גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סינון
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
קוֹנְגְּלוֹמֵרָט* קונגלומרט*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְגְלוֹמֵרָט
המונח המעודכן: תַּלְכִּיד נְחָלִים.
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
מִרְבַּץ אָלוּבְיוּם* מרבץ אלוביום*, מִרְבָּץ אָלוּבִי* מרבץ אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִרְבַּץ אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִרְבָּץ אַלּוּבִי
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
מִישׁוֹר אָלוּבְיוּם* מישור אלוביום*, מִישׁוֹר אָלוּבִי* מישור אלובי*
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבְיוּם
* במילון המקורי כתוב: מִישׁוֹר אַלּוּבִי
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
קַרְסְט מֶלַח* קרסט מלח*, קַרְסְט שֶׁל מֶלַח* קרסט של מלח*
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ מֶלַח
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ שֶׁל מֶלַח
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
קַרְסְט גֶּבֶס* קרסט גבס*, קַרְסְט שֶׁל גֶּבֶס* קרסט של גבס*
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ גֶּבֶס
* במילון המקורי כתוב: קַרְסְטְ שֶׁל גֶּבֶס
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
יוֹמֵם יומם אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו אל מקום עבודתו וחוזר בתום עבודתו הביתה, כשמקום העבודה מעבר לגבול
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
יוֹמֵם פְּנִימָה יומם פנימה אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו שמחוץ לעיר אל מקום עבודתו שבעיר וחוזר בתום עבודתו הביתה
העתק
גאוגרפיה ( תשי"ט, 1959)
יוֹמֵם חוּצָה יומם חוצה אדם הנוסע מדי יום ביומו ממקום מגוריו שבעיר אל מקום עבודתו שמחוץ לעיר וחוזר בתום עבודתו הביתה
דלג למונחים