שירה [ספרות] (תרצ"ו)

סינון
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַקְרוֹסְטִיכוֹן
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן אַקְרוֹסְטִיכוֹן הֲבָרוֹת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַקְרוֹסְטִיכוֹן הַשֵּׁם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַקְרוֹסְטִיכוֹן אָלֶפְבֵּיתִי
העתק
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
אֲלֶכְּסַנְדְּרוֹנִי* אלכסנדרוני*
* במילון המקורי כתוב: אֲלֶכְסַנְדְּרוֹנִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מְשָׁלָה משלה ר' מְשָׁלוֹת
עדכון במונח: אָלֵגוֹרְיָה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הערת המזכירות המדעית: המונח מִשּׁוּלִי לא נקלט. רווח אָלֵגוֹרִי.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מִשֵּׁל* מישל*
* במילון המקורי כתוב: מַשֵּׁל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: אָנַפֵּסְט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
להוסיף סימנים מיוחדים בהערה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: קְטִיעָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִקְטִיעַ* הקטיע*
* במילון המקורי כתוב: הַקְטֵעַ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: חֲרוּז תְּנוּעָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִצְלִיל* הצליל*
* במילון המקורי כתוב: הַצְלֵל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
בָּלָדָה* בלדה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלָּדָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הִטְעִים* הטעים*
* במילון המקורי כתוב: הַטְעֵם
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָלָק חלק, טוּר חָלָק טור חלק, טוּר חֲסַר חָרוּז* טור חסר חרוז*
* במילון המקורי כתוב: טוּר חֲסַר חֲרוּז
המונח המעודכן: שִׁירָה לֹא-מְחֹרֶזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
להוסיף סימנים מיוחדים בהערה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
להוסיף סימנים מיוחדים בהערה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דִּקְלֵם* דקלם*
* במילון המקורי כתוב: דַּקְלֵם
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת בּוּרְגָּנִים* שירת בורגנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת בֻּרְגָּנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת לַמְדָנִים* שירת למדנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת לַמְדָּנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה דָּתִית* שירה דתית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה דָתִית
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה הִיסְטוֹרִית* שירה היסטורית*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה הִסְטוֹרִית
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירָה תְּמִימָה* שירה תמימה*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירָה תְמִימָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: דַּקְטִיל (להוסיף סימנים מיוחדים בהערה)
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: דּוּ-טוּר אֵלֵגִי.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דּוּ-טוּר אֵלֵגִי* דו-טור אלגי*
* במילון המקורי כתוב: דּוּ-טוּר אֱלֶגִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִינָה קינה, אֵלֶגְיָה* אלגיה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶגְיָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
הַבְלָעָה הבלעה הבלעת הגה בין שתי מלים
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶפִּיגְרָמָה (לועזי)
להרחבה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: שִׁיר כְּלוּלוֹת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עֲלִילִיָּה בְּדִיחוּתִית* עלילייה בדיחותית*
* במילון המקורי כתוב: עֲלִילִיָּה בְדִיחוּתִית
המונח המעודכן: אֶפּוֹס קוֹמִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס לְאֻמִּי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עֲלִילִיָּה דָּתִית* עלילייה דתית*
* במילון המקורי כתוב: עֲלִילִיָּה דָתִית
המונח המעודכן: אֶפּוֹס דָּתִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס בַּעֲלֵי חַיִּים
העתק
העתק
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּיּוּט* פיוט*
* במילון המקורי כתוב: פִּיוּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּיֵּט* פייט*
* במילון המקורי כתוב: פַּיֵּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אֶפּוֹס גִּבּוֹרִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: הַפְרָדַת תְּנוּעוֹת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: אִידִילְיָה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
אִלְתֵּר* אלתר*
* במילון המקורי כתוב: אַלְתֵּר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: עֲתִירָה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: יַמְבְּ (להוסיף סימנים מיוחדים בהערה.)
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
להוסיף סימנים מיוחדים בהערה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
רֹעַ רוע הצליל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: קִטּוּם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: קָטוּם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: קַנְצוֹנֵטָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פִּזְמוֹן מַחֲרֹזֶת* פזמון מחרוזת*, מַחֲרֹזֶת חוֹזֶרֶת* מחרוזת חוזרת*
* במילון המקורי כתוב: פִּזְמוֹן מַחֲרוֹזֶת
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת חוֹזֶרֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תַּצְלִיל, אוֹנוֹמָטוֹפֵּאָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: מַעֲשֵׂה חַרְזָנוּת.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר אָמָּנִים* שיר אומנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיר אֳמָנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת אָמָּנִים* שירת אומנים*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת אֳמָנִים
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחְבֶּרֶת מחברת
מַקַאמַה* מקאמה* שם הסוג
* במילון המקורי כתוב: מְקָמָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת אֻמָּנִים שירת אומנים סוג שירי בעלי מלאכה ולא במובן שיר מצוין
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שָׁקַל* שקל*
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹל
עדכון במונח: נִתַּח מִשְׁקָל
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תִּקְבֹּלֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תִּקְבֹּלֶת צְלָעוֹת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
פָּרוֹדְיָה* פרודיה*
* במילון המקורי כתוב: פָּרוֹדִיָּה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
גָּנַב דְּבָרִים מִן-* גנב דברים מן-*
* במילון המקורי כתוב: גָּנֹב דְּבָרִים מִן-
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תּוֹרַת הַמִּשְׁקָל, הֶחָרוּז וְהַבַּיִת; פְּרוֹזוֹדְיָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: מְרֻבָּע
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: מְרֻבָּע
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז* חרוז*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז פְּנִימִי* חרוז פנימי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז פְּנִימִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז שָׁבוּר* חרוז שבור*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז שָׁבוּר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז כָּפוּל* חרוז כפול*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז כָּפוּל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מַבְרִיחַ* חרוז מבריח*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מַבְרִיחַ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח* חרוז משובח*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח פָּשׁוּט* חרוז משובח פשוט*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח פָּשׁוּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁבָּח מָרְכָּב* חרוז משובח מורכב*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁבָּח מָרְכָּב
המונח המעודכן: חָרוּז עָשִׁיר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז סָרוּג* חרוז סרוג*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז סָרוּג
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז שָׁנוּי* חרוז שנוי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז שָׁנוּי
המונח המעודכן: חָרוּז זֵהֶה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁרְשָׁר* חרוז משורשר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁרְשָׁר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מִצְעִי* חרוז מצעי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מִצְעִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז תָּמִים* חרוז תמים*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז תָּמִים
המונח המעודכן: חָרוּז מְדֻיָּק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז סוֹפִי* חרוז סופי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז סוֹפִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז אוֹזֵר* חרוז אוזר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז אוֹזֵר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז גָּרוּעַ* חרוז גרוע*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז גָּרוּעַ
המונח המעודכן: חָרוּז לֹא-מְדֻיָּק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז מְשֻׁלָּב* חרוז משולב*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז מְשֻׁלָּב
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז רָאוּי* חרוז ראוי*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז רָאוּי
המונח המעודכן: חָרוּז מִלְּעֵילִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז עוֹבֵר* חרוז עובר*
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז עוֹבֵר
המונח המעודכן: חָרוּז מִלְּרָעִי
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דָּשׁ בְּ* דש ב* חרוז
* במילון המקורי כתוב: דּוּשׁ בְּ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרוּז נָדוֹשׁ* חרוז נדוש*, נָדוֹשׁ נדוש
* במילון המקורי כתוב: חֲרוּז נָדוֹשׁ
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
חָרַז* חרז*
* במילון המקורי כתוב: חָרֹז
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
דֹּחַק הֶחָרוּז* דוחק החרוז*, צֹרֶךְ הֶחָרוּז* צורך החרוז*
* במילון המקורי כתוב: דֹחַק הַחֲרוּז
* במילון המקורי כתוב: צֹרֶךְ הַחֲרוּז
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
רוֹמַנְסָה* רומנסה*
* במילון המקורי כתוב: רוֹמַנְצָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: רוֹנְדּוֹ.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: תֵּזִיס
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַעֲמָדָה מעמדה, סֵרֵנָדָה* סרנדה*
* במילון המקורי כתוב: סֶרֵינָדָה
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִצֵּב* קיצב*
* במילון המקורי כתוב: קַצֵּב
עדכון במונח: נִתַּח מִשְׁקָל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר זָהָב שיר זהב, סוֹנֵטָה* סונטה*
* במילון המקורי כתוב: סֹנֶּט
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: אוֹטָבָה רִימָה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: אַרְסִיס
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת* מחרוזת*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת
עדכון: גם בַּיִת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת אַסְקְלֶפְּיָאדִית* מחרוזת אסקלפיאדית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת אַסְקְלֶפְּיָדִית
אושר המונח בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת גְּלִיקוֹנִית* מחרוזת גליקונית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת גְּלִיקוֹנִית
אושר המונח בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת פֵרֶקְרָטִית* מחרוזת פרקרטית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת פֶרֶקְרָטִית
אושר המונח בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת סַפְּפִית* מחרוזת ספפית*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת סַפְּפִית
אושר המונח בַּיִת לצד מַחֲרוֹזֶת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת כְּנֶגֶד* מחרוזת כנגד*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת כְּנֶגֶד
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַחֲרֹזֶת מַדְרִיכָה* מחרוזת מדריכה*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲרוֹזֶת מַדְרִיכָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: קְטִיעָה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
נִסֵּג* ניסג*
* במילון המקורי כתוב: נַסֵּג
העתק
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: טֶרְצָה רִימָה.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מִשְׁלוֹשׁ משלוש כחלק השירה
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
קִינָה קינה למת, על מת
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עִקֵּם* עיקם*
* במילון המקורי כתוב: עַקֵּם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: טְרוֹכֵי (להוסיף סימנים מיוחדים בהערה)
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
טְרוּבָּדוּר* טרובדור* משורר שירי אהבה פרובנסיים
* במילון המקורי כתוב: טְרֻבָּדוֹר
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: טוּר שִׁירִי.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: דּוּ-טוּר.
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: רֶגֶל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁיר עַם* שיר עם*
* במילון המקורי כתוב: שִׁיר עָם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
שִׁירַת עַם* שירת עם*
* במילון המקורי כתוב: שִׁירַת עָם
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
מַעֲנִית מענית המונח בוטל, ראה שִׁיר חֲלִיפוֹת מונחי תיאטרון, לשוננו י', 338
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
נֹעַם נועם הצליל
העתק
ספרות (תרצ"ו, 1936)
עדכון במונח: מִשְׂחַק מִלִּים, לָשׁוֹן נוֹפֵל עַל לָשׁוֹן.
דלג למונחים