משפט (תשי"ז, תשי"ח)

סינון
העתק
משפט (תשי"ז, 1957)
צֵ'ק* צ'ק*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק
עדכון: גם הַמְחָאָה
העתק
חלופות תקניות : שְׁטָר שֶׁנִּפְרַע
להרחבה
חלופות תקניות : שטר שנפרע
להרחבה
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּלַנְקוֹ (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בלנקו (לועזי)
להרחבה
העתק
משפט (תשי"ז, 1957)
צֵ'ק מְשֻׂרְטָט* צ'ק משורטט*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁק מְשֻׂרְטָט
עדכון: גם צֵ'ק מְסֻרְטָט, הַמְחָאָה מְסֻרְטֶטֶת
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : חֶבְרַת הַחְזָקוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : חברת החזקות
להרחבה
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
חֶבְרָה בַּת* חברה בת* מ"ר: חֲבָרוֹת-בָּנוֹת, בַּת חֶבְרָה בת חברה
* במילון המקורי כתוב: חֶבְרָה בַת
העתק
חלופות תקניות : תְּעוּדַת הִתְאַגְּדוּת
להרחבה
חלופות תקניות : תעודת התאגדות
להרחבה
העתק
העתק
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
העתק
העתק
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
בַּטּוּחוֹת בטוחות ניירות ערך ושאר תעודות, המקנות זכות לקבל כספים או נכסים
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
חֶבְרַת בַּת חברת בת ר': חֶברוֹת-בַּת
העתק
משפט (תשי"ז, תשי"ח, 1957)
שִׁעְבּוּד צָף שעבוד צף נכסים שהשעבּוּד הוֹלך עמהם
דלג למונחים