משפט (תשי"ז, תשי"ח)

סינון
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
חלופות תקניות : שְׁטָר שֶׁנִּפְרַע
להרחבה
חלופות תקניות : שטר שנפרע
להרחבה
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
אִי-פֵּרָעוֹן* אי-פירעון*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פֵרָעוֹן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלַנְקוֹ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בלנקו (לועזי)
להרחבה
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
צֵ'ק מְשֻׂרְטָט* צ'ק משורטט*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְשֻׂרְטָט
עדכון: גם צֵ'ק מְסֻרְטָט, הַמְחָאָה מְסֻרְטֶטֶת
העתק
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
שִׁעְתּוּק* שעתוק*
* במילון המקורי כתוב: שַׁעְתּוּק
העתק
חלופות תקניות : חֶבְרַת הַחְזָקוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : חברת החזקות
להרחבה
העתק
משפט ( תשי"ח, 1958)
חֶבְרָה בַּת* חברה בת* מ"ר: חֲבָרוֹת-בָּנוֹת, בַּת חֶבְרָה בת חברה
* במילון המקורי כתוב: חֶבְרָה בַת
העתק
חלופות תקניות : תְּעוּדַת הִתְאַגְּדוּת
להרחבה
חלופות תקניות : תעודת התאגדות
להרחבה
העתק
העתק
העתק
משפט ( תשי"ח, 1958)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
העתק
העתק
העתק
משפט ( תשי"ח, 1958)
בַּטּוּחוֹת בטוחות ניירות ערך ושאר תעודות, המקנות זכות לקבל כספים או נכסים
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
חֶבְרַת בַּת חברת בת ר': חֶברוֹת-בַּת
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
שִׁעְבּוּד צָף שעבוד צף נכסים שהשעבּוּד הוֹלך עמהם
דלג למונחים