ימאות (תשי"ב)

סריקות   

מונחי ימאות – הקדמה

 

רשימת מונחי ימאות זו, הכוללת את המונחים הנחוצים לניסוחם החדש של כללי אגנים ["כללי בתי-חרושת (אַגָּנִים) 1947". – בנוסח הכללים מזמן ממשלת המנדט שימש אַגָּן תרגום ל- dock . עתה נקבע לכך: מִסְפָּן (ראה ברשימת המונחים להלן)], הוכנה עפ"י בקשתו של משרד העבודה. את הצעת התרגום הראשונה עיבדו רב-החובל י' פודולי והא' אינג' שרגא אירמאי, אינג' י' גרינשפן וא' אסטרחן.

בוועדת המשנה, שדנה ברשימה ב-9 ישיבות בחדשים כסליו עד תמוז תשי"ב, השתתפו הא' אינג' ש' אירמאי, מרצה ראשי להידראוליקה בטכניון, אינג' י' גרינשפן מטעם משרד העבודה, מר י' יגר כיועץ לענייני לשון, מר א' אסטרחן כמזכיר ובאחרונה סגן-אלוף י' הלפרן מחיל הים ורב-חובל ס' שונמן מהנהלת הנמל בחיפה. בישיבות הראשונות השתתף גם מר א' פרסמן. החלטות הוועדה חולקו בקיץ 1952 בצורת חוזר לחברי ועד הלשון ולאנשי המקצוע.

נתקבלו הערות מאת הא' ד"ר ע' איתן, ש' אביטל, אינג' א' גולדנברג, א' דויטשר, זאב הים, ש' ייבין, ד"ר סבא, מ' ריבלין. בארבע ישיבות בחדשים שבט–ניסן תשי"ג דנה ועדת המשנה בהערות שהגיעו.

בדיונים אחרונים אלה השתתפו הא' אינג' גרינשפן, סגן-אלוף י' הלפרן, אינג' י' ימיני, רב-החובל שונמן, כמזכיר א' אסטרחן.

הוועדה נעזרה כל הזמן בעצתם של הא' ד"ר ע' איתן ואינג' ש' אירמאי.

[למילון המודפס:] סידור המונחים ברשימה זו הוא לפי הא"ב האנגלי.

***

הרשימה "מונחי ימאות" התפרסמה בלשוננו יח (תשי"ב–תשי"ג), עמ' 239–242.