ימאות (תשי"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
קֵסוֹן* קסון*
* במילון המקורי כתוב: קֶסּוֹן
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
הַפְחָמָה הפחמה הפעולה
הֶפְחֵם הפחם תוצאת הפעולה
העתק
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
בֵּי כַּוָּה* בי כווה* המבנה המכסה את הכווה
* במילון המקורי כתוב: בֵּי כַוָּה
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
כַּוָּה כווה פתח בסיפון האנייה
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
מַחֲוָן אוֹטוֹמָטִי* מחוון אוטומטי*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲוָן אַוְטוֹמָטִי
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
רְצִיף* רציף*
* במילון המקורי כתוב: רָצִיף
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
מִסְמָךְ מסמך לעקב הדריק

socket socket, support support of foot of derrick
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
כִּיֵּן כיין את האנייה
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
מְכֻיֶּנֶת יַרְכָּתַיִם* מכוינת ירכתיים*, שְׁפוּעַת יַרְכָּתַיִם* שפועת ירכתיים* אנייה
* במילון המקורי כתוב: מְכֻיֶּנֶת יַרְכָתַיִם
* במילון המקורי כתוב: שְׁפוּעַת יַרְכָתַיִם
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
יָצָא מִיְּדֵי כִּיּוּן* יצא מידי כיון*
* במילון המקורי כתוב: יָצָא מִידֵי כִּיּוּן
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
העתק
העתק
ימאות (תשי"ב, 1953)
המונח המעודכן: רְצִיף
העתק
דלג למונחים