הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
בַּר עוֹנְשִׁין בר עונשין, בֶּן עוֹנְשִׁין בן עונשין לא: כשרות פלילית. המונח 'בר עונשין' נגזר מהצירופים 'חוק העונשין' ו'דיני עונשין'. ובנטייה: בַּת עוֹנְשִׁין; בְּנֵי עוֹנְשִׁין
העתק
חלופות תקניות : פִּצּוּיֵי עֲנוּשִׁים
להרחבה
חלופות תקניות : פיצויי ענושים
להרחבה
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פְּקֻדַּת מַעֲצָר פקודת מעצר מִנְהָלִית; מזכיר בית-המשפט מוציאהּ לביצוע הצו
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָצוּר עצור בידי שוטר, ללא צו בית המשפט
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָצִיר עציר על פי הוראת בית המשפט
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עִכּוּב עיכוב דרישה המופנית לאדם להילוות לשוטר עד לתחנת המשטרה, מבלי שיהיה צורך בעצירתו
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מִשְׁמֹרֶת משמורת החזקה של אדם ובכללה שמירה ופיקוח על שלומו וביטחונו
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חָבוּשׁ חבוש במתקן צבאי או משטרתי
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חֲבִישָׁה חבישה, מַחְבּוֹשׁ מחבוש עונש כליאה בדין משמעתי במתקן צבאי או משטרתי לתקופת זמן קצרה
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-סוֹהֵר רב-סוהר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מֵישָׁר מישר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
כַּלַּאי כלאי דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-כַּלַּאי רב-כלאי דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
העתק
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
גֻּנְדָּר גונדר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
רַב-גֻּנְדָּר רב-גונדר דרגה בשירות בתי הסוהר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
טְעוּן הֲגָנָה טעון הגנה אסיר שיש צורך להפרידו משאר האסירים מחשש שיפגעו בגופו
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פֶּשַׁע פשע עברה שדינה מוות או מאסר מעל שלוש שנים. פֶּשַׁע בשימוש הכללי מציין עברה חמורה (crime)
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פּוֹשֵׁעַ פושע בשימוש הכללי: מי שעשה פשע
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָווֹן עוון עברה שדינה מאסר יותר משלושה חודשים ועד שלוש שנים או קנס גדול
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָווֹן קַל עוון קל, חֵטְא חטא עברה שדינה מאסר לא יותר משלושה חודשים או קנס. חֵטְא בשימוש הכללי מציין עברה על הדת או על המוסר (sin)
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עֲבֵרָה נִגְזֶרֶת עבירה נגזרת התנהגות עבריינית המוגדרת כנלווית לעברות הרגילות, כגון ניסיון, שידול וסיוע
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
זוּטֵי דְּבָרִים זוטי דברים, דְּבָרִים שֶׁל מָה בְּכָךְ* דברים של מה בכך*
* במילון המקורי כתוב: דְּבָרִים שֶׁל מַה בְּכָךְ

trifles trifles de minimis non curat lex (vel praetor)
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
סִיּוּעַ לְאַחַר מַעֲשֶׂה סיוע לאחר מעשה מתן עזרה לעושה העברה העיקרי לאחר עשיית העברה, כגון הסעתו למקום מסתור
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הֲכָנָה הכנה כיסוד בעברת רצח
הֲכָנָה הכנה בשאר עברות, הכול לפי העניין
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מִטְרָד מטרד דבר או מעשה הגורמים אי-נעימות, אי-נוחות או נזק לסביבה
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
שׁוֹטְטוּת שוטטות הימצאותו של אדם במקום מסוים בזמן ובנסיבות המחשידים שמטרתו אסורה או פסולה
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הַדָּחַת עֵד הדחת עד שכנוע אדם שיעיד עדות שקר או שיימנע מלהעיד או שיחזור בו מעדות שניתנה בהליך שיפוטי
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הַטְרָדַת עֵד הטרדת עד הצקה לאדם שמסר מידע או העיד בהליך שיפוטי או בחקירה, או שהוא עומד לעשות כן
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הִתְרַשְּׁלוּת פּוֹשַׁעַת התרשלות פושעת התרשלות גדולה, מתוך זלזול בתוצאות. בלשון המקורות פשיעה פירושה התרשלות בשמירה
העתק
חלופות תקניות : הַפָּלָה מְכֻוֶּנֶת
להרחבה
חלופות תקניות : הפלה מכוונת
להרחבה
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הַסְכָּמָה מִדַּעַת הסכמה מדעת, הַסְכָּמָה מוּדַעַת הסכמה מודעת הסכמה לטיפול רפואי, כגון הסכמה לניתוח או הסכמה של אישה להפסקת הריונה, לאחר שהוסברו למסכים הסיכונים הכרוכים במעשה
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חֲסַר יֶשַׁע חסר ישע מי שאינו יכול לספק לעצמו את צורכי חייו מחמת גילו או מחלתו או מסיבה אחרת
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
מַעֲשֶׂה מְגֻנֶּה מעשה מגונה מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
נְטִילָה שֶׁלֹּא עַל מְנַת לְהַחֲזִיר* נטילה שלא על מנת להחזיר* ולא: שלילת קבע
* במילון המקורי כתוב: נְטִילָה שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְהַחֲזִיר