אמינות, תחזוקתיות וזמינות [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֻפְסָק בְּכֶשֶׁל מופסק בכשל תכונה של מערכת המפסיקה את פעולתה מיד עם גילוי תקלה
דלג למונחים