ראיית מחשב [טכנולוגיית המידע] (תשע"א)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

object object in artificial intelligence
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

image image in computer vision
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
עִבּוּד קְבוּצַת פִּיקְסֵלִים* עיבוד קבוצת פיקסלים*
* במילון המקורי כתוב: עִבּוּד קְבוּצַת פִּיקְסֶלִים
העתק
העתק
חלופות תקניות : כָּפִיל, בָּבוּאַת הֵד
להרחבה
חלופות תקניות : כפיל, בבואת הד
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

frame frame in computer vision
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : מִרְוַח מִקּוּד
להרחבה
חלופות תקניות : מרווח מיקוד
להרחבה
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
בִּיּוּם* ביום*
* במילון המקורי כתוב: בִּיוּם
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
הַתְאָמַת תַּבְנִיּוֹת* התאמת תבניות*
* במילון המקורי כתוב: הַתְאָמַת תַּבְנִיוֹת
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
אוֹפֵּרָטוֹר הֵקֶל* אופרטור הקל*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפֵּרָטוֹר הֵיקֶל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
לַפְּלַסְיָאן* לפלסיאן* שם של מדד הקרוי על שם מתמטיקאי
* במילון המקורי כתוב: לַפְּלַסְיָן
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

burn in burn in v] [in computer vision
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

window window in computer vision
העתק
דלג למונחים