שירה (תרצ"ו)

סריקות   

הקדמה – מונחים בתורת השירה

 

הרשימה הזאת חוברה ע"י הועדה למונחים בתורת השירה שחבריה הם: ד"ר ח. בראדי, פרופ' נ. ה. טורטשינר, ד"ר דוד ילין, ד"ר ח. שירמן, ומזכירה ד"ר ז. בן-חיים. חומר ההצעות הומצא למזכירות ע"י הד"ר ח. שירמן, שאף הוא היה המרצה בועדה. הועדה החלה לטפל בחומר הזה בחורף תרצ"ה ובסיון תרצ"ו הגיעה המלאכה לידי גמר. כדין כל רשימות של מונחים נמסרה אף הרשימה הזאת לפני הֵעָרכה לדפוס לאחדים מחברי ועד הלשון אשר מחוץ לועדה – לעיון. בהערות שרתו את הועדה החברים: ד"ר ש. טשרניחובסקי, ד"ר י. כהן, ש"י עגנון והפרופ' יוסף קלוזנר ותבוא עליהם ברכתה.

ההצעות שלא באה עליהן הסכמת רוב חברי הועדה או רוב חברי הועד שנענו לבקשת המזכירות ושלחו לה את הערותיהם, מתפרסמות ברשימה מיוחדת (ב. [הצעות למונחים]) לחוות דעת העוסקים במקצוע זה והמעוניינים בו.

תודתנו נתונה להד"ר נאמן, מורה בגימנסיה ברחביה, בעבור תרגום המונחים לאנגלית.

 

***

  

רשימת מונחים בתורת השירה עברית-גרמנית-אנגלית פורסמה בלשוננו ז (תרצ"ו), עמ' 396–403.