משפט (תשי"ז, תשי"ח)

סריקות   

הקדמה - מונחי משפט

דיני שטרות, מכס ובלו

דיני חברות

 

[הוועדה למונחי משפט פעלה בתל-אביב. החברים מטעם האקדמיה היו האדונים אריה לייב פאינאס ומאיר שלי; המומחים למקצוע היו האדונים אסף גולדברג, צבי זילביגר. מזכיר הוועדה היה הא' עלי איתן.]

 

דיני שטרות, מכס ובלו


ביום ל' באב תשי"ז (27 באוגוסט 1957) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי המשפט (דיני שטרות, מכס ובלו) אושרו במליאת האקדמיה בישיבתה מיום י' באדר ב' תשי"ז (13 במרס 1957).

 

המונחים נתפרסמו ב"ילקוט פרסומים" 557 מיום כ"א באלול תשי"ז (17 בספטמבר 1957), עמ' 1407, וכן בזיכרונות האקדמיה ג–ד (תשט"ז–תשי"ז), עמ' 9–10. 

 

 

דיני חברות
 

ביום ז' בניסן תשי"ט (15 באפריל 1959) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי המשפט (דיני חברות) אושרו במליאת האקדמיה בישיבתה מיום י' באייר תשי"ח (30 באפריל 1958) ומיום ט"ז בסיוון תשי"ח (4 ביוני 1958).

 

המונחים נתפרסמו ב"ילקוט פרסומים" 674 מיום כ' באייר תשי"ט (28 במאי 1959), עמ' 1309–1310, וכן בזיכרונות האקדמיה ה (תשי"ח), עמ' 7–8.