דיפלומטיה (תשנ"ט)

סינון
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בִּטֵּל ביטל הסכם או נוהג מחייב
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בִּטּוּל ביטול של הסכם או של נוהג מחייב
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
רֹב מֻחְלָט רוב מוחלט של בעלי זכות ההצבעה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

accede accede to a treaty etc.; v.
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

accession accession to a treaty & c.
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

act act of parliament (Br.), of Congress (Am.) etc.
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
עַל תְּנַאי על תנאי עד קבלה של הוראות סופיות
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
נִהֵל ניהל שלטון
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
סוֹכְנוּת סוכנות מוסד מבַצע ממלכתי או בין-לאומי
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָגֶ'נְדָּה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אג'נדה (לועזי)
להרחבה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
עוֹבֵד עובד, נָצִיג נציג של מוסד ממלכתי או של מוסד בין-לאומי
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
הֶסְכֵּם הסכם הסכמה מחייבת, לא רק בין מדינות
העתק
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בְּרִית ברית של מדינות
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
מַחְלִיף מחליף של חבר בגוף מסוים, כגון בוועידה בין-לאומית
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
תִּקּוּן תיקון כגון של סעיף באמנה
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בִּטֵּל ביטל למשל החלטה, הוראה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בִּטּוּל ביטול כגון של החלטה, הוראה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
נִסְפָּח נספח למסמך כלשהו
תּוֹסֶפֶת תוספת למסמך כלשהו
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
פָּנָה אֶל פנה אל בדרך לא רשמית
העתק
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

article article e.g. in treaty
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
נִסְפָּח נספח הדרג הדיפלומטי הנמוך; עוסק בתחום מוגדר, כגון ענייני צבא או כלכלה, בנציגות דיפלומטית
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
שִׁלְטוֹנוֹת שלטונות, רָשׁוּיוֹת* רשויות* כגון שלטונות הבריאות, רשויות הצבא
* במילון המקורי כתוב: רָשֻׁיּוֹת

authorities authorities e.g. military a., health a.
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
הָרָשׁוּיוֹת הַמֻּסְמָכוֹת* הרשויות המוסמכות*
* במילון המקורי כתוב: הָרָשֻׁיּוֹת הַמֻּסְמָכוֹת
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
צִיר ציר ברית של מדינות
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בָּרוֹן ברון תואר אצולה

baron baron fem.: baroness
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בָּרוֹנֵט ברונט תואר אצולה; מעמד נמוך מברון
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
הוֹד אָשְׁרוֹ הוד אושרו תואר כבוד לאנשי כנסיות שונות בעלי מעמד גבוה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

bill bill parliamentary
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
גּוּשׁ גוש כגון של מפלגות, של מדינות
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

boundary boundary of property, city
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
הֲפָרָה הפרה כגון הפרת אמנה, הפרת הבטחה

breach breach e.g. breach of a treaty, breach of a promise
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
נְשִׂיאוּת נשיאות כגון של ועדה, ועידה
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
לִשְׁכַּת- לשכת- כגון לשכת שר
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
בִּטּוּל ביטול כגון של פגישה, ישיבה
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
קָזוּס פֵדֵרִיס קזוס פדריס עילה למימוש תנאי כלשהו באמנה או בברית בתגובה על צעד שנקט אחד הצדדים
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: גַּנְזָר
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: גַּנְזָרוּת, גִּנְזוּר
העתק
העתק
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
רָאשׁוּת ראשות כגון ראשות ועדה
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
תָּא תא בארגון

chapter chapter in organization
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
מְמֻנֶּה קָבוּעַ ממונה קבוע על נציגות דיפלומטית; הדרג הנמוך ביותר של ראש נציגות דיפלומטית
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
מְמֻנֶּה זְמַנִּי ממונה זמני על נציגות דיפלומטית, בסמכות מוגבלת
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
צֹפֶן צופן כתב סתרים
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
אִגֶּרֶת דִּיפְּלוֹמָטִית איגרת דיפלומטית לקבוצה מסוימת, כגון לחברי סגל דיפלומטי זר
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)

civil civil not military
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
זְכוּיוֹת אֶזְרָח* זכויות אזרח*
* במילון המקורי כתוב: זְכֻיּוֹת אֶזְרָח
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
קוֹאָלִיצְיָה קואליציה של מפלגות או של מדינות
המונח המעודכן: יַחְדָּה
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
קוֹלוֹנְיָאלִיּוּת* קולוניאליות*
* במילון המקורי כתוב: קוֹלוֹנְיָלִיּוּת
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
קְבוּצָה יִחוּדִית קבוצה ייחודית אתנית או דתית או קבוצה בעלת נתינות זרה

colony colony ethnic or religious or foreign community
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
לוֹחֵם לוחם בעיקר אזרח לוחם
העתק
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
וַעֲדָה ועדה למשימה ממלכתית
מַטָּלָה מטלה ממשלתית, תַּפְקִיד תפקיד ממשלתי
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
מְמֻנֶּה ממונה נושא תפקיד ממלכתי
נְצִיב נציב
העתק
דיפלומטיה (תשנ"ט, 1999)
יִשּׁוּב יישוב בעל שלטון מקומי
העתק
העתק
העתק