ביטוח (תש"ך)

סינון
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
אָבְדָן אובדן, הֶפְסֵד הפסד כגון: אבדן אנייה, הפסד רווחים
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיצָה פריצה burglary באנגלית משמש בפרט במובן פריצה בלילה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
כּוֹחַ עֶלְיוֹן* כוח עליון*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עֶלְיוֹן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מַעֲצָר מעצר בביטוח-תובלה לגבי אנייה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטַּח ביטח שימוש הלשון: החברה מְבַטַּחַת את פלוני מפני...; פלוני מבטח את עצמו, את רכושו וכיו"ב בחברה (או במשרד-ביטוח) מפני..., ע"י סוכן ביטוח
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
תַּוְכַן בִּטּוּחַ* תווכן ביטוח*
* במילון המקורי כתוב: תַּוְּכַן בִּטּוּחַ
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטּוּחַ כְּלָלִי ביטוח כללי אינו כולל ביטוח חיים וביטוח תובלה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטּוּחַ סוֹצְיָאלִי* ביטוח סוציאלי*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּחַ סוֹצְיָלִי
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: בִּטּוּחַ הַנְדָּסִי
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיט* פריט*
* במילון המקורי כתוב: פָּרִיט
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: תִּחְלוּף
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פָּדָה פדה המבוטח פודה פוליסה מן החברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הִפְדָּה הפדה המבוטח מַפְדֶּה פוליסה לחברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
שֹׁוִי פְּדִיָּה* שווי פדייה*, שֹׁוִי הַפְדָּיָה* שווי הפדיה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי פְּדִיָּה
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי הַפְדָּיָה
המונח המעודכן: עֵרֶךְ פִּדְיוֹן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)

C.I.F. C.I.F. cost, insurance, freight
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: אִי-כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מֶחְדָּל מחדל במובן אי-עשייה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הַשְׁמָטָה השמטה כגון: של פרט מרשימה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מִכּוֹחַ דִּין* מכוח דין*
* במילון המקורי כתוב: מִכֹּחַ דִּין
העתק
חלופות תקניות : גִּיל מֻגְדָּל
להרחבה
חלופות תקניות : גיל מוגדל
להרחבה
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
חָבַר חבר פ"ע - הַחֲבָרוֹת חוֹבְרוֹת
הֶחְבִּיר החביר פ"י - הַחֲבָרוֹת מַחְבִּירוֹת את עסקיהן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
דְּמֵי בִּטּוּחַ* דמי ביטוח* בביטוח הדדי
* במילון המקורי כתוב: דְּמֵי בִטּוּחַ
דלג למונחים