ביטוח (תש"ך)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
אָבְדָן אובדן, הֶפְסֵד הפסד כגון: אבדן אנייה, הפסד רווחים
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיצָה פריצה burglary באנגלית משמש בפרט במובן פריצה בלילה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
כּוֹחַ עֶלְיוֹן* כוח עליון*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ עֶלְיוֹן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מַעֲצָר מעצר בביטוח-תובלה לגבי אנייה
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטַּח ביטח שימוש הלשון: החברה מְבַטַּחַת את פלוני מפני...; פלוני מבטח את עצמו, את רכושו וכיו"ב בחברה (או במשרד-ביטוח) מפני..., ע"י סוכן ביטוח
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
תַּוְכַן בִּטּוּחַ* תווכן ביטוח*
* במילון המקורי כתוב: תַּוְּכַן בִּטּוּחַ
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
תִּוּוּךְ תיווך הפעולה והמקצוע
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)

portfolio portfolio e.g. fire-portfolio
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטּוּחַ כְּלָלִי ביטוח כללי אינו כולל ביטוח חיים וביטוח תובלה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
בִּטּוּחַ סוֹצְיָאלִי* ביטוח סוציאלי*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּחַ סוֹצְיָלִי
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: גם בִּטּוּחַ אֶזְרָח וָתִיק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: בִּטּוּחַ כְּבוּדָה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: בִּטּוּחַ הַנְדָּסִי.
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
גָּמַר גמר לגבי "פוליסה פתוחה"
גְּמִירָה גמירה
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פְּרִיט* פריט*
* במילון המקורי כתוב: פָּרִיט
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
תִּחֲלֵף תיחלף זכות לפלוני
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
המונח המעודכן: תִּחְלוּף
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
פָּדָה פדה המבוטח פודה פוליסה מן החברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הִפְדָּה הפדה המבוטח מַפְדֶּה פוליסה לחברה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
שֹׁוִי פְּדִיָּה* שווי פדייה*, שֹׁוִי הַפְדָּיָה* שווי הפדיה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי פְּדִיָּה
* במילון המקורי כתוב: שְׁוִי הַפְדָּיָה
המונח המעודכן: עֵרֶךְ פִּדְיוֹן
העתק
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)

C.I.F. C.I.F. cost, insurance, freight
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)

F.O.B. F.O.B. free on board
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מֶחְדָּל מחדל במובן אי-עשייה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
הַשְׁמָטָה השמטה כגון: של פרט מרשימה
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
מִכּוֹחַ דִּין* מכוח דין*
* במילון המקורי כתוב: מִכֹּחַ דִּין
העתק
חלופות תקניות : גִּיל מֻגְדָּל
להרחבה
חלופות תקניות : גיל מוגדל
להרחבה
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
יָד יד מ"ר יָדוֹת
העתק
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
חָבַר חבר פ"ע - הַחֲבָרוֹת חוֹבְרוֹת
הֶחְבִּיר החביר פ"י - הַחֲבָרוֹת מַחְבִּירוֹת את עסקיהן
העתק
ביטוח (תש"ך, 1960)
דְּמֵי בִּטּוּחַ* דמי ביטוח* בביטוח הדדי
* במילון המקורי כתוב: דְּמֵי בִטּוּחַ
העתק
דלג למונחים