פסיכולוגיה (תשנ"ד)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
כֹּשֶׁר כושר בּדרך כּלל בּפוֹעל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
אַל-נִיעוּת אל-ניעות בּייחוּד תנוּעוֹת רצוֹניוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַלְטְרוּאִיזְם (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אלטרואיזם (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַמְנֶזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמנזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
המונח המעודכן: סִפּוּר הַמְּטֻפָּל
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנִימַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנימציה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
חלופות תקניות : צַיְמָנוּת
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנוֹרֶקְסִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : ציימנות
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנורקסייה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
כִּשָּׁרוֹן כישרון בּדרך כּלל בּכוֹח
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
הֶעֱרִיךְ העריך הערכה כּללית
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
בֵּינוֹנִי בינוני בּפּסיכוֹלוֹגיה הכּרנית
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
מוּדָע מודע השימוּש בּוֹ, למשל: הדבר מוּדע לוֹ, ההרגשה מוּדעת לוֹ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)

block block for action
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
גְּבוּלִי גבולי כּגוֹן: הישׂג גבוּלי, משׂכּל גבוּלי

borderline borderline adj] [e.g. borderline achievement, borderline intelligence
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
שְׁטִיפַת מוֹחַ* שטיפת מוח*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטִיפַת מֹחַ
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
בֻּלְמוּס* בולמוס*
* במילון המקורי כתוב: בֻּלְמוֹס
המונח המעודכן: זַלֶּלֶת
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
אִכּוּן בַּמּוֹחַ* איכון במוח*
* במילון המקורי כתוב: אִכּוּן בַּמֹּחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : חוֹלֶה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פַּצְיֵנְט (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : חולה
מונחים נוספים באותה המשמעות: פציינט (לועזי)
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
כְּנָוָה כנווה ל"ר: כְּנָווֹת
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
מוּקְיוֹנוּת* מוקיונות*
* במילון המקורי כתוב: מֻקְיוֹנוּת
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
העתק