גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
הֵלֶךְ לַבָּה* הלך לבה*, זֶרֶם לַבָּה* זרם לבה*
* במילון המקורי כתוב: הֵלֶךְ לָבָה
* במילון המקורי כתוב: זֶרֶם לָבָה
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
חֲשִׂיפָה* חשיפה*
חָשַׂף* חשף* הפועל
* במילון המקורי כתוב: חֲסִיפָה
* במילון המקורי כתוב: חָסַף
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
קוֹנְגְּלוֹמֵרָט* קונגלומרט*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְגְלוֹמֵרָט
המונח המעודכן: תַּלְכִּיד נְחָלִים
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
מִרְבַּץ אָלוּבְיוּם* מרבץ אלוביום*, מִרְבָּץ אָלוּבִי* מרבץ אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִרְבַּץ אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִרְבָּץ אַלּוּבִי
העתק
גאוגרפיה (תשי"ט, 1959)
מִישׁוֹר אָלוּבְיוּם* מישור אלוביום*, מִישׁוֹר אָלוּבִי* מישור אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבִי
העתק