דפוס (תרצ"ג)

סריקות   

הקדמה -  מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי הַדְּפוּס

  

מקצוע-הדפוס שהגיע בארץ ישראל להתפתחות מרובה ושבדרך כלל עוסקים בו אנשים יודעי ספר ומשכילים, היה חסר עד היום מונחים קבועים, והתעשיה היהודית הטפוסית הזו היתה שטופה בעל כרחה בטויים לועזיים.

ועד הלשון טרח למלא חסרון זה. הועדה שנוסדה למטרה זו בשנת תר"ץ עבדה את עבודתה במשך שתי שנים ותוצאות עבודתה נתונות בזה.

חברי הועדה היו: ח. נ. ביאליק, זאב אשור, י. ד. ברקוביץ, א. סמיאטיצקי, דניאל פרסקי, ד"ר א. צפרוני וי. ח. רבניצקי.

ה' זאב אשור, כמומחה למקצוע, טרח באסף החמר וגם השתדל בהכנת הציורים ובהדפסת המלון.

מלון זה הוא רביעי במחזור ועד הלשון (א. מלון למונחי התכניקה, ב. ילקוט הצמחים, ג. מלון לחשמל, טלפון וטלגרף).

 

תל-אביב, ניסן, תרצ"ג 

 

*** 

 

"מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי הַדְּפוּס, עברית-אנגלית-גרמנית, עם 50 ציורים" יצא לאור במסגרת "מלוני ועד הלשון העברית" בהוצאת ז. אשור, תל-אביב תרצ"ג.