חינוך (תשכ"ב, תשכ"ה)

סינון
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיטָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליטה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
דֵּטֶרְמִינִיזְם* דטרמיניזם*
* במילון המקורי כתוב: דֵּטֶרְמִינִיזְמוּס
המונח המעודכן: כָּרְחָנוּת
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
אוֹפְּטִימִיזְם* אופטימיזם*
* במילון המקורי כתוב: אוֹפְּטִימִיזְמוּס
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
פֵּסִימִיזְם* פסימיזם*
* במילון המקורי כתוב: פֶּסִּימִיזְמוּס
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
פִילוֹסוֹפְיָה חִנּוּכִית* פילוסופיה חינוכית*, פִילוֹסוֹפְיָה פֵּדָגוֹגִית* פילוסופיה פדגוגית*
* במילון המקורי כתוב: פִּילוֹסוֹפְיָה חִנּוּכִית
* במילון המקורי כתוב: פִּילוֹסוֹפְיָה פֵּדָגוֹגִית
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
חִנּוּךְ רֵאָלִי חינוך ריאלי חינוך המתבסס בעיקר על המתמטיקה ומדעי הטבע, כדרך בית-ספר ריאלי - Realschule
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
חִנּוּךְ מַדָּעִי חינוך מדעי במובן הכללי של מַדָּע, ולא במובנו המצומצם של science האנגלית לגבי מדעי הטבע בלבד
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
חִנּוּךְ אָמָּנוּתִי* חינוך אומנותי*, חִנּוּךְ לְאָמָּנוּת* חינוך לאומנות*
* במילון המקורי כתוב: חִנּוּךְ אֳמָנוּתִי
* במילון המקורי כתוב: חִנּוּךְ לָאֳמָנוּת
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
צַיְתָן* צייתן*
* במילון המקורי כתוב: צַיְּתָן
העתק
חינוך (תשכ"ב, 1962)
קוֹלֶקְטִיבִיזְם* קולקטיביזם*
* במילון המקורי כתוב: קוֹלֶקְטִיבִיזְמו