מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
חלופות תקניות : מְעוֹנוֹעַ
מעונוע הוא קרון נייד. הקרון הנייח הוא קָרָוָן. מונחים נוספים באותה המשמעות: קָרָוָן (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מעונוע
מעונוע הוא קרון נייד. הקרון הנייח הוא קָרָוָן. מונחים נוספים באותה המשמעות: קרוון (לועזי)
להרחבה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
נַהָג* נהג* רבים נֶהָגִים
* במילון המקורי כתוב: נָהָג
עדכון: ברבים נַהָגִים
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
סְיַג מְהִירוּת* סייג מהירות*
* במילון המקורי כתוב: סְיָג מְהִירוּת
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
תְּאוּנָה* תאונה*
* במילון המקורי כתוב: תְּאֻנָּה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
המונח המעודכן: הֶחֱלִיק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
כְּבִישׁ אַסְפַלְט* כביש אספלט*
* במילון המקורי כתוב: כְּבִישׁ אַסְפַלְטְ
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
כּוֹחַ סוּס* כוח סוס*, כ"ס כ"ס
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ סוּס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מוֹמֵנְט הַסִּיבוּב* מומנט הסיבוב*
* במילון המקורי כתוב: מוֹמֶנְטְ הַסִּיבוּב
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
המונח המעודכן: שִׁלְדָּה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מְחִצַּת הַמָּנוֹעַ* מחיצת המנוע*
* במילון המקורי כתוב: מְחִיצַת הַמָּנוֹעַ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
פָּגוֹשׁ פגוש ר' פָּגוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים פָּגוֹשִׁים
מונחים נוספים באותה המשמעות: טַמְבּוֹן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: טמבון (לועזי)
להרחבה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ קִדְמִי* קפיץ קדמי*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ קִדְמִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ אֲחוֹרִי* קפיץ אחורי*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ אֲחוֹרִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ דָּפוּף* קפיץ דפוף*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ דָּפוּף
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ אֵלִיפְּטִי* קפיץ אליפטי*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ אֶלִּפְּטִי
העתק
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ שֶׁל שְׁלוּחָה* קפיץ של שלוחה*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ שֶׁל שְׁלוּחָה
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ בָּרְגִּי* קפיץ בורגי*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ בָּרְגִּי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ קוֹנִי* קפיץ קוני*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ קוֹנִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְפִיץ תַּת-סַרְנִי* קפיץ תת-סרני*
* במילון המקורי כתוב: קָפִיץ תַּת-סַרְנִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
דַּף הַקְּפִיץ* דף הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: דַּף הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
עֵין הַקְּפִיץ* עין הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: עֵין הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
נֶזֶם הַקְּפִיץ* נזם הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: נֶזֶם הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
לוֹלַב הַקְּפִיץ* לולב הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: לוֹלַב הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
תּוֹתַב הַקְּפִיץ* תותב הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: תּוֹתַב הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הֶדֶק הַקְּפִיץ* הדק הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: הֶדֶק הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
בִּירִית הַקְּפִיץ* בירית הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: בִּירִית הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
סוֹמֵךְ הַקְּפִיץ* סומך הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: סוֹמֵךְ הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
פָּגוֹשׁ גּוּמִי* פגוש גומי*
* במילון המקורי כתוב: פָּגוֹשׁ גֻּמִּי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
סֶמֶךְ גּוּמִי* סמך גומי*
* במילון המקורי כתוב: סֶמֶךְ גֻּמִּי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: רווח בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
הערת המזכירות המדעית: במקום מַנְחֵת זַעֲזוּעִים – רווח בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מַנְחֵת זַעֲזוּעִים הִידְרוֹלִי* מנחת זעזועים הידרולי*
* במילון המקורי כתוב: מַנְחֵת זַעֲזוּעִים הִידְרַוְלִי
הערת המזכירות המדעית: רווח בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים הִידְרוֹלִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
נְדַן הַקְּפִיץ* נדן הקפיץ*
* במילון המקורי כתוב: נְדַן הַקָּפִיץ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
קְדַם הַגַּלְגַּל* קדם הגלגל*, קְדַם הָאוֹפַן* קדם האופן*
* במילון המקורי כתוב: קְדָם הַגַּלְגַּל
* במילון המקורי כתוב: קְדָם הָאוֹפַן
הערת המזכירות המדעית: כוונת המונח – יישור קדימה של הגלגל (המילה 'קדם' כנראה אינה משמשת מוספית כאן).
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)