כלי שיט קטנים ומעגנות [ימאות] (תשע"ג)

סינון
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
בִּנְסִיגָה בנסיגה
נָסוֹג נסוג מצב שבו הרוח נושבת מלפנים ודוחפת את כלי השיט לאחור
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רָחְבִּית רוחבית תואר הפועל; בניצב לקו השִׁדרית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הֵעָרְמוּת היערמות של חול ומשקעים אחרים על ידי כוחות טבע; תיתכן האצת התופעה בגלל שוברי גלים ומבנים ימיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סִעוּר סיעור מצב של גלים חוזרים בתוך מעגנה בעקבות פגיעת גלים בקירות הים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תְּנָאֵי סִעוּר תנאי סיעור מצב שבו קירות הים במעגנה, כמו שוברי גלים, אינם מסוגלים לספוג את אנרגיות הגלים בתוך המעגן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עַל שִׂרְטוֹן על שרטון מצב שבו כלי שיט פוגע במכשול ימי ובעקבות זאת מקורקע
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לְמַעְלָה למעלה הכוונה בדרך כלל: מעל הסיפון
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לַדֹּפֶן לדופן לצד כלי השיט
בְּמַקְבִּיל במקביל למזח או לרציף (נאמר על רתיקת כלי שיט)
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל עֹגֶן חבל עוגן חבל המחבר בין העוגן לכלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עֹגֶן עָקוּר! עוגן עקור! דיווח שנמסר כאשר העוגן ניתק מקרקעית הים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲגָן מעגן כל מקום המתאים לעגינת כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צֶבַע נוֹגֵד צִמְדָּה צבע נוגד צמדה צבע שנועד למנוע היצמדות של יצורים ימיים לתחתית כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ מְדֻמָּה רוח מדומה כיוון הרוח ועצמתה כפי שהם נמדדים על סיפון כלי שיט בתנועה, להבדיל מרוח אמתית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לְאָחוֹר לאחור מתייחס לכיוון התנועה של כלי השיט
מֵאָחוֹר מאחור בירכתיים או באחורי הסירה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
דְּעִיכָה דעיכה היחלשות הדרגתית של עצמת הגלים
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר זוּטָא יתר זוטא כבל או חבל היוצא מן התורן, אבל לא מראשו, ומוביל לעבר מרכז החרטום; הוא נועד למנוע את התכופפות התורן אחורה ולאפשר התקנת מפרש חלוץ קטן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ שָׁבָה רוח שבה רוח שכיוונה משתנה נגד כיוון השעון
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר אֲחוֹרִי יתר אחורי כבל או חבל המייצב את התורן מצדו האחורי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַדְלֶה מדלה כלי קיבול קטן לריקון ידני של מים מתחתית כלי השיט או מתקן קבוע לצורך זה בכלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נֵטֶל נטל תוספת משקל בתחתית כלי שיט כדי לשפר את יציבותו או כדי לשנות את השוקע או את השופַע שלו
זְבוֹרִית זבורית נטל מוצק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שִׂרְטוֹן שרטון היערמות של חול, חצץ וחומרים לא דחוסים אחרים על ידי גלים או זרמים במים רדודים, בעיקר בשפכי נהרות ונמלים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֲכִירַת גּוּף חכירת גוף שכירת כלי שיט ללא משיט וללא צוות ואספקה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צִמְדָּה קְשִׁיחָה צמדה קשיחה יצורים ימיים קשיחים הנצמדים לתחתית כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
בַּרְקָה ברקה ספינת מפרש בעלת שלושה עד חמישה תרנים; התורן האחורי נושא מפרשים אורכיים ושאר התרנים נושאים מפרשים רוחביים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שְׂחִיף שחיף מעין סרגל שמשחילים בכיס התפור במפרש כדי לשמור על צורת המפרש ומבנהו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הֶחָפָה החפה העלאת כלי שיט מן הים אל החוף
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רֹחַב רוחב חלקו הרחב ביותר של כלי שיט; המקום שנמדד בו רוחבו המרבי
קוֹרַת רֹחַב קורת רוחב של כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְנֵה צַד מפנה צד מצב הפלגה במפרשית שבו הנפת המפרש מותאמת לרוח הנושבת מאחד מצדדיה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ צַד רוח צד רוח הנושבת אל צדו של כלי שיט בניצב לקו השדרית בקירוב (מימין או משמאל)
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פָּנָה מִן הָרוּחַ פנה מן הרוח רוֹוח: יָרַד מִן הָרוּחַ. הגדיל את הזווית בין החרטום ובין כיוון הרוח. הציווי: פְּנֵה מִן הָרוּחַ!
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שָׁלַב שלב כרך חבל מסביב למאחז שליבה וכיו"ב מבלי לעשות בו קשר; הציווי: שְׁלֹב!
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲטֵה בֶּרְמוּדָה מעטה ברמודה רוֹוח: מַעֲרַךְ בֶּרְמוּדָה. מאופיין במפרש משולש גבוה ותורן נוטה מעט לכיוון הירכתיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִרְתָּק מרתק משבצת עגינה במעגנה, שכלי השיט רתוק בה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִרְצָף מרצף מקום חניית כלי שיט ליד הרציף
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שִׁפּוּלַיִם שיפוליים החלק התחתון הפנימי של גוף כלי השיט המיועד לניקוז
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שִׁדְרָן כָּפוּל שדרן כפול זוג שדרנים המותקנים בתחתית כלי השיט ומאפשרים את הצבתו על הקרקע ללא תמיכות
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צִלּוֹן צילון אריג מתוח על מסגרת פלדה מעל עמדת ההגאי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קוֹרַת קִשּׁוּר קורת קישור קורת עץ אנכית המקשרת חלקים בגוף כלי השיט ותורמת ליציבותו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
זָקֵף זקף על כלי שיט. רוֹוח בעגה הסלוניקאית: פִּיתָה
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִנְגָּשׁ מנגש רציף צף המשמש לירידה מכלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קָדוֹם קדום רוֹוח: גַּנְץ'. מוט ארוך ובראשו אונקל המשמש בסירה לשליית עצמים מן המים ולקירוב הסירה אל המזח או להרחקתה ממנו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
בֵּית סִירוֹת בית סירות מבנה לאחסון סירות, בדרך כלל בקרבת מזח או שפת המים
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹשַׁב רִתְמָה מושב רתמה מתקן בטיחות המשמש להעלאת איש צוות למרומי התורן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר שְׁלוּחָה יתר שלוחה שרשרת, כבל, חבל או כלונס התומכים בשלוחת החרטום כנגד המשיכה כלפי מעלה והצִדה
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל שׁוּלַיִם חבל שוליים חבל התפור סביב שולי מפרש כדי שלא ייפרם
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מָנוֹר מנור כלונס המשמש לפרישת השפה התחתית של מפרש אורכי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹתְחַן מָנוֹר מותחן מנור מערכת המשמשת לחיבור המנור לנקודה קבועה בכלי השיט, בדרך כלל לתחתית התורן. מערכת זו מושכת את המנור כלפי מטה, ואפשר לכוון בה את גובה המנור מעל הסיפון
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שְׁלוּחָה אֲחוֹרִית שלוחה אחורית כלונס בולט לאחור מירכתי כלי שיט; אל השלוחה האחורית קשור יתר אחורי או מיתר
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹתְחָן בָּרְגִּי מותחן בורגי רוֹוח: בקבוק מתיחה. התקן המשמש בדרך כלל למתיחה של כבלי החיבל הנייח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חַרְטוֹם חרטום הקצה הקדמי של כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל חַרְטוֹם חבל חרטום חבל היוצא מן החרטום כדי לרתוק את כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שְׁלוּחָה קִדְמִית שלוחה קדמית רוֹוח: שְׁלוּחָה. כלונס הבולט קדימה מחרטום כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְחַזֵּק חַרְטוֹם מחזק חרטום לוח בצורת משולש, התומך בקנה החרטום
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רֶסֶן רסן רוֹוח: משולש גרירה. חבל, שרשרת או כבל המקובעים בשני קצותיהם לחרטום לצורך גרירה ועגינה מאוזנת
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְכַל צִיפָה מכל ציפה מכל אטום המשפר את כושר הציפה של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נֵס סְפִינוֹת נס ספינות דגל לזיהוי הבעלות או ההשתייכות של כלי השיט, כמו דגל מועדון, דגל אגודה או דגל חברה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַאֲחַז לְסָתוֹת מאחז לסתות מתקן העשוי משני חלקים משוננים ומשמש לאחיזת חבל
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קִמְרָה קמרה (1) שיעור ההתקמרות הרוחבית של סיפון כלי השיט או של גג התא; (2) קימור המפרש יחסית לקו דמיוני ישר משפתו הקדמית של המפרש לשפתו האחורית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הִתְנַתֵּק התנתק שחרר והשליך את החבלים המרתקים את כלי השיט למִקשר, לרציף, למזח וכיוצא בזה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קָטָמָרָן קטמרן כלי שיט דו-גופי ששני גופיו שווים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֵיתַר הַחֶרֶב מיתר החרב חבל שמרימים או מורידים באמצעותו את החרב הנעה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶרֶב חרב לוח הבולט כסנפיר מתחתית מפרשית באמצעיתה, בקו השדרית, ומשמש להגדלת ההתנגדות של המפרשית לטרידה. החרב נעה על ציר או עולה ויורדת וכך אפשר להרימה כדי שלא תפריע לכלי השיט במים רדודים
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לוּחַ מְקֻבָּע לוח מקובע אל סיפון כלי השיט ומשמש לחיבור
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְלַס יִחוּס מפלס ייחוס במפה; מישור הייחוס לציון עומק הים במפות ימיות
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִנְשָׁק זָוִיתִי מנשק זוויתי צורה זוויתית בחתך הרוחב של גוף כלי שיט (בניגוד לעקום המסורתי)
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֵיתָר מיתר קו דמיוני ישר בין השפה הקדמית לשפה האחורית של המפרש (מונח גאומטרי המשמש בתפירת מפרשים)
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קֶרֶן קרן הפינה האחורית התחתונה של מפרש אורכי וכל אחת משתי הפינות התחתונות של מפרש רוחבי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַאֲחָז מאחז רוֹוח בעגת השייטים בַּרְוָז. משמש לקשירת חבל
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲטָר מעטר מסגרת מוגבהת סביב כווה או פתח בסיפון שנועדה למנוע חדירת מים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צְנֵפָה צנפה חבל המגולגל בצורת סליל, כשעיגוליו מונחים זה על גבי זה או זה סביב זה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סוֹבֵב לָרוּחַ סובב לרוח הפנה את חרטום כלי השיט לכיוון הרוח ומעבר לו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עֲרִיסָה עריסה מנשא שכלי שיט מונח עליו לצורך שינועו או אחסונו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טַבַּעַת מִפְרָשׂ טבעת מפרש טבעת מתכת או לולאת חבל מחוזקת סביב חור במפרש
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹתְחַן שָׂפָה קִדְמִית מותחן שפה קדמית מתקן חבל הממוקם סמוך לפינה התחתונה הקדמית של המפרש כדי לשלוט במתיחה של שפתו הקדמית וממילא בצורת המפרש
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קָטֶר קטר רוֹוח כך; סוג של מפרשית שהמפרש הראשי בה גדול מן החלוץ
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְצוֹף נֵס מצוף נס מצוף המציין מקום בים כגון מקום נפילת אדם לים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נִוּוּט בְּאֻמְדָּן ניווט באומדן קביעת מיקום כלי שיט ללא עזרי ניווט אלא על פי המרחק והכיוון של שיוטו
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הֶדְחֵק הדחק מקובל גם: דֶּחִי. משקל המים שגוף כלי השיט דוחה, השווה למשקל כלי השיט וכל אשר בו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גּוּף הֶדְחֵק גוף הדחק גוף כלי שיט הטובל במים בכל עת (בשונה מגוף רחיפה המרחף מעל המים)
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִסְפָּן מספן אגן מים במספנה לעגינת כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אַסְפָּנָה אספנה, הַסְפָּנָה הספנה הכנסת כלי שיט למספנה או למבדוק לשם תיקון, תחזוקה, בדיקה או אחסון
המונח הַסְפָּנָה אושר בשנת תשע"ח.
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִסְפָּנָה מספנה מתחם ביבשה המשמש לבנייה, לתיקון ולתחזוקה של כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִרְתָּק כָּפוּל מרתק כפול מקום במעגנה המיועד לרתיקת שני כלי שיט זה לצד זה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שֹׁקַע שוקע עומק כלי שיט מתחת לפני המים, הנמדד אנכית לנקודה העמוקה ביותר של גוף כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טְרִידָה טרידה היסחפות הַצִדה של כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טְרִידַת זֶרֶם טרידת זרם סטיית כלי שיט מנתיב השיוט עקב פעולת זרם מים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִבְדּוֹק יָבֵשׁ מבדוק יבש אגן מלאכותי סכור בשפת נמל שאפשר למלאו מים ולרוקנו ומשמש לתיקון או לבנייה של כלי שיט
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אַמַּת יָם אמת ים רוֹוח: פאדום. מידת עומק בת שש רגליים, כלומר 183 סנטימטרים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הֶחְלִיק מָשׁוֹט החליק משוט חתר במשוט כאשר המשוט מחליק על פני המים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פָּגוֹשׁ פגוש ברבים: פָּגוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים פָּגוֹשִׁים
מונחים נוספים באותה המשמעות: טַמְבּוֹן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: טמבון (לועזי)
להרחבה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֶרְחַב הַנְּשִׁיבָה מרחב הנשיבה מרחב הים הנקי ממכשולים טופוגרפיים שהרוח נושבת עליו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲקוֹן מעקון מסגרת או מעקה לשולחן בכלי שיט שנועדו למנוע נפילת חפצים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קֶשֶׁר שְׁמוֹנֶה קשר שמונה קשר בצורת הספרה שמונה. רוֹוח: קֶשֶׁר שְׁמִינִית
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֵזַח צָף מזח צף באניות גדולות הכוונה למבדוק צף
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כַּף עֹגֶן כף עוגן החלק של העוגן הננעץ בקרקעית הים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יָם רוֹדֵף ים רודף, גַּלִּים רוֹדְפִים גלים רודפים גלים שכיוון התפשטותם ככיוון ההתקדמות של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְשֻׁלָּשׁ קִדְמִי משולש קדמי השטח התחום בין התורן, הסיפון והיתר הקדמי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תֹּרֶן קִדְמִי תורן קדמי בכלי שיט שיש בו יותר מתורן אחד
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר קִדְמִי יתר קדמי כבל או חבל המחבר את ראש התורן לחרטום או לשלוחה הקדמית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ פָּנִים רוח פנים רוח הנוצרת מהתקדמות כלי השיט, וכיוונה נוגד את כיוון התקדמותו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תָּקוּל תקול כדוגמת עוגן תקול, שנתפס במכשול כלשהו ומתקשים להרימו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צִמְדָּה צמדה רוֹוח: זָקָן. אצות, בלוטי-ים ויצורים ימיים זעירים הנדבקים לגופי ספינות ומתקנים ימיים מתחת לפני המים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
בֹּלֶט בולט המרחק האנכי כפי שנמדד על דופן כלי שיט באמצעיתו – מקו המים עד לשפתו העליונה של הסיפון הרָציף העליון או עד לנקודה תואמת לו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ מְלֵאָה רוח מלאה רוח הנושבת היישר אל ירכתי כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִגְלוֹל מגלול מתקן שתפקידו לגלול את המפרש
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גַּף גף מוט שמחוברת אליו השפה העליונה של מפרש אורכי מרובע
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כֶּבֶשׁ כבש, גַּמְלָה גמלה משטח נייד או גרם מדרגות נייד המשמשים למעבר בין כלי שיט ובין רציף או מזח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֲלוּץ גֵנוֹאָה חלוץ גנואה מפרש קדמי גדול החופף חלקית למפרש הראשי
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְפַנֵּה דֶּרֶךְ מפנה דרך כלי שיט החייב לפנות את הדרך במפגש שני כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְרָק מפרק משמש לחיבור המנור לתורן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל אֲחִיזָה חבל אחיזה חבל, רצועה או כבל שאוחזים בו לצורך תמיכה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עֹגֶן חָתוּל עוגן חתול עוגן קטן וקל בעל שלושה טפרים או יותר המשמש לעגינת כלי שיט קטנים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טַבַּעַת חֶבֶל טבעת חבל טבעת מעשה-מקלעת מִגדיל של חבל השזור שלוש פעמים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כְּלֵי עֲגִינָה כלי עגינה מכלול הכלים המשמשים לעגינת כלי שיט, ובהם העוגן, השרשרת והחבל
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כְּלוֹנָס מוֹלִיךְ כלונס מוליך כלונס הנעוץ בקרקעית המעגנה. הוא משמש לרתיקת מזח צף או כלי שיט ומאפשר להם לנוע אנכית בעת שינוי בגובה פני הים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לַזְבֶּזֶת לזבזת השפה העליונה של דופנות כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֵיתַר כִּוְנוּן מיתר כוונון חבל (בדרך כלל משולב בגלגלת) המשמש לכוונון ולייצוב של מנור, מוט השלוח וכדומה במישור אופקי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲלָן מעלן חבל או כבל המשמש להנפת המפרשים. לכל מפרש יש מעלן משלו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תְּפִיס תפיס אביזר בצורה מעין 8 עשוי מתכת או פלסטיק המשמש לחיבור השפה הקדמית של מפרש החלוץ אל היתר הקדמי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פְּנֵה לֶחָסוּי! פנה לחסוי! קריאה למשיט לפנות לצד המוגן מן הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מָשָׁה משה הוציא כלי שיט קטן מן המים לאחסונו ביבשה
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רֹאשׁ ראש החלק העליון של מפרש, תורן, מנור, לוח-הגה וכדומה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רֹאשׁ הַמִּפְרָשׂ ראש המפרש, קָדְקוֹד קודקוד הפינה העליונה של מפרש משולש או של מפרש גף; שתי הפינות העליונות של מפרש רוחבי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְרְשֵׂי קַדְמָה מפרשי קדמה מפרשים המונפים לפני התורן הקדמי כדוגמת שָׁלוּחַ חָלוּץ
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ קִדְמִית רוח קדמית רוח הנושבת בכיוון ההפוך לכיוון השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נִיַּח נייח עיכב את התקדמות כלי השיט כמעט עד לעצירה; במפרשיות הניוח נעשה על ידי יצירת איזון בין מפרש החלוץ ללוח ההגה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל מְשִׁיכָה חבל משיכה חבל קל-משקל שנזרק מכלי שיט אל כלי שיט אחר או אל החוף או מן החוף כדי לקשר ביניהם
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נְטִיָּה נטייה של כלי שיט לצד אחד בגלל חלוקה לא מאוזנת של המשקל או בגלל הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אִזּוּן מִפְרָשִׂית איזון מפרשית הצבת אנשי צוות על דופן המפרשית בצד הגלוי לרוח כדי לאזן אותה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חָלוּץ חלוץ המפרש הקדמי במפרשית, צורתו צורת משולש, והוא מונף כששפתו הקדמית מקבילה ליתר הקדמי של המפרשית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַהְפָּךְ מהפך מצב שבו המפרשים עוברים ממפנה למפנה תוך פנייה מן הרוח ולא תוך פנייה אל הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תֹּרֶן דְּחָק תורן דחק תורן זמני המוצב במקרה של נזק בתורן הראשי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עֹגֶן נְגִידָה עוגן נגידה רוֹוח: עוגן ירכתיים. עוגן נוסף, קל יותר מן העוגנים שבחרטום, המוטל מן הירכתיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שִׁדְרִית שדרית קורת האמצע האורכית של כלי השיט
שִׁדְרָן שדרן תוספת תת-מימית המחוברת לשדרית כדי להוסיף יציבות לכלי השיט ולהקטין את הסטייה שלו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קֵטְשׁ קטש מפרשית דו-תורנית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְרָשׂ לָטִינִי מפרש לטיני מפרש משולש התלוי מסקריה בזווית של כ-45 מעלות לתורן
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַאֲגוֹר מאגור מחסן קטן, בדרך כלל בירכתיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל שָׂפָה חבל שפה חלק של חבל השוליים, התפור לאורך השפה האחורית של מפרש אורכי או לאורך שתי השפות הצדדיות של מפרש רוחבי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
לַצַּד הֶחָסוּי מִן הָרוּחַ לצד החסוי מן הרוח, לַצַּד הֶחָסוּי לצד החסוי לצד כלי השיט המוגן מן הרוח. רוֹוח: מִתַּחַת לָרוּחַ, בְּמוֹרַד הָרוּחַ
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טְרִידַת רוּחַ טרידת רוח סטיית כלי שיט מנתיב השיוט עקב פעולת הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אֹרֶךְ כּוֹלֵל אורך כולל אורך כלי שיט מקצה החרטום עד קצה הירכתיים (נמדד בניצב לקו המים). לפי מקצת השיטות כולל שלוחות
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עֵזֶר צִיפָה עזר ציפה נועד להציף את האדם מעל פני המים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל הַצָּלָה חבל הצלה חבל מקובע לאבטחת הצוות או חבל הנזרק לטובע
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הַתְוָיָה התוויה סרטוט קווי הגוף של כלי השיט בגודל מלא, על פי סרטוטי המתכנן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יוֹמַן כְּלִי שַׁיִט יומן כלי שיט ספר שנרשמות בו רשומות הנוגעות לניווט כלי השיט ולכל אירוע בעל חשיבות המתרחש בו
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נְטִי תֹּרֶן נטי תורן נטיית התורן קדימה או אחורה בציר השדרית
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִקְשָׁר מקשר מתקן לרתיקה, בדרך כלל בים הפתוח, להבדיל ממִרתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַלְגֵּז מלגז אביזר דמוי מזלג בכלי שיט שהמשוט מקובע בו
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אֹזֶן אוזן מאחז מתכת המרותך ללוח, לרוב בצורת האות ח מעוגלת או טבעת
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נֵס נס דגל ארוך ההולך ומתחדד בקצהו. משמש לזיהוי ולאיתות
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כְּלוֹנָס כלונס עמוד מתכת או עץ המוחדר לקרקעית הים ומשמש לעגינה או לנשיאת המזח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סִירַת נַתָּב סירת נתב הסירה המוליכה את הנתב לכלי השיט וממנו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
נִדְנוּד נדנוד עלייה וירידה של החרטום והירכתיים של כלי השיט לסירוגין
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הִתְנַדְנֵד התנדנד כלי השיט עלה וירד בחרטום ובירכתיים לסירוגין
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גּוּף גְּלִישָׁה גוף גלישה גוף כלי שיט המתרומם ומחליק על פני המים בעת שיוטו, בניגוד לגוף הֶדְחֵק הטובל במים בכל עת
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹט מוט לשימושים שונים בכלי שיט קטנים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִשְׁטַח צָף משטח צף משטח צף המשמש מזח, למשל לעגינה או לביצוע עבודות ימיות
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צַד שְׂמֹאל צד שמאל של כלי השיט, כשמביטים בכיוון החרטום
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְנֶה שְׂמָאלִי מפנה שמאלי שיט כשהרוח נושבת מצד שמאל של כלי השיט והמנור נמצא בצד ימין
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חֶבֶל בְּלִימָה חבל בלימה
כֶּבֶל בְּלִימָה כבל בלימה חבל או כבל שתפקידו למנוע תזוזה חדה של המנור מצד לצד
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פְּסִיעַת מַדְחֵף פסיעת מדחף המרחק הקווי הכולל שעובר מדחף במהלך סיבוב שלם אחד, כפי שנקבע על ידי שיעור נטיית להביו ובהיעדר הפסדי חיכוך
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
דּוּכָן דוכן משטח מוקף מעקה בחרטום או בירכתיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ רְבִיעַ רוח רביע רוח המגיעה מאחורי החלק האמצעי של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גַּלֵּי רְבִיעַ גלי רביע גלים המגיעים מאחורי החלק האמצעי של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הִכּוֹן לְסִיבוּב! היכון לסיבוב! קריאה לצוות לפני החלפת מפנה על ידי סיבוב נגד הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הִכּוֹן לְמַהְפָּךְ! היכון למהפך! קריאה לצוות לפני החלפת מפנה בעת סיבוב עם הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צִמְצֵם צמצם את שטח המפרש החשוף לרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲטֶה מעטה מערך התרנים והמפרשים של כלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חִבֵּל חיבל כלל החבלים, הכבלים, היתרים והמעלנים בכלי שיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עִקּוּל עיקול שינוי כיוון של תעלה או של נהר
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִגְרַע הַמִּפְרָשׂ מגרע המפרש החלק האחורי של מפרש החורג מן הקו הישר שבין הקדקוד לקרן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר קָשִׁיחַ יתר קשיח יתר עשוי ממוט פלדה, להבדיל מכבל פלדה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
טִלְטוּל טלטול תנועת כלי שיט מצד אל צד סביב ציר השדרית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הִטַּלְטֵל היטלטל מצד אל צד סביב ציר השדרית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַצְמֵד חֶבֶל מצמד חבל מתקן להחזקת חבל באמצעות לחץ. מיועד בדרך כלל למיתרי מפרשים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אוֹרוֹת שַׁיִט אורות שיט שם כולל לאורות שכלי השיט מחויב להציג מן השקיעה עד הזריחה בהיותו בדרך לפי התקנות הבין-לאומיות כדי למנוע התנגשות בים. מקומם של האורות, צבעם וטווח הראות שלהם מוגדרים בתקנות
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חִבֵּל נַיָּד חיבל נייד חיבל לא קבוע, כגון מעלנים ומיתרים
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סְקוּנֶר סקונר מפרשית בעלת מעטה אורכי ושני תרנים לפחות; התורן הקדמי שלה אינו גבוה מן התורן הראשי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חָתַר בַּהֶגֶה חתר בהגה הניע את לוח ההגה או את משוט ההיגוי מצד לצד כדי להתקדם
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אָבִיק אביק פתח בצד הסיפון להרקת מים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְגוֹף מֵי יָם מגוף מי ים
שַׁסְתּוֹם מֵי יָם שסתום מי ים כל אחד מהברזים השולטים על כניסת מי ים לתוך כלי השיט (למערכת הקירור של המנוע וכדומה)
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קִיר יָם קיר ים קיר בנוי על החוף להגנה מגלי הים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְנַקֵּז עַצְמוֹנִי מנקז עצמוני אביזר דמוי שסתום המנקז מאליו את המים מכלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סְגִיר סגיר רוֹוח: שֶׁקֶל. חוליית חיבור ממתכת בצורת פרסה או האות D, המשמשת לחיבור שרשראות, טבעות וכדומה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גַּלְגַּל מְחֹרָץ גלגל מחורץ גלגל בעל חריץ לכל היקפו, המשמש בעיקר בתוך גלגלת
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כְּפָף כפף התקשתות כלפי מעלה של סיפון כלי שיט, מאמצעו לכיוון החרטום והירכתיים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מֵיתָר מיתר חבל או כבל המשמש לשליטה במפרש
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יֶתֶר צַד יתר צד כבל או חבל חזק המייצב תורן לרוחבו של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַשְׁקוֹעַ משקוע משקולת כבדה ממתכת או מבטון המשמשת עוגן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תּוֹמֵךְ תומך רוֹוח: סְקֵג. תומך הגה או תומך מדחף
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הַחְלָקַת מַדְחֵף החלקת מדחף ההפרש בין הפסיעה התאורטית של מדחף (ללא הפסדי חיכוך) לבין פסיעתו למעשה. היא נמדדת באחוזים של הפסיעה התאורטית

slip slip of propeller
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִמְשֶׁה ממשה מדרון המשמש להשקה ולמשייה של כלי שיט למטרת בנייה ותיקונים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סְלוּפּ סלופ מפרשית חד-תורנית בעלת שני מפרשים (ראשי וקדמי) ומעטה אורכי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְרָשׂ שָׁלוּחַ מפרש שלוח רוֹוח: ספינקר. מפרש גדול וקל בצורת מצנח שתפקידו לדחוף את כלי השיט קדימה בשיט ברוח גבית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רַוְחָן רווחן רוֹוח: מַצְלִיב. מוט אופקי המחובר לתורן, שתפקידו להרחיק את יתר הצד מן התורן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹסֵרָה מוסרה חבל רתיקה המונע מכלי השיט להיסחף קדימה ואחורה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צַד יָמִין צד ימין של כלי השיט, כשמביטים בכיוון החרטום
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִפְנֶה יְמָנִי מפנה ימני שיט כשהרוח נושבת מצד ימין של כלי השיט והמנור נמצא בצד שמאל
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְשׁוֹט הִגּוּי משוט היגוי משוט ארוך המותקן בירכתי כלי שיט ומשמש להיגויו
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
בְּנִצָּב בניצב אופן רתיקה של כלי שיט כך שירכתי כלי שיט רתוקים למזח או לרציף וקו השדרית בזווית ישרה למזח או לרציף
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רְתִיקַת יַרְכָּתַיִם רתיקת ירכתיים רוֹוח: עגינה ים-תיכונית. עגינה שבה העוגן מוטל מן החרטום, והירכתיים רתוקות לרציף או לשובר גלים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
קֶשֶׁר עֶצֶר קשר עצר חבל או רצועת מתכת או שרשרת המשמשים מעצור
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
גִּבּוּעַ גיבוע רצף של גלים ארוכים שתנועתם נמשכת בלי הרוח (לאחר הסערה או הרחק ממנה) ואינם נשברים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סְבִיבוֹל סביבול התקן חיבור המאפשר לשני חלקים המחוברים זה לזה בציר להסתובב בחופשיות ללא תלות זה בזה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פֶּקֶם פקם הפינה הקדמית התחתונה של מפרש משולש
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פָּקַם פקם בשיט לכיוון פני הרוח: שינה את כיוון כלי השיט על ידי הפניית החרטום אל מול פני הרוח ומעבר לכך. הפעולה נעשית לסירוגין פעם לכיוון אחד ופעם לכיוון הנגדי ("זיגזג")
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
תַּלְתַּלִּים תלתלים סרטים או חוטי צמר צבעוניים המחוברים ליתרי הצד או למפרשים ומצביעים על כיוון הרוח יחסית לכיוון התנועה של כלי השיט
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
עִזְקָה עזקה טבעת או לולאה עשויה מתכת, בצורת טיפה, שקצה החבל נתון סביבה כדי למנוע את פרימתו; לעתים רחוקות משמשת גם במפרש
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
פַּס עֶצֶר פס עצר מקיף את הסיפון מסביב למניעת החלקת הרגליים מהסיפון. לפעמים יש בו רווחים להרקת מים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רְצוּעַת אִזּוּן רצועת איזון מאפשרת לאזן את כלי השיט בעזרת כפות הרגליים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַעֲלַן מָנוֹר מעלן מנור חבל המחובר לראש התורן וקשור למנור או לקצה הסקריה. הוא משמש להחזקת המנור בעת שהמפרש אינו מונף
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
צִדּוֹן צידון דופן כלי השיט מעל לקו המים
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַדַּף נִקּוּז מדף ניקוז שסתום בדופן האחורית של כלי שיט לניקוז חד-כיווני
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רִתְמַת אִזּוּן רתמת איזון רתמה הניתנת לקשירה לראש התורן ומאפשרת לשייט הרוכס אותה על גופו לאזן את המפרשית
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
זְחִיחַ זחיח בעגת הימאים: סוּס. התקן נייד המחובר למיתר של המפרש הראשי ומאפשר שליטה בו. הזחיח מותקן על מסילה קבועה לרוחב המפרשית וניתן להזזה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שֹׁפַע שופע ההפרש בין השוקע של כלי שיט בחרטומו ובין זה שבירכתיו
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ אֲמִתִּית רוח אמיתית כיוון הרוח ומהירותה כפי שהם נצפים מגוף נייח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כִּוְנוּן כוונון תיאום בין החיבל הקבוע ובין המפרשים וגוף כלי השיט כדי לאזן אותו לביצוע מיטבי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
חִדֵּד לָרוּחַ חידד לרוח שינה את כיוון השיט כך שהזווית בין החרטום ובין הכיוון שממנו נושבת הרוח תקטן
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
רוּחַ חָגָה רוח חגה רוח שכיוונה משתנה עם כיוון השעון
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
שֹׁבֶל שובל שובל מים שמשאיר אחריו כלי שיט בתנועה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
הֶגֶה לַגָּלוּי הגה לגלוי נטיית מפרשית בשיט לפנות לכיוון הרוח. מצב זה מחייב החזקת ידית ההגה בצד הגלוי לרוח כדי לשמור על כיוון השיט הרצוי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
אַסְפָּנָה רְטוּבָה אספנה רטובה הכנסת כלי שיט למספנה לצורך תיקון, תחזוקה ובדיקה, ללא הוצאתו מן המים
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מוֹט מוֹצִיא מוט מוציא כלונס קל המשמש להוצאת מפרש החלוץ בהפלגה עם הרוח
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
כַּנֶּנֶת כננת מכונה להרמה או למשיכה באמצעות חבל, כבל או שרשרת, המופעלת ידנית או מכנית
העתק
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מַצַּב פַּרְפַּר מצב פרפר מצב מפרשים שבו מפרש אחד במפנה הפוך למשנהו כפרפר. מצב זה אפשרי רק ברוח מלאה
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
יַכְטָה יכטה כלי שיט לנופש ופנאי
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
סְקַרְיָה סקריה רוֹוח: מָנוֹר עֶלְיוֹן. הכלונס שאליו מחוברת השפה העליונה של מפרש רוחבי או מפרש לטיני
<