פיתוח מערכות [טכנולוגיית המידע] (תשס"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הערה: ברשימה המקורית נקבע בְּדִיקַת תְּקֵפוּת, אך המונח שוּנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
הערה: המונח הוחזר לוועדה המקצועית
העתק
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
מַפַּת יֵשׁוּיוֹת-יֻחְסוֹת* מפת ישויות-יוחסות*
* במילון המקורי כתוב: מַפַּת יֵשֻׁיּוֹת-יֻחְסוֹת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
תֶּכֶן כְּווּן-עֲצָמִים תכן כוון-עצמים שיטת תכן תכנה הממדלת את האפיינים של עצמים מופשטים או ממשיים באמצעות מחלקות ועצמים
נוספה הגדרה למונח העברי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
עדכון: גם מִמְשָׁק תמורת interface
העתק
טכנולוגיית המידע (תשס"ה, 2005)
עדכון: גם מִמְשָׁק תמורת interface
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בֶּנְצְ'מַרְק (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בנצ'מרק (לועזי)
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
שִׁמּוּשׁ חוֹזֵר שימוש חוזר השימוש בתֶכן מערכת או בקוד תכנית, בחלקם הגדול או במלואם, ביישום אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הוֹרֶה הורה ישות הממוקמת במדרג ברמה אחת מעל ישות אחרת ובין הישויות מתקיימת יוחסה מוגדרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
צֶאֱצָא צאצא ישות הממוקמת במדרג ברמה כלשהי מתחת ישות אחרת ובין הישויות מתקיימת יוחסה מוגדרת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מָסַר מסר הגיש את תוצאות עבודתו עד אבן-דרך מוסכמת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נִמְסָר נמסר שם עצם; תוצאת עבודת פיתוח המוגשת כאשר מגיעים לאבן-דרך מוסכמת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוֹדֵל יֵשׁוּיוֹת–יֻחְסוֹת מודל ישויות–יוחסות מודל נתונים המתאר קבוצת ישויות ואת היוחסות ביניהן באמצעות תרשימי ישויות–יוחסות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מוֹדֵל-מֵידָע פָּתוּחַ מודל-מידע פתוח מודל עצמים עבור מידע מסוגים מיוחדים הגמיש דיו לתמיכה בסוגי מידע חדשים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
אַמְדָן אמדן כלי המשתמש בנתונים סטטיסטיים כדי להגיע לאומדן הברירות, העוצמה והעלות של מתווי ביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תִּכְלֵל תכלל לקח נתונים במגוון תסדירים שונים וממגוון מקורות שונים ומיזג אותם לתסדיר יחיד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּשְׁתִּית מְתֻכְלֶלֶת תשתית מתוכללת מצע שעליו מריצים יישומים והמאפשר להם לחלוק תפקודיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
רְגִישׁוּת בְּרָמַת הַשָּׂדֶה רגישות ברמת השדה תכונה של תכנית יישום המאפשרת לה לגשת לנתונים ברמת שדה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תְּצוּרָה מֻדְמֵית תצורה מודמית תצורה שאינה ממומשת בפועל אלא משמשת רק לצורך אומדן עלויות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
בִּסֵּס מֵחָדָשׁ ביסס מחדש הגדיר מחדש קו-בסיס לפיתוח תכנה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נְתוּנֵי מַעֲרֶכֶת נתוני מערכת נתוני מערכת המחשב שבה מתבצע היישום
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
דּוּ-קִיּוּם דו-קיום במהלך ההגירה מגרסת תכנה אחת לגרסה אחרת, המצב שבו שתי הגרסאות קיימות זו בצד זו באותה מערכת לפרק זמן מסוים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִתְרַחֲבוּת מתרחבות היכולת (של מערכת) לקבל הוספות והרחבות בטווח התפקוד (שלה)
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִצְפֶּה נצפה שניתן לצפות במשתנים הפנימיים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
נִצְפּוּת נצפות תכונה של מערכת המאפשרת לצפות מבחוץ במשתנים הפנימיים שלה ולקבל מידע עליהם
דלג למונחים