ראיית מחשב [טכנולוגיית המידע] (תשע"א)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

object object in artificial intelligence
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

image image in computer vision
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
עִבּוּד קְבוּצַת פִּיקְסֵלִים* עיבוד קבוצת פיקסלים*
* במילון המקורי כתוב: עִבּוּד קְבוּצַת פִּיקְסֶלִים
העתק
העתק
חלופות תקניות : כָּפִיל, בָּבוּאַת הֵד
להרחבה
חלופות תקניות : כפיל, בבואת הד
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

frame frame in computer vision
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : מִרְוַח מִקּוּד
להרחבה
חלופות תקניות : מרווח מיקוד
להרחבה
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
בִּיּוּם* ביום*
* במילון המקורי כתוב: בִּיוּם
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
הַתְאָמַת תַּבְנִיּוֹת* התאמת תבניות*
* במילון המקורי כתוב: הַתְאָמַת תַּבְנִיוֹת
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
אוֹפֵּרָטוֹר הֵקֶל* אופרטור הקל*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפֵּרָטוֹר הֵיקֶל
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
לַפְּלַסְיָאן* לפלסיאן* שם של מדד הקרוי על שם מתמטיקאי
* במילון המקורי כתוב: לַפְּלַסְיָן
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

burn in burn in v] [in computer vision
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
מוֹדֵל צְבָעִים RGB מודל צבעים RGB מוֹדֵל צְבָעִים אָדֹם יָרֹק כָּחֹל
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
מוֹדֵל צְבָעִים CMY מודל צבעים CMY מוֹדֵל צְבָעִים כָּחֹל צִיאָנִי - אָדֹם לִילָכִי (מָגֶנְטָה) - צָהֹב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)
מוֹדֵל צְבָעִים CMYK מודל צבעים CMYK מוֹדֵל צְבָעִים כָּחֹל צִיאָנִי–אָדֹם לִילָכִי (מָגֶנְטָה)–צָהֹב–שָׁחֹר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

window window in computer vision
העתק
דלג למונחים