פנקסנות (תש"ה)

סריקות   

(עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני)

 

הוועדה למונחי כלכלה נתכוננה בתל אביב באביב תרצ"ט לפי יזמתו של ד"ר מ' אטינגר, העורך הכלכלי של "הארץ". חבריה: ה"ה י' גור וד"ר א' קמינקא, חברי ועד הלשון, וה"ה ד"ר מ' אטינגר, י' בניאל, ד"ר א' הילמן, א' קרלין וי' רבינוביץ כמומחים למקצוע. מר ש' ייבין, המזכיר המדעי של ועד הלשון בתל-אביב באותה שעה, שימש מזכיר לוועדה והשתתף בקביעות בישיבותיה.

ראשית דיוני הועדה: רשימה של מונחי הפנקסנות שהוכנה על ידי ד"ר מ' אטינגר. משסיימה הועדה את עיונה בחומר בשתי קריאות, נשלחו הצעותיה – כנהוג – בצורת חוזר לכל חברי ועד הלשון, למומחים שונים ולמוסדות כלכליים לשם עיון וחוות דעת.

בסתיו תרצ"ג, אחרי שנתקבלו הערות וערעורים לחוזר, שבה הועדה לדון בחומר. לפי הצעת "ארגון רואי חשבונות מוסמכים" צורפו אליה שני חברים נוספים, ה"ה ב"צ כהן ול' ליואי, כבאי כוח הארגון הנ"ל. מר י' קוטשר, המזכיר המדעי של ועד הלשון בתל-אביב אחרי התפטרותו של מר ש' ייבין, שימש מזכיר לוועדה.

אחרי סיום הקריאה השלישית קיבל על עצמו מר י' בניאל את תפקיד עריכת החומר לדפוס. אגב עבודה זאת נתברר, שיש להרחיב את הרשימה וכך הועמדה על יותר מ-400 מונחים. הרשימה המורחבת הובאה פעם נוספת לפני הועדה, אף נמסרה לעיונם של כמה מומחים והוחזרה אח"כ, לשם עריכה סופית, לידי מר י' בניאל והמזכיר.

הוועדה מחזיקה טובה לכל האנשים שהואילו והמציאו לה את הערותיהם, והם ה"ה: א' ברש, ד"ר ז' בן-חיים, מ' גורדון, מ' חרלף, פרופ' נ"ה טורטשינר, מ"ר כהן, ב' לויסון, ד"ר ג' צדרוביץ, וכן וה"ה: ד"ר א' מאיר, שטרח ובדק את המונחים האנגליים והגרמניים, ומר א' אלרן, שבדק והגיה את המונחים הצרפתיים. מר ש' שמידט סייע למזכיר בהכנת המפתחות.

תודתה המיוחדת של הוועדה נתונה:

לד"ר מ' אטינגר, יוזם הועדה ומחבר רשימת היסוד;  

למר י' בניאל, שהקדיש הרבה זמן וטורח להשלמת הרשימה ובדיקת מונחיה העבריים והלועזיים;

למר א' ברנדשטטר, חבר ועד "אמוני הלשון העברית", סניף תל-אביב, שעל-ידי סיועו החמרי נתאפשר במדה רבה פרסום המלון הזה.

 

תל-אביב, כ"ב בסיון, תש"ה

 

***

 

מלון למנחי פנקסנות (עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני) יצא לאור בהוצאת ועד הלשון העברית, בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים תש"ה.