גאוגרפיה (תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה – מונחי גאוגרפיה

א. גאומורפולוגיה של כוחות פנים; ב. גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק א';
ג. גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק ב'; ד.גאוגרפיה של האדם

 

א. גאומורפולוגיה של כוחות פנים

ב. גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק א'

מונחים אלו אושרו במליאת האקדמיה בישיבה כ"ח, ביום י' באדר א' תשי"ט, ובישיבה ל', ביום ב' בתמוז תשי"ט (זיכרונות האקדמיה, כרך ו', עמ' 49, 77)

חברי הוועדה שהכינה רשימה זו היו האדונים ד"ר אברהם יעקב בראוור, הא' שמואל ייבין, הא' דניאל לייבל, הגב' ח' מרגלית, פרופ' ד' עמירן, הא' א' פרנס, ד"ר י' קרמון, פרופ' יוסף יואל ריבלין והמזכירים הא' אהרן דותן והא' מאיר מדן (הצטרף לא' דותן רק בגאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק א').

 

***

 

ביום י' בכסלו תשכ"א (29 בנובמבר 1960) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי גאוגרפיה (גאומורפולוגיה של כוחות פנים, גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק א') אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 806, י"ט בכסלו תשכ"א (8 בדצמבר 1960).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ללשון העברית בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, כרך ו (תשי"ט), עמ' 26-15, תש"ך.

 

[ג] גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק ב'

מונחים אלו נדונו ואושרו במליאת האקדמיה, בישיבה מ"ד, ביום ו' בניסן תשכ"א (זיכרונות האקדמיה ז-ח, עמ' 232).

בישיבות הוועדה למונחי הגאוגרפיה שהכינה מונחים אלה, השתתפו ד"ר אברהם יעקב בראוור, פרופ' שמואל ייבין, הא' דניאל לייבל, הגב' ח' מרגלית, פרופ' ד' עמירן, ד"ר א' פרנס, ד"ר י' קרמון, פרופ' יוסף יואל ריבלין והמזכירים הא' אהרן דותן והא' מאיר מדן.

 

***

 

ביום ט"ז בתשרי תשכ"ה (22 בספטמבר 1964) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי הגאוגרפיה – גאומורפולוגיה של כוחות חוץ, חלק ב', אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1117, ב' במרחשוון תשכ"ה (8 באוקטובר 1964).

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה ללשון העברית בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, כרך ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 76-68.

 

 

ד. גאוגרפיה של האדם

מונחי הגאוגרפיה אושרו במליאת האקדמיה בישיבה ס"ב מיום ז' בתמוז תשכ"ד (17 ביוני 1964) ובישיבה ס"ג מיום ח' בתמוז תשכ"ד (18 ביוני 1964; זיכרונות האקדמיה י-יא, עמ' 221-210; 237-230).

חברי הוועדה היו הא' שמואל ייבין, דניאל לייבל ויוסף יואל ריבלין מטעם האקדמיה, והא' אברהם יעקב בראוור, ד' עמירן, א' פרנס, י' קרמון והגב' ח' מרגלית כאנשי המקצוע. הוועדה נעזרה בהערותיהם של האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, אורי אסטרחן, ניסן ברגגרין, גדעון הנמן, שמשון מלצר, יזהר סמילנסקי, מאיר שלי. את תרגום המונחים לצרפתית הוסיף הא' משה קטן.

 

***

 

ביום ב' במרחשוון תשכ"ז (16 באוקטובר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי הגאוגרפיה: ד. גאוגרפיה של האדם, אושרו במליאת האקדמיה.

 

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1312, י"ג במרחשוון תשכ"ז (27 באוקטובר 1966).

 

הרשימה פורסמה בזיכרונות האקדמיה כרך יב (תשכ"ה), עמ' 19-9.