טכניקה (תרפ"ט)

סינון
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: עֹמֶק הַתַּבְרִיג
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
גם: קֹטֶר פְּנִימִי שֶׁל הַתַּבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: קֹטֶר חִיצוֹן שֶׁל הַתַּבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
לֵב הַבֹּרֶג* לב הבורג*
* במילון המקורי כתוב: לֶב הַבֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג מַיְמִין (גם: מֵימִין)
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חוּט מַשְׂמְאִיל* חוט משמאיל*
* במילון המקורי כתוב: חוּט מַשְׂמְאִיל
המונח המעודכן: תַּבְרִיג מַשְׂמְאִיל
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
מַשְׂמְאִיל* משמאיל*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׂמְאִיל
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג כָּפוּל, תַּבְרִיג שֶׁל שְׁנֵי חוּטִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חוּט מְשֻׁלָּשׁ חוט משולש, בֹּרֶג שֶׁל חוּט כָּפוּל שְׁלוֹשָׁה* בורג של חוט כפול שלושה*
* במילון המקורי כתוב: בֹּרֶג שֶׁל חוּט כָּפוּל שְׁלֹשָׁה
המונח המעודכן: תַּבְרִיג מְשֻׁלָּשׁ, תַּבְרִיג שֶׁל שְׁלוֹשָׁה חוּטִים
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג רָבוּעַ
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג מְעֻגָּל
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חוּט שֶׁל טְרַפֶּזְיָה* חוט של טרפזיה*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל טְרַפֶּצִיָּה
המונח המעודכן: תַּבְרִיג טְרַפֵּזִי
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג פְּנִימִי
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חוּט שֶׁל צִנּוֹרוֹת גָּז* חוט של צינורות גז*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל צִנּוֹרוֹת גַּז
המונח המעודכן: תַּבְרִיג שֶׁל צִנּוֹרוֹת גַּז
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: תַּבְרִיג דַּק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: דַּקּוּת הַתַּבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עדכון: גם מַהֲלַךְ סְרָק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עֲצִירָה אוֹטוֹמָטִית* עצירה אוטומטית*
* במילון המקורי כתוב: עֲצִירָה אַבְטוֹמָטִית
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם* אום*, אֹם אום
* במילון המקורי כתוב: אוּם
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
לוֹלָב שֶׁל רֹאשׁ וָאֹם* לולב של ראש ואום*
* במילון המקורי כתוב: לוֹלָב שֶׁל רֹאשׁ וְאוּם
המונח המעודכן: לוֹלָב בַּעַל רֹאשׁ וָאֹם
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עדכון: גם רֹאשׁ T
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם מְשֻׁשָּׁה* אום משושה*
* במילון המקורי כתוב: אוּם מְשֻׁשָּׁה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם עֲטוּרָה* אום עטורה*, אֹם חֲרוּצָה* אום חרוצה*
* במילון המקורי כתוב: אוּם עֲטוּרָה
* במילון המקורי כתוב: אוּם חֲרוּצָה
המונח המעודכן: אֹם מְחֹרֶצֶת
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם שֶׁל כְּנָפַיִם* אום של כנפיים*
* במילון המקורי כתוב: אוּם שֶׁל כְּנָפַיִם
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם שֶׁל אֹגֶן* אום של אוגן*, אֹם שֶׁל מְאֻגֶּנֶת* אום של מאוגנת*
* במילון המקורי כתוב: אוּם שֶׁל אֹגֶן
* במילון המקורי כתוב: אוּם שֶׁל מְאֻגֶּנֶת
המונח המעודכן: אֹם מְאֻגֶּנֶת
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם מְכַוֶּנֶת* אום מכוונת*
* במילון המקורי כתוב: אוּם מְכַוֶּנֶת
המונח המעודכן: אֹם כִּוְנוּן
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם מְכֻרְכֶּבֶת* אום מכורכבת*
* במילון המקורי כתוב: אוּם מְכֻרְכֶּבֶת
המונח המעודכן: אֹם מְחֹרֶקֶת
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם כּוֹבָעִית* אום כובעית*
* במילון המקורי כתוב: אוּם כּוֹבָעִית
המונח המעודכן: אֹם כִּפָּה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אֹם חוֹסֶמֶת* אום חוסמת*, אֹם נֶגְדִּית* אום נגדית*
* במילון המקורי כתוב: אוּם חוֹסֶמֶת
* במילון המקורי כתוב: אוּם נֶגְדִּית
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: חֶסֶם הַבֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המיושן: בֹּרֶג-כִּוְנוּן
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: בֹּרֶג חָף, בֹּרֶג שֶׁל חָף, בֹּרֶג שָׁלוּב
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אָפַץ בֹּרֶג* אפץ בורג*
* במילון המקורי כתוב: אָפֹץ בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: בֹּרֶג בַּעַל אֹזֶן
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: בֹּרֶג שֶׁל מִפְרָק, בֹּרֶג שֶׁל פֶּרֶק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: לוֹלָב מַעֲמִיד, לוֹלַב רֹחַק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
אוחד עם המונח לוֹלָב מַעֲמִיד, לוֹלַב רֹחַק; באנגלית: pillar-bolt, stay bolt, distance-sink-bolt
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: צִנּוֹר רֹחַק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: לוֹלָב בַּעַל קַטְרָב
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
קִטְרֵב לוֹלָב* קטרב לולב*
* במילון המקורי כתוב: קַטְרֵב לוֹלָב
העתק
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בֹּרֶג מִיקְרוֹמֶטְרִי* בורג מיקרומטרי*
* במילון המקורי כתוב: בֹּרֶג מִקְרוֹמֶטְרִי
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: בֹּרֶג עִגּוּן
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עֶשֶׁת הַיְּסוֹד* עשת היסוד*
* במילון המקורי כתוב: עֶשֶׁת הַיְסוֹד
המונח המעודכן: טַבְלַת יְסוֹד
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַפְתֵּחַ נָטוּי
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: מַפְתֵּחַ קַרְסִי
העתק
חלופות תקניות : מַבְרֵג
להרחבה
חלופות תקניות : מברג
להרחבה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חִזֵּק בְּלוֹלָבִים* חיזק בלולבים*
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק בְּלוֹלָבִים
המונח המעודכן: חַבֵּר בְּלוֹלָבִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בָּרַג* ברג*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹג
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בָּרַג בְּחָזְקָה* ברג בחוזקה*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹג בְּחָזְקָה
המונח המעודכן: חִזֵּק בִּבְרָגִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בָּרַג לְתוֹךְ* ברג לתוך*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹג לְתוֹךְ
המונח המעודכן: הִבְרִיג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חִבֵּר בִּבְרָגִים* חיבר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: חַבֵּר בִּבְרָגִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עִגֵּן* עיגן*
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּן
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
סָגַר בִּבְרָגִים* סגר בברגים*
* במילון המקורי כתוב: סָגֹר בִּבְרָגִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בָּרַג יַחַד* ברג יחד*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹג יַחַד
המונח המעודכן: הִבְרִיג יַחַד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
פִּתַּח הַבְּרָגִים* פיתח הברגים*
* במילון המקורי כתוב: פַּתֵּחַ הַבְּרָגִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
רִפָּה בֹּרֶג* ריפה בורג*
* במילון המקורי כתוב: רַפּוֹת בֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הִתְרַפָּה* התרפה*
* במילון המקורי כתוב: הִתְרַפֵּה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הִדֵּק הַבֹּרֶג* הידק הבורג*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק הַבֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הוֹסִיף הִדֵּק אֶת הַבֹּרֶג* הוסיף הידק את הבורג*
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף הַדֵּק אֶת הַבֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עִקֵּר הַבֹּרֶג* עיקר הבורג*, טִשְׁטֵשׁ הַבֹּרֶג* טשטש הבורג*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּר הַבֹּרֶג
* במילון המקורי כתוב: טַשְׁטֵשׁ הַבֹּרֶג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָרַק בְּרָגִים* חרק ברגים*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹק בְּרָגִים
המונח המעודכן: תִּבְרֵג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָרַק בְּרָגִים בְּיָד* חרק ברגים ביד*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹק בְּרָגִים בְּיָד
המונח המעודכן: תִּבְרֵג בְּיָד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הוֹסִיף חָרוֹק אֶת הַבֹּרֶג* הוסיף חרוק את הבורג*
* במילון המקורי כתוב: הוֹסֵף חָרֹק אֶת הַבֹּרֶג
המונח המעודכן: הוֹסִיף וְתִבְרֵג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: לוּחַ תִּבְרוּג
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָרַק בְּרָגִים בְּלֶחִי* חרק ברגים בלחי*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹק בְּרָגִים בְּלֶחִי
המונח המעודכן: תִּבְרֵג בְּלוּחַ
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָרַק בְּרָגִים בְּמַחֲרֵטָה* חרק ברגים במחרטה*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹק בְּרָגִים בְּמַחֲרָטָה
המונח המעודכן: תִּבְרֵג בְּמַחֲרֵטָה
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
מַחֲרֵקַת בְּרָגִים* מחרקת ברגים*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרֶקֶת בְּרָגִים
המונח המעודכן: תַּבְרוֹג
העתק
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
בָּרַז בְּמַבְרֵז* ברז במברז*
* במילון המקורי כתוב: בָּרֹז בְּמַבְרֵז
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חֹר לְיָתֵד* חור ליתד*, חֹר שֶׁל יָתֵד* חור של יתד*
* במילון המקורי כתוב: חוֹר לְיָתֵד
* במילון המקורי כתוב: חוֹר שֶׁל יָתֵד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָטַט* חטט*, חָקַק* חקק*
* במילון המקורי כתוב: חָטֹט
* במילון המקורי כתוב: חָקֹק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חַט* חט*, צִפֹּרֶן ציפורן
* במילון המקורי כתוב: חָט
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חָרַץ חֲרִיצִים* חרץ חריצים*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹץ חֲרִיצִים
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
יָתֵד שֶׁל חַרְטוֹם* יתד של חרטום*
* במילון המקורי כתוב: יָתֵד שֶׁל חַרְטֹם
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חַרְטוֹם* חרטום*
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
המונח המעודכן: יָתֵד קְעוּרָה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
יָתֵד טַנְגֶּנְצִִיָּאלִית* יתד טנגנציאלית*
* במילון המקורי כתוב: יָתֵד טָגֶנְצִיאָלִית
המונח המעודכן: יָתֵד מַשִּׁיקִית
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הערת המזכירות המדעית: רווח פִּין פָּצִיל
העתק
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
עִזְקָה קוֹנִית* עזקה קונית*
* במילון המקורי כתוב: עִזְקָה קוֹנָאִית
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
יִתֵּד* ייתד*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
חִלֵּץ יָתֵד* חילץ יתד*, פִּקְפֵּק יָתֵד* פקפק יתד*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּץ יָתֵד
* במילון המקורי כתוב: פַּקְפֵּק יָתֵד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
תָּקַע יָתֵד* תקע יתד*
* במילון המקורי כתוב: תָּקֹעַ יָתֵד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
הִדֵּק הַיָּתֵד* הידק היתד*, חִזֵּק הַיָּתֵד* חיזק היתד*
* במילון המקורי כתוב: הַדֵּק הַיָּתֵד
* במילון המקורי כתוב: חַזֵּק הַיָּתֵד
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
מַסְמֶרֶת* מסמרת*
* במילון המקורי כתוב: מַסְמְרָה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
קְנֵה הַמַּסְמֶרֶת* קנה המסמרת*, קְנֵה בַּד הַמַּסְמֶרֶת* קנה בד המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה הַמַּסְמְרָה
* במילון המקורי כתוב: קְנֵה בַּד הַמַּסְמְרָה
העתק
טכניקה (תרפ"ט, 1929)
רֹאשׁ הַמַּסְמֶרֶת* ראש המסמרת*, שׁוֹשַׁנַּת הַמַּסְמֶרֶת* שושנת המסמרת*
* במילון המקורי כתוב: רֹאשׁ הַמַּסְמְרָה
* במילון המקורי כתוב: שׁוֹשַׁנַּת הַמַּסְמְרָה