אמינות, תחזוקתיות וזמינות [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
עִקְבַת תַּקָּלוֹת* עקבת תקלות*
* במילון המקורי כתוב: עִקְבַת תַקָּלוֹת
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
זְמַן בִּצּוּעַ לָקוּי* זמן ביצוע לקוי*
* במילון המקורי כתוב: זְמַן בִּצּועַ לָקוּי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֻפְסָק בְּכֶשֶׁל מופסק בכשל תכונה של מערכת המפסיקה את פעולתה מיד עם גילוי תקלה
דלג למונחים