חברור מערכות פתוחות [טכנולוגיית המידע] (תשנ"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ה, 1994)
יֵשׁוּיוֹת עָמִית* ישויות עמית*
* במילון המקורי כתוב: יֵשֻׁיּוֹת עָמִית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ה, 1994)
יֵשׁוּיוֹת נִדְבָּרוֹת* ישויות נדברות*
* במילון המקורי כתוב: יֵשֻׁיּוֹת נִדְבָּרוֹת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ה, 1994)
תַּחְבִּיר מֻפְשָׁט* תחביר מופשט*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְבִּיר מָפְשָׁט
דלג למונחים