מתמטיקה (ת"ש)

סינון
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
עדכון: גם גֹּדֶל מְכֻנֶּה. באנגלית גם denominate number
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סָפַר* ספר*
* במילון המקורי כתוב: סָפוֹר
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סִפְרֵר* ספרר*
* במילון המקורי כתוב: סַפְרֵר
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סַרְגֵּל חֶשְׁבּוֹן* סרגל חשבון*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגַּל חֶשְׁבּוֹן
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
אַבָּקוּס* אבקוס*
* במילון המקורי כתוב: אֲבָקוּס
המונח המעודכן: חֶשְׁבּוֹנִיָּה
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
דַּרְגָּה דרגה שלוש דרגות של פעולות החשבון
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
עֲשׂוֹרִי עשורי בניגוד למלה עֶשְׂרוֹנִי מציינת מלה זו מערכת לפי יחידות, עשרות, מאות וכו' ולא לפי עשיריות, מאיות וכו'
המונחים בעברית ובאנגלית מיושנים
העתק
העתק
חלופות תקניות : טְרִילְיוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : טריליון
להרחבה
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
סִכֵּם* סיכם* ביחוד לגבי טור
* במילון המקורי כתוב: סַכֵּם
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חִסֵּר* חיסר*, גָּרַע* גרע*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּר
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹעַ
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
פָּחוֹת פחות, חָסֵר חסר, מִינוּס מינוס מינוס משמש ביחוד לסמן מספר שלילי ועל-כן קרא (4-)-3 "שלש פחות מינוס ארבע"
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
כָּפַל בְּ* כפל ב*, כִּפֵּל בְּ* כיפל ב*
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל בְּ
* במילון המקורי כתוב: כַּפֵּל בְּ
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הִכְפִּיל* הכפיל*
* במילון המקורי כתוב: הַכְפֵּל
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
שִׁלֵּשׁ* שילש*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּשׁ
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
המונח המעודכן: פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִיּוּת הֲפוּכָה, פְּרוֹפּוֹרְצִיּוֹנִיּוּת הוֹפְכִית
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
שֶׁבֶר מְדֻמֶּה שבר מדומה לֹא-אֲמִתִּי; כגון: 4/5
הערת המזכירות המדעית: נראה שנפלה טעות בדוגמה (וצריך להיות 5/4 או 4/4 או כיו"ב).
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
הֶעֱמִיד עַל מְכַנֶּה מְשֻׁתָּף* העמיד על מכנה משותף*, הֵבִיא לִידֵי מְכַנֶּה מְשֻׁתָּף* הביא לידי מכנה משותף*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַל מְכַנֶּה מְשֻׁתָּף
* במילון המקורי כתוב: הָבֵא לִידֵי מְכַנֶּה מְשֻׁתָּף
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
צִמְצֵם בְּ* צמצם ב*
* במילון המקורי כתוב: צַמְצֵם בְּ
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
חֲמִישִׁית חמישית וכך עד עשירית, וגם מֵאִית, אַלְפִּית וּרְבָבִית; מן 11 ואילך תאמר חלק או חלקי, כגון: 1/20 = חלק עשרים, 5/20 = חמשה חלקי עשרים או חמשה מעשרים ב
העתק
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
לוֹגָרִיתְם רָגִיל* לוגריתם רגיל*, לוֹגָרִיתְם עֶשְׂרוֹנִי* לוגריתם עשרוני* log
* במילון המקורי כתוב: לוֹגָרִתְמוּס רָגִיל
* במילון המקורי כתוב: לוֹגָרִתְמוּס עֶשְׂרוֹנִי
העתק
מתמטיקה (ת"ש, 1940)
לוֹגָרִיתְמִי* לוגריתמי*, -לוֹגָרִיתְמִים* -לוגריתמים*
* במילון המקורי כתוב: לוֹגָרִתְמִי
* במילון המקורי כתוב: -לוֹגָרִתְמִים
העתק