דפוס (תרצ"ג)

סינון
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אַבָּה אבה אַבָּהוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אוֹטוֹטִיפְּיָה* אוטוטיפיה* גְּלוּפָה מְרֻשֶּׁתֶת
* במילון המקורי כתוב: אַבְטוֹטִפִּיָּה
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אוֹתִיּוֹת רָאשֵׁי פְּרָקִים* אותיות ראשי פרקים*
* במילון המקורי כתוב: אוֹתִיּוֹת רָאשֵׁי פְרָקִים
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אִזֵּן* איזן*
* במילון המקורי כתוב: אַזֵּן
העתק
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אֶצְבָּעוֹת אצבעות לִתְפִיסַת הַנְּיָר בִּמְכוֹנַת יָד וּבְמַדְפֵּסָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אֶצְבְּעוֹת הוֹצָאָה אצבעות הוצאה בִּמְכוֹנַת הַדְפָּסָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אָרָד ארד בְּרוֹנְזָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
אֵרֵד* אירד*
* במילון המקורי כתוב: אָרֵד
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
בְּכוֹחַ הַמֵּנִיעַ* בכוח המניע*
* במילון המקורי כתוב: בְּכֹחַ הַמֵּנִיעַ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
גַּלְגֶּלֶת גלגלת מְכוֹנָה רוֹטָטִיבִית
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
גִּלְוֵן* גלוון*
* במילון המקורי כתוב: גַּלְוֵן
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
גָּלַף* גלף*
* במילון המקורי כתוב: גָּלֹף
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
גְּלַפְכֹּל גלפכול פַּנְטוֹגְרַף
העתק
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: דַּפְדַּף
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִגִּיהַּ* הגיה*
* במילון המקורי כתוב: הַגֵּהַּ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הַגָּהַת הַמְּחַבֵּר* הגהת המחבר*
* במילון המקורי כתוב: הַגָּהַת הַמְחַבֵּר
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִגִּישׁ* הגיש* נְיָר בַּמְּכוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: הַגֵּשׁ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הֵדֵל* הדל* סְדָר
* במילון המקורי כתוב: הָדֵל
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הוֹדָעָה הודעה, פְּרוֹסְפֵּקְט* פרוספקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹסְפֶּקְט
המונח המעודכן: עֲלוֹן מֵידָע
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
עדכון: גם צֵ'ק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הֶעְתִּיק* העתיק*
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הֶעְתֵּק העתק עַל אֶבֶן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הָפַךְ אוֹת* הפך אות*
* במילון המקורי כתוב: הָפֹךְ אוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִפְסִיק* הפסיק* הַדְפָּסָה, גְּלִילִים, הֶעֱמִיד* העמיד*
* במילון המקורי כתוב: הַפְסֵק
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִצִּיג* הציג*, רָדָה* רדה*
* במילון המקורי כתוב: הַצֵּג
* במילון המקורי כתוב: רָדֹה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִצְמִיד* הצמיד* אֶת הַגְּלוּפָה לָעֵץ
* במילון המקורי כתוב: הַצְמֵד
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִרְטִיב* הרטיב* סְדָר
* במילון המקורי כתוב: הַרְטֵב
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הַרְעָלָה בְּעוֹפֶרֶת* הרעלה בעופרת*
* במילון המקורי כתוב: הַרְעָלָה בְּעֹפֶרֶת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
הִתְקִין* התקין*
* במילון המקורי כתוב: הַתְקֵן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
זִהֵב* זיהב*
* במילון המקורי כתוב: זַהֵב
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
זָקַף* זקף* אוֹתִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: זָקֹף
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חֲבִילָה חבילה 500 גִּלְיוֹנוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חֲבִישָׁה חבישה 5000 גִּלְיוֹנוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חָבַר* חבר*, אִגֵּד* אגד*, עִטֵּף* עיטף*
* במילון המקורי כתוב: חָבֹר
* במילון המקורי כתוב: אַגֵּד
* במילון המקורי כתוב: עַטֵּף
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חוֹבֶרֶת חוברת, קֻנְטְרֵס* קונטרס*
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְטְרֵס
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חַיִץ חיץ בְּמִסְגֶּרֶת הַסְּגִירָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חָצַץ* חצץ*
* במילון המקורי כתוב: חָצֹץ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חֲצָצָה חצצה חֹמֶר חוֹצֵץ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חָרִיץ* חריץ* שֶׁל הָאוֹת
* במילון המקורי כתוב: חֲרִיץ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
חִשֵּׁק* חישק* סְדָר
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
טַבְלַת נְיָר טבלת נייר בִּמְכוֹנַת דְּפוּס
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: טוּר הַמַּקָּשִׁים
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
טַס הַצֶּבַע טס הצבע בִּמְכוֹנוֹת יָד וּבְמַדְפֵּסָה
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
יִשֵּׁר* יישר* אֶת הַגִּלְיוֹנוֹת
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
יוֹתֶרֶת* יותרת*, פֶּדֶר פדר
* במילון המקורי כתוב: יֹתֶרֶת
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כּוֹכָב כוכב לִיצִיקַת מַעְגִּילוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כָּל הַזְּכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת* כל הזכויות שמורות*
* במילון המקורי כתוב: כָּל הַזְּכֻיּוֹת שְׁמוּרוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כְּפִיס עוֹפֶרֶת* כפיס עופרת*
* במילון המקורי כתוב: כְּפִיס עֹפֶרֶת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
קַרְטוֹן* קרטון*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
קַרְטוֹן לִכְרִיכָה* קרטון לכריכה*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטוֹן לִכְרִיכָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כַּרְטִיס תֵּאַטְרוֹן* כרטיס תיאטרון*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְטִיס תֵּיאַטְרוֹן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כְּרִיכַת קַרְטוֹן* כריכת קרטון*
* במילון המקורי כתוב: כְּרִיכַת כַּרְטוֹן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כָּרַךְ* כרך*
* במילון המקורי כתוב: כָּרֹךְ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כְּתַב יָד* כתב יד*
* במילון המקורי כתוב: כְּתָב יָד
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: כְּתַב עֵת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
כָּתֵף כתף שֶׁל הָאוֹת וראה גם עמ' 3 במילון
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
לִכָּה* ליכה*
* במילון המקורי כתוב: לַכֵּה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מֵבִיא אוֹטוֹמָטִי* מביא אוטומטי*
* במילון המקורי כתוב: מֵבִיא אַבְטוֹמָטִי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מְגֵרָה לְצִיּוּנִים מָתֵמָטִיִּים* מגירה לציונים מתמטיים*
* במילון המקורי כתוב: מְגֵרָה לְצִיּוּנִים מַתֵּמָטִיִּים
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מְגֵרַת אוֹתִיּוֹת לְרָאשֵׁי פְּרָקִים* מגירת אותיות לראשי פרקים*
* במילון המקורי כתוב: מְגֵרַת אוֹתִיּוֹת לְרָאשֵׁי פְרָקִים
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מְגֵרַת מִסְגְּרוֹת* מגירת מסגרות*
* במילון המקורי כתוב: מְגֵרַת מִסְגָּרוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מוֹט הַלַּחַץ מוט הלחץ בְּמַכְבֵּשׁ יָד
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מוֹצִיא אוֹטוֹמָטִי* מוציא אוטומטי*
* במילון המקורי כתוב: מוֹצִיא אַבְטוֹמָטִי
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַחְלָקָה לִמְלֶאכֶת פֶּרֶט* מחלקה למלאכת פרט*
* במילון המקורי כתוב: מַחְלְקָה לִמְלֶאכֶת פֶּרֶט
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַטְפִּיס מטפיס, מַטְפְּסָן* מטפסן*
* במילון המקורי כתוב: מַטְפֵּסָן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַכְוֵן מכוון אֶת מִדַּת הַשּׁוּרָה בִּמְשׁוּרָה
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מְכוֹן הַצֶּבַע מכון הצבע בִּמְכוֹנַת דְּפוּס
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מְמַסְפֵּר ממספר מַכְשִׁיר-מִסְפּוּר
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַנַּאי* מנאי* בַּמְּכוֹנָה, מוֹנֵה גִּלְיוֹנוֹת* מונה גיליונות*
* במילון המקורי כתוב: מַנָּאי
* במילון המקורי כתוב: מוֹנֵה גִלְיוֹנוֹת
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מָנוֹעַ מנוע בְּמַכְבֵּשׁ יָד
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מָנוֹף מנוף בִּמְכוֹנַת יָד
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מִסְגְּרוֹנִית מסגרונית לְהַחֲזָקַת הָרֶפֶד עַל הַכַּבִּישׁ
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מִסְגֶּרֶת מסגרת לִסְגִירַת סְדָר
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מִסְפֵּר* מספר*
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מִסְפָּרַיִם לְקַרְטוֹן* מספריים לקרטון*
* במילון המקורי כתוב: מִסְפָּרַיִם לְכַרְטוֹן
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַעְגִּילָה מעגילה, גָּלִיל* גליל*
* במילון המקורי כתוב: גְּלִּיל
העתק
העתק
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
מַקָּף* מקף*
* במילון המקורי כתוב: מַקַּף
העתק
דפוס (תרצ"ג, 1933)
המונח המעודכן: גְּלָדִין
העתק