שירה [ספרות] (תרצ"ו)

סינון
העתק
חלופות תקניות : אַקְרוֹסְטִיכוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : אקרוסטיכון
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן אַקְרוֹסְטִיכוֹן הֲבָרוֹת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַקְרוֹסְטִיכוֹן הַשֵּׁם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַקְרוֹסְטִיכוֹן אָלֶפְבֵּיתִי
העתק
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹנִי* אלכסנדרוני*
* במילון המקורי כתוב: אֲלֶכְסַנְדְּרוֹנִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מְשָׁלָה משלה ר' מְשָׁלוֹת
חלופות תקניות : אָלֵגוֹרְיָה
להרחבה
חלופות תקניות : אלגוריה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הערת המזכירות המדעית: המונח מִשּׁוּלִי לא נקלט. רווח אָלֵגוֹרִי.
חלופות תקניות : אָלֵגוֹרִי
להרחבה
חלופות תקניות : אלגורי
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מִשֵּׁל* מישל*
* במילון המקורי כתוב: מַשֵּׁל
העתק
חלופות תקניות : אָנַפֵּסְט
להרחבה
חלופות תקניות : אנפסט
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: קְטִיעָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִקְטִיעַ* הקטיע*
* במילון המקורי כתוב: הַקְטֵעַ
העתק
חלופות תקניות : חֲרוּז תְּנוּעָה
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז תנועה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִצְלִיל* הצליל*
* במילון המקורי כתוב: הַצְלֵל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
בָּלָדָה* בלדה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלָּדָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִטְעִים* הטעים*
* במילון המקורי כתוב: הַטְעֵם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָלָק חלק, טוּר חָלָק טור חלק, טוּר חֲסַר חָרוּז* טור חסר חרוז*
* במילון המקורי כתוב: טוּר חֲסַר חֲרוּז
חלופות תקניות : שִׁירָה לֹא מְחֹרֶזֶת
להרחבה
חלופות תקניות : שירה לא מחורזת
להרחבה
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דִּקְלֵם* דקלם*
* במילון המקורי כתוב: דַּקְלֵם
העתק
חלופות תקניות : פַּסְטוֹרָלָה
להרחבה
חלופות תקניות : פסטורלה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת-בּוּרְגָּנִים* שירת-בורגנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת-בֻּרְגָּנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת לַמְדָנִים* שירת למדנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת לַמְדָּנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה דָּתִית* שירה דתית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה דָתִית
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה הִיסְטוֹרִית* שירה היסטורית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה הִסְטוֹרִית
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה תְּמִימָה* שירה תמימה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה תְמִימָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה פֻּלְמוּסִית* שירה פולמוסית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה פּוֹלְמוֹסִית
העתק
חלופות תקניות : דַּקְטִיל
להרחבה
חלופות תקניות : דקטיל
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: דּוּ-טוּר אֵלֵגִי.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דּוּ-טוּר אֵלֵגִי* דו-טור אלגי*
* במילון המקורי כתוב: דּוּ-טוּר אֱלֶגִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִינָה קינה, אֵלֶגְיָה* אלגיה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶגְיָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הַבְלָעָה הבלעה הבלעת הגה בין שתי מלים
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶפִּיגְרָמָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אפיגרמה (לועזי)
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : שִׁיר כְּלוּלוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : שיר כלולות
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : שִׁיר עֲלִילָה, אֶפּוֹס
להרחבה
חלופות תקניות : שיר עלילה, אפוס
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עֲלִילִיָּה בְּדִיחוּתִית* עלילייה בדיחותית*
* במילון המקורי כתוב: עֲלִילִיָּה בְדִיחוּתִית
המונח המעודכן: אֶפּוֹס קוֹמִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס לְאֻמִּי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עֲלִילִיָּה דָּתִית* עלילייה דתית*
* במילון המקורי כתוב: עֲלִילִיָּה דָתִית
המונח המעודכן: אֶפּוֹס דָּתִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס בַּעֲלֵי חַיִּים
העתק
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּיּוּט* פיוט*
* במילון המקורי כתוב: פִּיוּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּיֵּט* פייט*
* במילון המקורי כתוב: פַּיֵּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס גִּבּוֹרִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: הַפְרָדַת תְּנוּעוֹת
העתק
חלופות תקניות : אִידִילְיָה
להרחבה
חלופות תקניות : אידיליה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
אִלְתֵּר* אלתר*
* במילון המקורי כתוב: אַלְתֵּר
העתק
חלופות תקניות : עֲתִירָה
להרחבה
חלופות תקניות : עתירה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)

iamb iamb ˘ ¯
המונח המעודכן: יַמְבּ
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
רֹעַ רוע הצליל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: קִטּוּם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: קָטוּם
העתק
חלופות תקניות : קַנְצוֹנֵטָה
להרחבה
חלופות תקניות : קנצונטה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּזְמוֹן-מַחֲרֹזֶת* פזמון-מחרוזת*, מַחֲרֹזֶת חוֹזֶרֶת* מחרוזת חוזרת*
* במילון המקורי כתוב: פִּזְמוֹן-מַחֲרוֹזֶת
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת חוֹזֶרֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תַּצְלִיל, אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה
חלופות תקניות : אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה, תַּצְלִיל
להרחבה
חלופות תקניות : אונומטופאה, תצליל
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : מַעֲשֵׂה חַרְזָנוּת
להרחבה
חלופות תקניות : מעשה חרזנות
להרחבה
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר-אָמָּנִים* שיר-אומנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיר-אֳמָנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת-אָמָּנִים* שירת-אומנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת-אֳמָנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחְבֶּרֶת מחברת
מָקָאמָה* מקאמה* שם הסוג
* במילון המקורי כתוב: מְקָמָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת אֻמָּנִים שירת אומנים סוג שירי בעלי מלאכה ולא במובן שיר מצוין
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שָׁקַל* שקל*
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹל
המונח המעודכן: נִתַּח מִשְׁקָל
העתק
העתק
חלופות תקניות : תִּקְבֹּלֶת
להרחבה
חלופות תקניות : תקבולת
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : תִּקְבֹּלֶת צְלָעוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : תקבולת צלעות
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פָּרוֹדְיָה* פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹדִיָּה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
גָּנַב דְּבָרִים מִן-* גנב דברים מן-*
* במילון המקורי כתוב: גָּנֹב דְּבָרִים מִן-
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תּוֹרַת הַמִּשְׁקָל, הֶחָרוּז וְהַבַּיִת; פְּרוֹזוֹדְיָה
העתק
חלופות תקניות : מְרֻבָּע
להרחבה
חלופות תקניות : מרובע
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: מְרֻבָּע
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז* חרוז*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז פְּנִימִי* חרוז פנימי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז פְּנִימִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז שָׁבוּר* חרוז שבור*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז שָׁבוּר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז כָּפוּל* חרוז כפול*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז כָּפוּל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מַבְרִיחַ* חרוז מבריח*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מַבְרִיחַ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח* חרוז משובח*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח פָּשׁוּט* חרוז משובח פשוט*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח פָּשׁוּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח מֻרְכָּב* חרוז משובח מורכב*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח מָרְכָּב
חלופות תקניות : חָרוּז עָשִׁיר
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז עשיר
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז סָרוּג* חרוז סרוג*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז סָרוּג
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז שָׁנוּי* חרוז שנוי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז שָׁנוּי
חלופות תקניות : חָרוּז זֵהֶה
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז זהה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁרְשָׁר* חרוז משורשר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁרְשָׁר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מִצְעִי* חרוז מצעי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מִצְעִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז תָּמִים* חרוז תמים*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז תָּמִים
חלופות תקניות : חָרוּז מְדֻיָּק
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז מדויק
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז סוֹפִי* חרוז סופי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז סוֹפִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז אוֹזֵר* חרוז אוזר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז אוֹזֵר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז גָּרוּעַ* חרוז גרוע*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז גָּרוּעַ
חלופות תקניות : חָרוּז לֹא מְדֻיָּק
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז לא מדויק
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁלָּב* חרוז משולב*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁלָּב
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז רָאוּי* חרוז ראוי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז רָאוּי
חלופות תקניות : חָרוּז מִלְּעֵלִי
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז מלעילי
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז עוֹבֵר* חרוז עובר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז עוֹבֵר
חלופות תקניות : חָרוּז מִלְּרָעִי
להרחבה
חלופות תקניות : חרוז מלרעי
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דָּשׁ בְּ* דש ב* חרוז
* במילון המקורי כתוב: דּוּשׁ בְּ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז נָדוֹשׁ* חרוז נדוש*, נָדוֹשׁ נדוש
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז נָדוֹשׁ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרַז* חרז*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹז
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דֹּחַק הֶחָרוּז* דוחק החרוז*, צֹרֶךְ הֶחָרוּז* צורך החרוז*
* במילון המקורי כתוב: דֹחַק הַחֲרוּז
* במילון המקורי כתוב: צֹרֶךְ הַחֲרוּז
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
רוֹמַנְסָה* רומנסה*
* במילון המקורי כתוב: רוֹמַנְצָה
העתק
חלופות תקניות : רוֹנְדּוֹ
להרחבה
חלופות תקניות : רונדו
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : תֵּזִיס
להרחבה
חלופות תקניות : תזיס
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַעֲמָדָה מעמדה, סֵרֵנָדָה* סרנדה*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֵינָדָה
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִצֵּב* קיצב*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּב
המונח המעודכן: נִתַּח מִשְׁקָל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר-זָהָב שיר-זהב, סוֹנֵטָה* סונטה*
* במילון המקורי כתוב: סֹנֶּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
העתק
חלופות תקניות : אוֹטָבָה רִימָה
להרחבה
חלופות תקניות : אוטבה רימה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: אַרְסִיס
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת* מחרוזת*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת
עדכון: גם בַּיִת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת אַסְקְלֶפְּיָאדִית* מחרוזת אסקלפיאדית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת אַסְקְלֶפְּיָדִית
עדכון: גם בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת גְּלִיקוֹנִית* מחרוזת גליקונית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת גְּלִיקוֹנִית
עדכון: גם בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת פֵרֶקְרָטִית* מחרוזת פרקרטית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת פֶרֶקְרָטִית
עדכון: גם בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת סַפְּפִית* מחרוזת ספפית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת סַפְּפִית
עדכון: גם בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת כְּנֶגֶד* מחרוזת כנגד*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת כְּנֶגֶד
עדכון: גם בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת מַדְרִיכָה* מחרוזת מדריכה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת מַדְרִיכָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: קְטִיעָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
נִסֵּג* ניסג*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּג
העתק
העתק
חלופות תקניות : טֶרְצָה רִימָה
להרחבה
חלופות תקניות : טרצה רימה
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מִשְׁלוֹשׁ משלוש כחלק השירה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִינָה קינה למת, על מת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עִקֵּם* עיקם*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּם
העתק
חלופות תקניות : טְרוֹכֵי
להרחבה
חלופות תקניות : טרוכי
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
טְרוּבָּדוּר* טרובדור* משורר שירי אהבה פרובנסיים
* במילון המקורי כתוב: טְרֻבָּדוֹר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: טוּר שִׁירִי.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: דּוּ-טוּר.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: רֶגֶל
העתק
חלופות תקניות : מַעֲרֶכֶת תְּנוּעוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : מערכת תנועות
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר עַם* שיר עם*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיר עָם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת עַם* שירת עם*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת עָם
העתק
חלופות תקניות : שִׁיר חֲלִיפוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : שיר חליפות
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
נֹעַם נועם הצליל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: מִשְׂחַק מִלִּים, לָשׁוֹן נוֹפֵל עַל לָשׁוֹן.
דלג למונחים