גאוגרפיה (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה - מֻנְחֵי גֵיאוֹגְרָפִיָּה

 

מנחי הגיאוגרפיה נקבעו על ידי הועדה למנחי גיאוגרפיה על יד ועד הלשון בירושלים בשנת תרפ"ז ע"פ הצעת ד"ר א. י. ברור בהשתתפות ה"ה ד"ר אפשטין, דוד ילין, פרופ' נחום סלושץ והאדונים ד"ר א. י. ברור וישעיהו פרס.

 

*** 

 

רשימת "מונחי גיאוגרפיה" עברית-אנגלית-גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון ו (תרפ"ח), עמ' 43–46.

פרקי הרשימה:  (א) הידרוגרפיה; (ב) גאוגרפיה מתמטית.