ארגון נתונים [טכנולוגיית המידע] (תשס"ג)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

field field in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

record record in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

block block in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

heap heap in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

delimiter delimiter in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

identifier identifier in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

key key in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

pointer pointer in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

label label in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)

node node in organization of data
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
גֹּבַהּ עֵץ גובה עץ בארגון נתונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
תַּו שְׁאִילְתָה* תו שאילתה*
* במילון המקורי כתוב: תַּו שְׁאִלְתָּה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
המונח המעודכן: תַּו-חִלּוּף לְסִיּוּם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ג, 2002)
המונח המעודכן: תַּו-חִלּוּף לְהַתְחָלָה
העתק
חלופות תקניות : תַּו אַל-מָקוֹם
להרחבה
חלופות תקניות : תו אל-מקום
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
תָּו מְרֻכָּב תו מרוכב תו הבנוי משני תווים, האחד "מתלבש" על האחר, כגון "אומלאוט"
עדכון: באנגלית גם composite character
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ז, 2007)
תַּו-כֹּל תו-כול תו המשמש לחיפוש של מחרוזת שחלק מאותיותיה נשאר בלתי מוגדר, כגון כוכבית
דלג למונחים