ביטוח (תשע"ז)

סינון
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)

temporary disability temporary disability in commercial insurance
temporary invalidity temporary invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר חֶלְקִי אי-כושר חלקי בביטוח
נָכוּת חֶלְקִית נכות חלקית בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

partial disability partial disability in commercial insurance
partial invalidity partial invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר מֻחְלָט אי-כושר מוחלט בביטוח
נָכוּת מְלֵאָה נכות מלאה בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

total disability total disability in commercial insurance
total invalidity total invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר תְּמִידִי אי-כושר תמידי עיסוקי, מקצועי; בביטוח
נָכוּת לִצְמִיתוּת נכות לצמיתות בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

permanent disability permanent disability in commercial insurance
permanent invalidity permanent invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אֲמָנָה אמנה בביטוח ימי ואווירי
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אֶמְצָעִי לְהַקְטָנַת סִכּוּן אמצעי להקטנת סיכון רווח: אֶמְצָעִי לַהֲקָלַת סִכּוּן שֶׁל הַמְּבַטֵּחַ
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
גם: אַפּוֹטְרוֹפּוּס
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)

long-tail long-tail risk, insurance
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אֵשׁ אש נזק, סעיף, ביטוח, סיכון

fire fire damage, clause, insurance, risk, etc.
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אֵשׁ תְּחוּמָה אש תחומה רווח: אֵשׁ יְדִידוּתִית
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אֲתָר אתר לעניין נזקי רכוש
העתק
העתק
העתק