גאוגרפיה (תרפ"ח)

סינון
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מַבּוּעַ מבוע המונח בוטל ובמקומו נקבע זִנּוֹק, ראה לשוננו יא, עמ' 250
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מוֹצָא מַיִם מוצא מים מקום שהמים יוצאים ממנו
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מוֹצָא הַמַּעְיָן מוצא המעיין מקום שהמעין יוצא ממנו
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
עֵין מַעֲדַנִּים עין מעדנים המונח בוטל ובמקומו נקבע מַעְיָן מִינֶרָלִי, מַעְיַן מֶחְצַבִּים, ראה לשוננו יא, עמ' 249
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
חִלְחֵל* חלחל*
* במילון המקורי כתוב: חַלְחֵל
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
פֶּרֶץ אֶפִּיגֵנֵטִי פרץ אפיגנטי היתה שכבה אחרת מלמעלה
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
רֶשֶׁת הַנָּהָר רשת הנהר כלומר הנהר וכל פלגיו
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
רָקִיק רקיק ההפך מעמוק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: יַבֶּשֶׁת
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: יַבַּשְׁתִּי
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
אִיִּים יַבְּשׁוֹנִיִּים* איים יבשוניים* סמוכים ליבשה
* במילון המקורי כתוב: אִיִּים יַבְּשׁוֹנִים
המונח המעודכן: אִיִּים יַבַּשְׁתִּיִּים
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
שֵׁן הַיַּבָּשָׁה* שן היבשה*
* במילון המקורי כתוב: שֶׁן הַיַּבָּשָׁה
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
בִּצָּה ביצה, אֲגַם* אגם*
* במילון המקורי כתוב: אֲגָם
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
רְקָק* רקק*
* במילון המקורי כתוב: רֶקֶק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מִקְוֶה מקווה מים מעומדים
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
גֵּב גב מקוה מים קטן
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
עִדַּן הַקֶּרַח* עידן הקרח*
* במילון המקורי כתוב: עִדָּן הַקֶּרַח
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מֵצַר יָם* מצר ים*
* במילון המקורי כתוב: מְצַר יָם
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
סְעִיף יָם סעיף ים, יָם מִסְתַּעֵף* ים מסתעף*, בֶּן יָם בן ים
* במילון המקורי כתוב: יָם מִסְתָּעֵף
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
הִסְתַּעֲפוּת הַחוֹף* הסתעפות החוף*
* במילון המקורי כתוב: הִסְתָּעֲפוּת הַחוֹף
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
מֵצַר הַיַּבָּשָׁה* מצר היבשה*
* במילון המקורי כתוב: מְצַר הַיַּבָּשָׁה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
רוּחַ הַשָּׁמַיִם* רוח השמיים*, כִּוּוּן כיוון
* במילון המקורי כתוב: רוּחַ הַשָּׁמָיִם
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
זֵנִיט* זניט*, לֵב הַשָּׁמַיִם* לב השמיים*
* במילון המקורי כתוב: זֵנִית
* במילון המקורי כתוב: לֶב הַשָּׁמַיִם
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
קַו הַצָּהֳרַיִם* קו הצוהריים*, קַו הָאֹרֶךְ קו האורך
* במילון המקורי כתוב: קַו הַצָּהֳרָיִם
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
סִיבוּב עַל הַקֹּטֶב* סיבוב על הקוטב*
* במילון המקורי כתוב: סִבּוּב עַל הַקֹּטֶב
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
תְּנוּעָה לוֹלָבִית* תנועה לולבית*
* במילון המקורי כתוב: תְּנוּעָה לוּלָבִית
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
נְקֻדַּת עֲמִידַת הַשֶּׁמֶשׁ* נקודת עמידת השמש*
* במילון המקורי כתוב: נְקוּדַת עֲמִידַת הַשֶּׁמֶשׁ
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
חֲתָךְ* חתך*
* במילון המקורי כתוב: חֶתֶךְ
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
אָזִימוּט* אזימוט*, אָזִימוּט* אזימוט*
* במילון המקורי כתוב: אֲסִמּוּט
* במילון המקורי כתוב: אֲסִמּוּת
העתק
העתק
העתק
גאוגרפיה (תרפ"ח, 1928)
קַוְקַו* קווקו*
* במילון המקורי כתוב: קַוְקָו
דלג למונחים