התעמלות [חינוך גופני] (תרצ"ה)

סינון
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
עדכון: גם בַּמָּקוֹם
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
אָסַף* אסף*
* במילון המקורי כתוב: אָסֹף
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
בְּעִיטָה בעיטה דחיפה בּרגל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
דְּרִיכָה דריכה קשׁת, שרירים
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
הַיְמֵן!* היימן!*
* במילון המקורי כתוב: הֵימֵן!
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
הַקְרָסָה הקרסה העברת רגלים כפופות בין הידים
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
הַשְׂמֵאל* השמאל*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׂמְאֵל
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
הִתְאַבְּקוּת התאבקות על פּי כללים ושׁיטוֹת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
זְקִיפָה זקיפה קומה, גב, ראש
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
חֲבָטָה חבטה, מַהֲלוּמָה* מהלומה*
* במילון המקורי כתוב: מַהֲלֻמָּה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
טוּר טור טורים בני ארבעה, ששה, שמונה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
טִפּוּס טיפוס טפס ועלה, טפס וירד
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
יִשּׁוּר יישור הגב וכדומה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
כְּפִיפָה כפיפה ברכים, גו, ידים, ראשׁ
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מְאֻזָּן מאוזן בעמידה על רגל אחת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מוּל מול, לְעֻמַּת* לעומת*
* במילון המקורי כתוב: לְעוּמַת
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מַחְלָקָה* מחלקה*
* במילון המקורי כתוב: מַחְלְקָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מִשְׂחֲקֵי תַּחֲרוּת* משחקי תחרות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחֲקֵי תַחֲרוּת
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מִשְׂחֲקֵי תְּנוּעָה* משחקי תנועה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחֲקֵי תְנוּעָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מְשִׁיכָה משיכה ביד, בכתף, בערף, בּחבל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
מִשְׁקוֹלוֹת* משקולות*, מִשְׁקַל יָד משקל יד
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁקָלוֹת
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
נִיעָה ניעה עקבים, ברכים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
סִיבוּב* סיבוב* גו, ידים, רגלים, ראשׁ
* במילון המקורי כתוב: סִבּוּב
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
סִיֵּף* סייף*
* במילון המקורי כתוב: סַיֵּף
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
המונחים המעודכנים (משוערים): סָמוֹךְ, תְּמוֹכָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
עֲמִידַת תְּלִיָּה עמידת תלייה עמידה ואחיזה בידים במכשיר גבוה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
צַעַד צעד צר, רחב, קל, כבד
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְבוּצָה* קבוצה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קִפּוּל קיפול ידים ורגלים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְפִיצָה בַּמּוֹט לַגֹּבַהּ* קפיצה במוט לגובה*
* במילון המקורי כתוב: קְפִיצָה בַמּוֹט לַגֹּבַהּ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְפִיצָה בַּמּוֹט לַמֶּרְחָק* קפיצה במוט למרחק*
* במילון המקורי כתוב: קְפִיצָה בַמּוֹט לַמֶּרְחָק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְפִיצָה בַּמּוֹט בְּמִפְנֵה גַּב* קפיצה במוט במפנה גב*
* במילון המקורי כתוב: קְפִיצָה בַמּוֹט בְּמִפְנֵה גַב
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְפִיצָה בְּמִפְנֵה פָּנִים* קפיצה במפנה פנים*
* במילון המקורי כתוב: קְפִיצָה בְמִפְנֵה פָּנִים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קְפִיצָה בְּמִפְנֵה צַד* קפיצה במפנה צד*
* במילון המקורי כתוב: קְפִיצָה בְמִפְנֵה צַד
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
קֵרֵב* קירב*
* במילון המקורי כתוב: קָרֵב
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
רִוַּח* ריווח* זוגות
* במילון המקורי כתוב: רַוֵּחַ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
רִחֵק* ריחק* שׁורות
* במילון המקורי כתוב: רַחֵק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
רִיצָה מְמֻשֶּׁכֶת* ריצה ממושכה*
* במילון המקורי כתוב: רִיצָה מְמֻשָּׁכָה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
רְכִיבָה רכיבה רכיבת פּשוק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
שְׁכִיבַת סְמִיכָה פְּרַקְדָּן* שכיבת סמיכה פרקדן* שכיבת פרקדן בסמיכה
* במילון המקורי כתוב: שְׁכִיבַת סְמִיכָה פְּרַקְדָן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
שְׁכִיבַת פְּרַקְדָּן* שכיבת פרקדן*
* במילון המקורי כתוב: שְׁכִיבַת פְּרַקְדָן
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תַּהֲלוּכַת אֲוָזִים* תהלוכת אווזים*
* במילון המקורי כתוב: תַּהֲלוּכַת אַוָּזִים
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תְּלִיָּה תלייה בידים ישרות
העתק
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תְּלִיַּת עֲמִידָה תליית עמידה תליה כשהרגלים על הארץ
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תְּנוּדָה תנודה בתליה ובסמיכה
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תַּרְגִּיל מֻרְכָּב* תרגיל מורכב*
* במילון המקורי כתוב: תַּרְגִּיל מָרְכָּב
העתק
חינוך גופני (תרצ"ה, 1935)
תַּרְגִּילֵי בְּחִירָה* תרגילי בחירה*
* במילון המקורי כתוב: תַּרְגִּילֵי בְחִירָה
דלג למונחים