אריגה [טקסטילים] (תש"ז)

סינון
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
גּוּמִי* גומי*, קוֹמוֹס* קומוס*
* במילון המקורי כתוב: גֻּמִּי
* במילון המקורי כתוב: קֻמּוֹס
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָרַק* סרק*
* במילון המקורי כתוב: סָרוֹק
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
פֵּרַע* פירע*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵעַ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מַטְוֵה וִיקוּנְיָה* מטווה ויקוניה*
* במילון המקורי כתוב: מַטְוֵה וִיגוֹנִיָּה
המונח המעודכן לשם בעל החיים: וִיקוּנְיָה
העתק
העתק
חלופות תקניות : חוּט מְקֻרְזָל, חוּט קְרֵפּ
להרחבה
חלופות תקניות : חוט מקורזל, חוט קרפ
להרחבה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
מְשִׁי אָצֵטָט* משי אצטט*
* במילון המקורי כתוב: מְשִׁי אֲצֵטָט
במילונים אחרים: תָּאִית אָצֵטָטִית
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָלַל אֶת הַשְּׁתִי* סלל את השתי*, סָלַל אֶת חוּטֵי הַשְּׁתִי* סלל את חוטי השתי*
* במילון המקורי כתוב: סָלוֹל אֶת הַשְּׁתִי
* במילון המקורי כתוב: סָלוֹל אֶת חוּטֵי הַשְּׁתִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה מסליל לסליל*, הֶעֱלָה אֶת הַשְּׁיָרִים מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה את השיירים מסליל לסליל*, הֶעֱלָה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ* העלה מסליל לחברו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה אֶת הַשְּׁיָרִים מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הִשְׁתָּה* השתה*, הִסִּיךְ* הסיך*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁתֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַסֵּךְ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
דְּגַם הַהַשְׁתָּאָה* דגם ההשתאה*, דְּגַם הַהַסָּכָה* דגם ההסכה*
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם הַהַשְׁתָּאָה
* במילון המקורי כתוב: דְּגָם הַהַסָּכָה
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה* העלה*, הֶעֱלָה סְלִילִים* העלה סלילים*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה סְלִילִים
העתק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כָּרַךְ אֶת הַשְּׁתִי* כרך את השתי*, מִנֵּר אֶת הַשְּׁתִי* מינר את השתי*
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ אֶת הַשְּׁתִי
* במילון המקורי כתוב: מַנֵּר אֶת הַשְּׁתִי
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
כָּרַךְ בִּמְתִיחָה* כרך במתיחה*, כָּרַךְ בְּהִדּוּק* כרך בהידוק*
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ בִּמְתִיחָה
* במילון המקורי כתוב: כָּרוֹךְ בְּהִדּוּק
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
שָׂם אֶת הַמָּנוֹר* שם את המנור*, שָׂם אֶת הַכֹּבֶד* שם את הכובד*
* במילון המקורי כתוב: שִׂים אֶת הַמָּנוֹר
* במילון המקורי כתוב: שִׂים אֶת הַכֹּבֶד
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
הֶעֱלָה מִסְּלִיל לִסְלִיל* העלה מסליל לסליל*, הֶעֱלָה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ* העלה מסליל לחברו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לִסְלִיל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲלֵה מִסְּלִיל לַחֲבֵרוֹ
העתק
טקסטילים (תש"ז, 1947)
אָרַג* ארג*
* במילון המקורי כתוב: אָרוֹג