָנוֹדַת עֵזֶר* אנודת עזר*
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹדַת עֵזֶר
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אַנְיוֹן* אניון*
* במילון המקורי כתוב: אָנִיאוֹן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
נָחַת* נחת*
* במילון המקורי כתוב: נָחֹת
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
נִחֵת* ניחת*
* במילון המקורי כתוב: נַחֵת
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שֵׁמַע* שמע*, שְׁמִיעוּת שמיעות
* במילון המקורי כתוב: שֶׁמַע
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
גָּשַׁשׁ* גשש*
* במילון המקורי כתוב: גָּשֹׁשׁ
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
פַּעֲמָה* פעמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּעָמָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁבָּרוֹן שיברון סמ' שִׁבְרוֹן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁדֵּר* שידר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁדֵּר
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
קַטְיוֹן* קטיון*
* במילון המקורי כתוב: קָטִיאוֹן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
טָעַן* טען*
* במילון המקורי כתוב: טָעֹן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
המונח המעודכן: טְעִינַת אַנְטֵנָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁנֵּק* שינק*
* במילון המקורי כתוב: שַׁנֵּק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
נָחָה* נחה*, הִנְחָה* הנחה*, פָּקַד* פקד* סריג
* במילון המקורי כתוב: נָחֹה
* במילון המקורי כתוב: הַנְחֵה
* במילון המקורי כתוב: פָּקֹד
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
המונח המעודכן: עֲטָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
המונח המעודכן: פְּחַת הָעֲטָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
תּוֹפַעַת הַקְּרוֹנְתָה* תופעת הקרונתה*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹפָעַת הַקְּרוֹנְתָה
המונח המעודכן: תּוֹפַעַת עֲטָרָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
צִמֵּד* צימד*
* במילון המקורי כתוב: צַמֵּד
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
גִּלָּה* גילה*, גִּלָּה* גילה*
* במילון המקורי כתוב: גַּלֵּה
* במילון המקורי כתוב: גַּלּוֹת
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
דְּיוֹדָה* דיודה*
* במילון המקורי כתוב: דּוּאוֹדָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
סֵרֵס* סירס*, עִוֵּת* עיוות*
* במילון המקורי כתוב: סָרֵס
* במילון המקורי כתוב: עַוֵּת
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִיקָה* אלקטרומגנטיקה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֶטִיקָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אֵלֶקְטְרוֹן* אלקטרון*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אֵתֶר* אתר*
* במילון המקורי כתוב: אֶתֶר
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
גַּלֵּי אֵתֶר* גלי אתר*
* במילון המקורי כתוב: גַּלֵּי אֶתֶר
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הֵרִיק* הריק*
* במילון המקורי כתוב: הָרֵק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
לָקָה* לקה*
* במילון המקורי כתוב: לָקֹה
העתק
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
תְּדִירוּת שֵׁמַע* תדירות שמע*
* במילון המקורי כתוב: תְּדִירוּת שֶׁמַע
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁכְבַת הֵוִיסַיְד* שכבת הוויסייד*
* במילון המקורי כתוב: שִׁכְבַת הֵוִיסַיְדְ
העתק
חלופות תקניות : מַחְוָן
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְדִּיקָטוֹר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מחוון
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינדיקטור (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
המונח המעודכן: יִנֵּן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
קִילוֹהֵרְץ* קילוהרץ*
* במילון המקורי כתוב: קִילוֹהֶרְץ
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
קָדַם* קדם*
* במילון המקורי כתוב: קָדֹם
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
כַּלִּיא בָּרָק* כליא ברק*, כּוֹלֵא בָּרָק* כולא ברק*
* במילון המקורי כתוב: כַּלִּיא בָרָק
* במילון המקורי כתוב: כּוֹלֵא בָרָק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
רַמְקוֹל רמקול ר' רַמְקוֹלִים
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מִיקְרוֹפוֹן* מיקרופון*
* במילון המקורי כתוב: מִקְרוֹפוֹן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
נְדִידַת יוֹנִים* נדידת יונים*
* במילון המקורי כתוב: נְדִידַת אִיּוֹנִים
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
פֶּנְטוֹדָה* פנטודה*
* במילון המקורי כתוב: פֶּנְתּוֹדָה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מַד-מוֹפָע* מד-מופע*
* במילון המקורי כתוב: מַדְמוֹפָע
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
פּוֹטֶנְצִיָּאל* פוטנציאל*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצִיאַל
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
פּוֹטֶנְצִיּוֹמֵטֶר* פוטנציומטר*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיוֹמֶטֶר
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
קַרְנַיִם קרניים קרני אנודה, קרני קתודה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱבִיר* העביר*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶמְפְּלִיפָיֶר (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמפליפייר (לועזי)
להרחבה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הוֹדֵד הודד עוֹרר תּהוּדה
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
צִדֵּד* צידד*
* במילון המקורי כתוב: צַדֵּד
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אִחוּז איחוז במובן כללי
שֶׁקַע שקע הוא המקום שבו נכנס הַתֶּקַע
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הִרְכִּיב* הרכיב*
* במילון המקורי כתוב: הַרְכֵּב
העתק
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הִסְעִיף* הסעיף*
* במילון המקורי כתוב: הַסְעֵף
המונח המעודכן: סִעֵף
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
סְלִיל מֻסְעָף* סליל מוסעף*, סְלִיל הַשְׁרָאָה מֻסְעָף* סליל השראה מוסעף*
* במילון המקורי כתוב: סְלִיל מָסְעָף
* במילון המקורי כתוב: סְלִיל הַשְׁרָאָה מָסְעָף
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
טֵלֵוִיזְיָה* טלוויזיה*
* במילון המקורי כתוב: טֶלֶוִיזְיָה
העתק
חלופות תקניות : שַׁנַּאי עַצְמִי
להרחבה
חלופות תקניות : שנאי עצמי
להרחבה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מִשְׁלוֹחַ* משלוח*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁלֹחַ
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מִשְׁלוֹחַ מְכֻוָּן* משלוח מכוון*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁלֹחַ מְכֻוָּן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שָׁלַח* שלח*
* במילון המקורי כתוב: שָׁלֹחַ
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
טְרִיּוֹדָה* טריודה*
* במילון המקורי כתוב: טְרִיאוֹדָה
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
הִכְוִין* הכווין*
* במילון המקורי כתוב: הַכְוֵן
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
אוּרַנְיוּם* אורניום*
* במילון המקורי כתוב: אוּרָנִיּוֹן
העתק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
המונח בוטל ובמקומו נקבע רִיק מֻפְלָג, ר' לשוננו יא, עמ' 307
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
מַד-רִיק* מד-ריק*
* במילון המקורי כתוב: מַדְרִיק
העתק
אלקטרוניקה (תרצ"ח, 1938)
שְׁפוֹפֶרֶת דּוּ-סְרִיגִית* שפופרת דו-סריגית*
* במילון המקורי כתוב: שְׁפוֹפֶרֶת דּוּסְרִיגִית
העתק
דלג למונחים