משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (496)

הערך: תְּנוּעָה<נוע | תנועה>
סינון
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)

movement movement in generative theory
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
תְּנוּעָה גְּלוּיָה תנועה גלויה תנועה תחבירית שיש לה ביטוי בהגייה. המונח משמש בזרמים מסוימים בבלשנות גנרטיבית
העתק
בלשנות (תשפ"ג, 2022)
תְּנוּעָה סְמוּיָה תנועה סמויה תנועה תחבירית שאין לה ביטוי בהגייה (מונח בתאוריה גנרטיבית)
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רָמַת בִּידוּד תְּנוּעָה רמת בידוד תנועה המידה שבה מצבי ביניים של נתונים המעודכנים על ידי תנועה, נראים לתכניות בו-זמניות אחרות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אֵזוֹר תְּנוּעָה אזור תנועה יחידת שטח גאוגרפית לצורכי תכנון תחבורה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
אִי תְּנוּעָה אי תנועה שטח בדרך, מוקף כבישים, בנוי או מסומן בצבע ומיועד להפרדה בין תנועות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
עֲבַרְיַן תְּנוּעָה מוּעָד עבריין תנועה מועד אדם שבמהלך תקופה מסוימת עבר מספר רב של עברות תנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְמַן בִּתְנוּעָה זמן בתנועה זמן הנסיעה ללא זמן העצירות
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מוֹנֵה תְּנוּעָה מונה תנועה כגון מוֹנֵה תְּנוּעָה מֵכָנִי, מוֹנֵה תְּנוּעָה אֵלֶקְטְרוֹנִי
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
עִכּוּב תְּנוּעָה עיכוב תנועה ההפרש בין זמן הנסיעה בתנועה חופשית ובין זמן הנסיעה בפועל
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
יְחִידַת תְּנוּעָה יחידת תנועה, יָתָ"ן ית"ן נקרא בעבר יָרָ"ם (יחידת רכב מושווה); מידת ההשפעה של רכב על התנועה בדרך
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
פְּקַק תְּנוּעָה פקק תנועה תנועה אטית מאוד עקב גודש תנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעָה מֻשְׁרֵית תנועה מושרית התנועה הנוצרת עקב שינוי בהסדרי התנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעַת יַעַד תנועת יעד חלק התנועה המגיע ליעד ומסתיים בו
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מַעְגַּל תְּנוּעָה מעגל תנועה צומת או מערכת צמתים שהתנועה מתנהלת בהם במסלול מעגלי, מסביב לאי מרכזי, נגד כיוון השעון
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
נִגּוּד תְּנוּעָה ניגוד תנועה מצב שבו לשתי תנועות כלי רכב לפחות יש נקודה משותפת בדרך
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
גֹּדֶשׁ תְּנוּעָה גודש תנועה, גֹּדֶשׁ גודש מצב שבו הביקוש לתנועה עולה על היצע הכביש או המערכת
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דַּחְקוּת תְּנוּעָה דחקות תנועה הפרעות הדדיות עקב צפיפות תנועה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
סַמַּן תְּנוּעָה סמן תנועה התקן המוצב בצד הדרך לסימון תוַואי הנסיעה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעָה עוֹבֶרֶת תנועה עוברת התנועה העוברת באזור, שמוצאה ויעדה הם מחוצה לו
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעַת מוֹצָא תנועת מוצא חלק התנועה הנוצר בתחום נתון ויוצא ממנו
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
תַּרְשִׁים נִפְחֵי תְּנוּעָה תרשים נפחי תנועה תרשים המראה את נפח התנועה בקטע דרך בזמן מסוים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
רַמְזוֹר מֻפְעַל תְּנוּעָה רמזור מופעל תנועה רמזור המופעל באמצעות גלאים או לחצנים על ידי רכב או הולך רגל
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
רַמְזוֹר מֻפְעַל תְּנוּעָה בִּמְלוֹאוֹ רמזור מופעל תנועה במלואו רמזור מופעל תנועה על פי מידע מכל הגישות, לרבות מעבר להולכי רגל
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
רַמְזוֹר מֻפְעַל תְּנוּעָה חֶלְקִית רמזור מופעל תנועה חלקית רמזור מופעל תנועה שבו ניתן אור ירוק מתמיד לכיוון התנועה הראשי, אלא אם כן נדרשת התנועה מכיוון תנועה משני
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעַת גּוֹלְשִׁים תנועת גולשים נועד לכמת את סך התנועה באתר מסוים ולציין את מידת הפופולריות שלו. תנועת גולשים במרשתת מקבילה למדרוג (רייטינג) בטלוויזיה. רכיבים חשובים בו הם מְבַקְּרִים, בִּקּוּרִים, דַפִּים נִצְפִּים ועוד
העתק
ביולוגיה (תשס"ט, 2009)
בַּר-תְּנוּעָה בר-תנועה כגון תא זרע, ריסון
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
הַפְרָדַת תְּנוּעוֹת הפרדת תנועות הפסקה בין שתי תנועות צמודות ללא עיצור ביניהן (co-operate)
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
חֲרוּז תְּנוּעָה חרוז תנועה אָסוֹנַנְס; חרוז שהחֶרֶז שלו עשוי תנועות בלבד, ואילו העיצורים שונים, כגון "שֶׁלֶג / נֶפֶשׁ". ניגודו: חרוז עיצור, קוֹנְסוֹנַנְס
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
אִי תְּנוּעָה אי תנועה שטח בדרך, מוקף כבישים, בנוי או מסומן בצבע ומיועד להפרדה בין תנועות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
נִגּוּד תְּנוּעָה ניגוד תנועה מצב שבו לשתי תנועות כלי רכב לפחות יש נקודה משותפת בדרך
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
יְחִידַת תְּנוּעָה יחידת תנועה, יָתָ"ן ית"ן יחידת המדידה של ערך תנועתי (traffic equivalency), שווה להשפעת רכב פרטי על התנועה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
עֵרֶךְ תְּנוּעָה ערך תנועה מידת ההשפעה של רכב על התנועה בדרך, המבוטאת ביחידת תנועה (ית"ן)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
גֹּדֶשׁ תְּנוּעָה גודש תנועה, גֹּדֶשׁ גודש מצב שבו הביקוש לתנועה עולה על היצע הכביש או המערכת
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
עִכּוּב תְּנוּעָה עיכוב תנועה ההפרש בין זמן הנסיעה בתנועה חופשית לבין זמן הנסיעה בפועל
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מַעְגַּל תְּנוּעָה מעגל תנועה צומת או מערכת צמתים שהתנועה מתנהלת בהם במסלול מעגלי, מסביב לאי מרכזי, נגד כיוון השעון
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
תְּנוּעָה תנועה, תַּעֲבוּרָה תעבורה מעבר כלי-רכב, אנשים או בהמות בדרך המיועדת לכך, לרבות עצירה וחנייה; כלל כלי-הרכב, האנשים או הבהמות המשתמשים (בפועל) בדרך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
תְּנוּעָה מֻשְׁרֵית תנועה מושרית תנועה הנוצרת עקב שינוי במתקני-התנועה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
תְּנוּעַת-יַעַד תנועת-יעד חלק-התנועה הנכנס ליעד ומסתיים בו
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
נָתִיב נתיב, נְתִיב-תְּנוּעָה נתיב-תנועה רצועת-דרך המיועדת לשימוש טור יחיד של כלי-רכב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
קִבּוּל-תְּנוּעָה קיבול-תנועה, קִבּוּל קיבול הקיבול המרבי של דרך, נתיב וכדומה

capacity capacity of road for traffic
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
רַמְזוֹר מֻפְעַל-תְּנוּעָה רמזור מופעל-תנועה רמזור המופעל באמצעות גלאים או לחצנים על-ידי רכב או הולך-רגל
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֵזוֹר-תְּנוּעָה אזור-תנועה יחידה גאוגרפית לפי חלוקת-שטח לצורכי תכנון-תחבורה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
אֲכִיפַת חֻקֵּי-תְּנוּעָה אכיפת חוקי-תנועה החלת חוקי-התנועה בפועל על-ידי רשות שהוסמכה לכך
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
לִוּוּי-תְּנוּעָה מִשְׁטַרְתִּי ליווי-תנועה משטרתי הכוונה משטרתית של תנועה בליווי יחידת-תנועה או יחידות תנועה מנקודה אחת לאחרת
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
הַכְוָנַת-תְּנוּעָה עַל-יְדֵי שׁוֹטֵר הכוונת-תנועה על-ידי שוטר הוראות שוטר-תנועה לנהגים או להולכי-רגל כיצד והיכן לנוע או לא לנוע בדרך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
חֶסֶם-תְּנוּעָה חסם-תנועה אי-יכולת לנוע עקב הסתבכות כלי-רכב
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
רַמְזוֹר מֻפְעַל-תְּנוּעָה בִּמְלוֹאוֹ רמזור מופעל-תנועה במלואו רמזור מופעל-תנועה על פי מידע מכל הגישות, לרבות מעבר הולכי-רגל, שמנגנונו קובע פרוגרמה מיטבית לפי הנתונים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
רַמְזוֹר מֻפְעַל-תְּנוּעָה חֶלְקִית רמזור מופעל-תנועה חלקית רמזור מופעל-תנועה שבו ניתן אור ירוק מתמיד לכיוון-התנועה הראשי, אלא-אם-כן נדרשת התנועה מכיוון-תנועה משני
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
סִיּוּר-תְּנוּעָה מִשְׁטַרְתִּי סיור-תנועה משטרתי סיור משטרתי בדרכים, ברכב או ברגל, כדי לאכוף חוקי-תנועה או כדי לתת שירותי-תנועה לציבור
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
סַמַּן-תְּנוּעָה סמן-תנועה התקן משורת-התקנים, המוצב בצד-הדרך לסימון תוַואי-הנסיעה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
סְפִירַת-תְּנוּעָה ספירת-תנועה ספירה של כלי-רכב העוברים בנקודה מסוימת במשך-זמן מסוים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
עֲבַרְיַן-תְּנוּעָה מוּעָד עבריין-תנועה מועד אדם שבמהלך תקופה מסוימת עבר מספר רב של עברות-תנועה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
מִשְׁהֵה-תְּנוּעָה משהה-תנועה מונח כללי להפסדי-זמן מסיבות שונות, כגון: נסיעה אטית, צמתים, דחקוּת
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
תְּנוּעָה עוֹבֶרֶת תנועה עוברת תנועה העוברת בשטח, שמוצאה ויעדה הם מחוצה לו
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
תְּנוּעַת-מוֹצָא תנועת-מוצא חלק-התנועה הנוצר בתחום נתון ויוצא ממנו
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
פִּקּוּחַ עַל הַתְּנוּעָה פיקוח על התנועה שמירת סדרי התנועה בדרכים, כדי לאפשר שימוש בטוח ויעיל
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
פְּקַק-תְּנוּעָה פקק-תנועה תנועה אטית מאוד עקב גודש-תנועה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
יְחִידַת-תְּנוּעָה יחידת-תנועה אדם המשתמש בדרך לנסיעה, לחנייה או לכל תכלית אחרת כהולך-רגל או כנהג, לרבות רכב, התקן אחר או בהמה שהוא נוהג בהם
העתק
העתק
חלופות תקניות : תְּנוּעָה לְמֶחֱצָה
להרחבה
חלופות תקניות : תנועה למחצה
להרחבה
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: מִפְעָר
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר זְמַן וּתְנוּעוֹת חקר זמן ותנועות השילוּב של חקר זמן וחקר תנוּעוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר תְּנוּעוֹת פּוֹרֵט חקר תנועות פורט שיטת חקר תנוּעוֹת, המבוּססת על חלוּקת עבוֹדת ידיים לתנוּעוֹת אלמנטריוֹת ע"י בּדיקת תמוּנוֹת רצוּפוֹת של סרט ראינוֹע.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּנוּעָה תנועה א. שינוּי מקוֹם אוֹ שינוּי תנוּחה; ב. הנעת הגוּף אוֹ איבריו.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
תְּנוּעָה אֵלֵמֶנְטָרִית* תנועה אלמנטרית* תנוּעה בּסיסית, שאין מחלקים אוֹתהּ לחלקים קטנים יוֹתר.
* במילון המקורי כתוב: תְּנוּעָה אֱלֶמֶנְטָרִית
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
אִזּוּן תְּנוּעוֹת איזון תנועות פּיתוּח שיטה, שמגמתהּ עוֹמס שוה על כּל אחת משתי הידיים
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
חֵקֶר תְּנוּעוֹת חקר תנועות רישוּם שיטתי וּבחינה בּיקוֹרתית של תנוּעוֹת העוֹבד בּשעת בּיצוּע עבוֹדה כּדי לפתח שיטוֹת עבוֹדה יעילוֹת.
העתק
עבודה (תשל"ג, 1973)
נִתּוּחַ תְּנוּעוֹת ניתוח תנועות בּחינת כּל תנוּעה שבּפעוּלה מסוּימת לשם שיפּוּר דרך בּיצוּעהּ.
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל אִטִּי* נול איטי*, נוּל כְּבַד תְּנוּעָה* נול כבד תנועה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל אִטִּי
* במילון המקורי כתוב: נוֹל כְּבַד תְּנוּעָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
נוּל מָהִיר* נול מהיר*, נוּל מְהִיר תְּנוּעָה* נול מהיר תנועה*
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מָהִיר
* במילון המקורי כתוב: נוֹל מְהִיר תְּנוּעָה
העתק
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
אֵנֶרְגִּיָּה שֶׁל תְּנוּעָה* אנרגייה של תנועה*, אֵנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית* אנרגייה קינטית*
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגִּיָּה שֶׁל תְּנוּעָה
* במילון המקורי כתוב: אֱנֶרְגִּיָּה קִינֵטִית