מיקרוביולוגיה (תשנ"ה)

סינון
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
מִמְרַץ פְרוֹיְנְד* ממרץ פרוינד*
* במילון המקורי כתוב: מִמְרַץ פְרוֹיְנְדּ
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
גְרָאם שְׁלִילִי* גראם שלילי*
* במילון המקורי כתוב: גְּרָאם שְׁלִילִי
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
גְרָאם חִיּוּבִי* גראם חיובי*
* במילון המקורי כתוב: גְּרָאם חִיּוּבִי
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
צְבִיעַת גְרָאם* צביעת גראם*
* במילון המקורי כתוב: צְבִיעַת גְּרָאם
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
תֶּשֶׁ"ף תש"ף תגובת שרשרת של פולימרז, PCR PCR
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
המונח המעודכן: חֲסִינוּת נִרְכֶּשֶׁת.
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
הִפְעִיל הפעיל במדעי החיים
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
הַפְעָלָה הפעלה במדעי החיים
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
המונח המעודכן: אֶרְסָס
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
הַזְקָנָה הזקנה במדעי החיים
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
קַרְטָב קרטב מנה קטנה מדודה
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
קִרְטֵב קרטב מנה קטנה מדודה
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
אָלֶרְגִּיָּה* אלרגייה*
* במילון המקורי כתוב: אָלֶרְגְּיָה
עדכון: גם רַגֶּשֶׁת
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
צִמֵּד צימד במדעי החיים
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
צִמּוּד צימוד במדעי החיים
העתק
חלופות תקניות : לֹא אָלוּחַ
להרחבה
חלופות תקניות : לא אלוח
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
המונח המעודכן: חַיְדֶּקֶת שֶׁתֶן
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
פַּס פס באלקטרופורזה

band band in electrophoresis
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
במילון המקורי כתוב: coaglutination
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
מִדַּבֵּק מידבק כגון מחלה מידבקת

contagious contagious e.g. contagious disease
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
לִבָּה ליבה של האנזים

core core of enzyme
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
מַחְתֵּךְ מחתך כגון: מחתך 4

cutter cutter e.g. 4-cutter
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
צִיטוֹפְּלַזְמָה* ציטופלזמה*
* במילון המקורי כתוב: צִיטוֹפְּלַסְמָה
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
זְרִימָה צִיטוֹפְּלַזְמִית* זרימה ציטופלזמית*
* במילון המקורי כתוב: זְרִימָה צִיטוֹפְּלַסְמִית
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
יַתִּירוּת יתירות של הקוד הגנטי
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
תָּלוּי תלוי כגון פולימרז תלוי ב-

dependent dependent e.g. polymerase
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
קְבִיעָה קביעה כגון קביעת פעילות

determination determination e.g. of activity
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
אָלֶרְגִּיָּה לִתְרוּפוֹת* אלרגייה לתרופות*
* במילון המקורי כתוב: אָלֶרְגְּיָה לִתְרוּפוֹת
עדכון: גם רַגֶּשֶׁת לִתְרוּפוֹת
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
עֲרִיכָה עריכה של RNA וכד'

editing editing of RNA etc.
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
אֵיקַרְיוֹט* איקריוט*
* במילון המקורי כתוב: אֵיקָרְיוֹט
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
בְּרֵרָנִי בררני כגון אל-אווירן בררני

facultative facultative e.g. facultative anaerobe
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
רְדִיד רדיד כגון רדיד אלומיניום

foil foil e.g. aluminium foil
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
במילוני האקדמיה האחרים החלופה ל-gangrene היא מַק.
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תשנ"ה, 1994)
סְרִיגִית סריגית במדעי החיים

grid grid in EM