בקרה, כלילות ואבטחה [טכנולוגיית המידע] (תשס"ד)

סינון
העתק
חלופות תקניות : מִתְאַר מִשְׁתַּמֵּשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : מתאר משתמש
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
פִּצְצַת זְמַן פצצת זמן נכון גם: פְּצָצַת זְמַן
העתק
חלופות תקניות : מַעֲנֶה
להרחבה
חלופות תקניות : מענה
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ד, 2004)
הַפְרָדַת סַמְכוּיוֹת* הפרדת סמכויות*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרָדַת סַמְכֻיּוֹת
העתק
חלופות תקניות : בֹּחַן עַל פִּי נְקֻדַּת מִדּוּד
להרחבה
חלופות תקניות : בוחן על פי נקודת מידוד
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בִּדּוּק תְּפוּגָה
להרחבה
חלופות תקניות : בידוק תפוגה
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : תַּקָּלָה לְלֹא תַּקָּנָה
להרחבה
חלופות תקניות : תקלה ללא תקנה
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלְחֶמֶת סֶבֶ"ר מלחמת סב"ר מלחמת סייבר; מלחמה שמתרחשת במרחב התקשוב (מרחב קיברנטי)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לָחְמַת סֶבֶ"ר לוחמת סב"ר לחמת סייבר; לחמה שבה משתמשים בכלים, באמצעים ובשיטות של סב"ר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מֶחְדָּר לְמַחְשֵׁב מחדר למחשב גישה לא מורשית לנתונים או למערכת מידע ממוחשבת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
גִּלּוּי מֶחְדָּר לְמַחְשֵׁב גילוי מחדר למחשב תהליך האבחון שבו נקבע שנעשה ניסיון מחדר למחשב, או שהמחדר מתרחש ממש עכשיו או שהתרחש לפני זמן
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נוֹגֵד-נְגִיפִים נוגד-נגיפים אַנְטִי-וִירוּס; תכנה המיועדת לחפש לאתר ולהשמיד נגיפים שחודרים למערכת ממוחשבת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
דֶּלֶת סְתָרִים דלת סתרים פרצת אבטחה המאפשרת גישה למידע חסוי ללא צורך באימות זהות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָמְרָה זְדוֹנִית חומרה זדונית חמרה שנשתלו בתוכה רכיבים זדוניים שעם חיבורה למערכת ממוחשבת עלולה לחדור למערכת למטרות זדוניות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ו, 2016)
עִרְפּוּל קוֹד ערפול קוד טשטוש המובנות של קוד מקור או של קוד יעד הנעשה בכוונה תחילה באופן המקשה על הבנת אופן הפעולה שלהם, העתקתם או הנדסה לאחור שלהם
דלג למונחים