תקשורת נתונים [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
המונח טרם אושר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
מִנְשָׁק מנשק, מִשָּׁק מישק הקשר בין שתי יחידות תפקוד, כגון במחשבים – הקשר בין תכנוֹת או בין הציוד ההיקפי למחשב. את המִישק אפשר להגדיר על ידי פקודות, על ידי התחברות פיזית, על ידי אותות ועוד. שורש המילה נש"ק, והוא מציין את המגע שבין דבר לדבר
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי. עדכון: גם מִמְשָׁק תמורת interface
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
המונח המעודכן: מִפְתּוּחַ זִיזַת מוֹפָע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
פִּתְחָה פתחה מקובל בציבור: יְצִיאָה
דלג למונחים