פנקסנות [חשבונאות] (תש"ה)

סינון
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִשְׁבֵּן* חשבן*, עָרַךְ חֶשְׁבּוֹן* ערך חשבון*
* במילון המקורי כתוב: חַשְׁבֵּן
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כְּתַב חִיּוּב* כתב חיוב*, הוֹדָעַת חִיּוּב הודעת חיוב
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב חִיּוּב
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִסְפֵּר* מספר*, סִפְרֵר* ספרר*
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר
* במילון המקורי כתוב: סַפְרֵר
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִכּוּם סיכום, סַךְ הַכֹּל* סך הכול* ס"ה, סה"כ
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַכֹּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִכֵּם* סיכם*
* במילון המקורי כתוב: סַכֵּם
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סַךְ הַכֹּל כְּלָלִי* סך הכול כללי*, סַךְ הַסִּכּוּמִים* סך הסיכומים*
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַכֹּל כְּלָלִי
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַסִּכּוּמִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נָסַח* נסח*
* במילון המקורי כתוב: נָסוֹחַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קֻפַּאי קופאי ר' קֻפָּאִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּם* שילם*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּם
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מֵרֵק* מירק*, סִלֵּק* סילק* את החוב
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מֵרֵק* מירק* פלוני מן החוב
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק

to discharge to discharge someone from obligation
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּם חֶשְׁבּוֹן* שילם חשבון*, סִלֵּק חֶשְׁבּוֹן בִּמְזֻמָּנִים* סילק חשבון במזומנים*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּם חֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק חֶשְׁבּוֹן בִּמְזֻמָּנִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָשָׂה חֶשְׁבּוֹן* עשה חשבון*, סִדֵּר חֶשְׁבּוֹן* סידר חשבון*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה חֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונח המשמש: תַּשְׁלוּמִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כְּנִיסָה כניסה של כספים, של סחורות וכי"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יְצִיאָה יציאה של כספים, של סחורות וכי"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עַל מְנַת שֶׁיִּפָּרַע* על מנת שייפרע*, עמ"ש עמ"ש
* במילון המקורי כתוב: עַל מְנָת שֶׁיִּפָּרַע
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קֶרֶן קרן ר' קְרָנוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקַס הַבַּנְק* פנקס הבנק*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס הַבַּנְקְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָלָה לְ* עלה ל*, הִגִּיעַ לְ* הגיע ל*
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה ל
* במילון המקורי כתוב: הַגֵּעַ ל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
טָעוּת טעות ר' טָעֻיּוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
גִּלּוּי טָעוּיוֹת* גילוי טעויות*
* במילון המקורי כתוב: גִּלּוּי טָעֻיּוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שְׁטָר שטר, שְׁטַר חוֹב* שטר חוב*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטָר חוֹב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
תִּאֲרֵךְ* תיארך*, רָשַׁם תַּאֲרִיךְ* רשם תאריך*
* במילון המקורי כתוב: תַּאֲרֵךְ
* במילון המקורי כתוב: רָשׁוֹם תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִקְדִּים תַּאֲרִיךְ* הקדים תאריך* לכתוב תאריך שעבר
* במילון המקורי כתוב: הַקְדֵּם תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
אִחֵר תַּאֲרִיךְ* איחר תאריך* לכתוב תאריך שיבוא
* במילון המקורי כתוב: אַחֵר תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פָּשַׁט אֶת הָרֶגֶל* פשט את הרגל*
* במילון המקורי כתוב: פָּשׁוֹט אֶת הָרֶגֶל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קִצְבָּה לִימֵי חַיִּים* קצבה לימי חיים*
* במילון המקורי כתוב: קִצְבָה לִימֵי חַיִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַמְּחֻבָּר* המחובר*, הַחֵלֶק הַמְּחֻבָּר* החלק המחובר* של תעודה
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֻבָּר
* במילון המקורי כתוב: הַחֵלֶק הַמְחֻבָּר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שׁוּלֵי גִּלָּיוֹן* שולי גיליון*, שׁוּלַיִם שוליים
* במילון המקורי כתוב: שׁוּלֵי גִלָּיוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶעְתִּיק* העתיק*
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נְיַר פֶּחָם* נייר פחם*, נְיַר עִתּוּק* נייר עיתוק*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר פֶּחָם
* במילון המקורי כתוב: נְיָר עִתּוּק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דְּיוֹ דיו ר' דְּיוֹאוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דְּיוֹתָה דיותה ואילו הַקֶּסֶת הריהי כלי קיבול לדיותה, עפרונות, עטים וכי"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כָּפַל* כפל*, כָּפַל פִּי שְׁנַיִם* כפל פי שניים*, הִכְפִּיל* הכפיל*
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל פִּי שְׁנַיִם
* במילון המקורי כתוב: הַכְפֵּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּשׁ* שילש*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּשׁ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כִּפֵּל* כיפל*
* במילון המקורי כתוב: כַּפֵּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כָּתַב בִּמְכוֹנָה* כתב במכונה*, טָפַס* טפס*
* במילון המקורי כתוב: כָּתוֹב בִּמְכוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: טָפוֹס
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַסְפֵּג מספג ר' מַסְפְּגִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
גָּרַד* גרד* בסכין, מָחַק* מחק* במוחק
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מוֹחֵק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַקֵּב מקב ר' מַקְּבִים
המונח המעודכן: מְחוֹרֵר, רבים: מְחוֹרְרִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִקֵּב* ניקב*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִשֵּׁב* חישב*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הוֹדִיעַ* הודיע*
* במילון המקורי כתוב: הוֹדֵעַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דו"ח דו"ח קרי דְּוַח, ר' דְּוָחִים
עדכון: דּוּ"חַ; ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מָסַר דִּין וְחֶשְׁבּוֹן* מסר דין וחשבון*, מָסַר דו"ח* מסר דו"ח*
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹר דִּין וְחֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹר דו"ח
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקְסָן* פנקסן*, מְנַהֵל פִּנְקָסִים מנהל פנקסים
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקָסָן
הערת המזכירות המדעית: המונח המשמש היום הוא מְנַהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת.
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִהֵל פִּנְקָסִים* ניהל פנקסים*
* במילון המקורי כתוב: נַהֵל פִּנְקָסִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקְסָנוּת כַּסְפִּית פנקסנות כספית בניגוד לפנקסנות סטאטיסטית, מחסנית וכיו"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת* ניהל חשבונות*
* במילון המקורי כתוב: נַהֵל חֶשְׁבּוֹנוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
רָשַׁם בַּפִּנְקָס* רשם בפנקס*
* במילון המקורי כתוב: רָשׁוֹם בַּפִּנְקָס
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִיֵּב* חייב*
* במילון המקורי כתוב: חַיֵּב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
זִכָּה* זיכה*
* במילון המקורי כתוב: זַכֵּה
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
רֹאשׁ הָרִשּׁוּם ראש הרישום קביעת הצדדים, צד חובה וצד זכות
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֶשְׁבּוֹן נֶגְדִּי חשבון נגדי החשבון המחויב לעומת המזוכה והמזוכה לעומת המחויב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
זָקַף* זקף* לחשבונו של פלוני, לחובתו או לזכותו
* במילון המקורי כתוב: זָקוֹף
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִסְמָךְ מסמך תעודה המצורפת למזקף או לשובר, כגון: חשבון, קבלה, פקודת העברה וכו'
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יוֹמֵן יומן, רָשַׁם בַּיּוֹמָן* רשם ביומן*
* במילון המקורי כתוב: רָשׁוֹם בַּיּוֹמָן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִיֵּן* מיין*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֲזָרָה חזרה סחורה שהוחזרה
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִיֵּן חֶשְׁבּוֹן* מיין חשבון*
* במילון המקורי כתוב: מַיֵּן חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
אִזֵּן* איזן*, אִזֵּן חֶשְׁבּוֹן* איזן חשבון*
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יִתֵּר* ייתר*
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶעֱבִיר קַו מְסַכֵּם* העביר קו מסכם*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר קַו מְסַכֵּם
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קַו מִלּוּא קו מילוא בצדו החלק של החשבון, בצד החובה או בצד הזכות
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יוֹמָן אָמֵרִיקָנִי* יומן אמריקני* יומן וספר ראשי מאוחדים
* במילון המקורי כתוב: יוֹמָן אֲמֵרִיקָנִי
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקַס טְיוּטָה* פנקס טיוטה*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס טִיּוּטָה
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עִמֵּד* עימד*, מִסְפֵּר עַמּוּדִים* מספר עמודים*
* במילון המקורי כתוב: עַמֵּד
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר עַמּוּדִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דַּף דף ר' דַּפִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דִּפֵּף* דיפף*, מִסְפֵּר דַּפִּים* מספר דפים*
* במילון המקורי כתוב: דַפֵּף
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר דַּפִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פָּתַח חֶשְׁבּוֹן* פתח חשבון*
* במילון המקורי כתוב: פָּתוֹחַ חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סָגַר חֶשְׁבּוֹן* סגר חשבון*
* במילון המקורי כתוב: סָגוֹר חֶשְׁבּוֹן
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַעֲבָרָה לְ* העברה ל* עבר לדף, לעל"ד לעל"ד
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבָרָה ל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶעֱבִיר* העביר* סכום מחשבון לחשבון
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר

to transfer to transfer an amount from one account to another
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
בּוֹא בוא, נִמְצָא* נמצא* בחשבון או מאזן בסכום כזה וכזה
* במילון המקורי כתוב: הִמָּצֵא
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סָתַר* סתר*
* במילון המקורי כתוב: סָתוֹר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מָחַק בְּקַו* מחק בקו*, הֶעֱבִיר קַו עַל* העביר קו על*
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק בְּקַו
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר קַו עַל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶחֱזִיק אֶת הַסְּפָרִים בְּמַצָּב גָּמוּר* החזיק את הספרים במצב גמור*
* במילון המקורי כתוב: הַחֲזֵק אֶת הַסְּפָרִים בְּמַצָּב גָּמוּר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַאֲזָן אֲרָעִי* מאזן ארעי*
* במילון המקורי כתוב: מַאֲזָן אַרְעִי
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָשָׂה מַאֲזָן* עשה מאזן*, עָרַךְ מַאֲזָן* ערך מאזן*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה מַאֲזָן
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ מַאֲזָן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פָּסִיב* פסיב*
* במילון המקורי כתוב: פַּסִּיב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִרְוִיחַ* הרוויח*, הִשְׂתַּכֵּר השתכר
* במילון המקורי כתוב: הַרְוֵחַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הוֹצִיא* הוציא*
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִפְחִית* הפחית*, הִפְחִית עֵרֶךְ* הפחית ערך*
* במילון המקורי כתוב: הַפְחֵת
* במילון המקורי כתוב: הַפְחֵת עֵרֶךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַפְחָתָה הפחתה התמעטות ערך הבאה מחמת התישנות או בלוי
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חַיָּב חייב ר' חַיָּבִים
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַלְוָאָה הלוואה, הַלְוָאוֹת הלוואות של העסק לאחרים, ומקומן באקטיב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִשְׁמֵשׁ מַחְסָן* משמש מחסן*, מִשְׁמֵשׁ מַחְסָן סְחוֹרוֹת* משמש מחסן סחורות*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵשׁ מַחְסָן
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵשׁ מַחְסָן סְחוֹרוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
אִינְוֶנְטָר* אינוונטר*
* במילון המקורי כתוב: אִינְוֶנְטָאר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כְּתַב מִשְׁמוּשׁ* כתב משמוש*
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב מִשְׁמוּשׁ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָרַךְ כְּתַב מִשְׁמוּשׁ* ערך כתב משמוש*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ כְּתָב מִשְׁמוּשׁ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
השם מוניטין משמש בזכר יחיד ובזכר רבים.
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קֶרֶן קרן, קֶרֶן רֵזֶרְבִית* קרן רזרבית*
* במילון המקורי כתוב: קֶרֶן רֶסֶרְבִית
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
זַכַּאי זכאי ר' זַכָּאִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חוֹבוֹת חובות, חוֹבוֹת עַל חובות על פלוני, היינו לחובתו, חוֹבוֹת פָּסִיבִיִּים* חובות פסיביים*
* במילון המקורי כתוב: חוֹבוֹת פַּסִּיבִיִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִלְוָה מלווה, מִלְווֹת מלוות שהעסק מקבל מאת אחרים, ומקומן בפסיב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִתְחַיְּבוּיוֹת עַל תְּנַאי* התחייבויות על תנאי*
* במילון המקורי כתוב: הִתְחַיְּבֻיּוֹת עַל תְּנַאי
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִתַּח* ניתח*
* במילון המקורי כתוב: נַתֵּחַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֶשְׁבּוֹנוֹת פָּסִיבִיִּים* חשבונות פסיביים*
* במילון המקורי כתוב: חֶשְׁבּוֹנוֹת פַּסִּיבִיִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָתַד* עתד*
* במילון המקורי כתוב: עָתוֹד
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונח המעודכן: רוֹאֵה חֶשְׁבּוֹן (המונח המעודכן באנגלית: accountant).
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונח המעודכן: רוֹאֵה חֶשְׁבּוֹן מֻסְמָךְ. המונח המעודכן באנגלית: licensed accountant.
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
בִּקֵּר חֶשְׁבּוֹנוֹת* ביקר חשבונות*, בָּדַק חֶשְׁבּוֹנוֹת* בדק חשבונות*, בָּחַן חֶשְׁבּוֹנוֹת* בחן חשבונות*
* במילון המקורי כתוב: בַּקֵּר חֶשְׁבּוֹנוֹת
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק חֶשְׁבּוֹנוֹת
* במילון המקורי כתוב: בָּחוֹן חֶשְׁבּוֹנוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִקֵּד* ניקד*, סִמֵּן* סימן*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּד
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִשְׁוָה* השווה* בקריאה
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁוֵה
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חֶשְׁבּוֹן דִּידְכוֹן* חשבון דידכון*
* במילון המקורי כתוב: חִשְׁבּוֹן דִּידְכוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִסֵּל* חיסל*, פֵּרֵק* פירק*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּל
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִזֵּג* מיזג*, הִתְמַזֵּג התמזג
* במילון המקורי כתוב: מַזֵּג
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)