תורת ההגה [בלשנות] (תשע"ה)

סינון
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
אִיּוּת איות קריאת אותיות המילה לפי סדרן

spelling spelling n.; naming the letters of words
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
גְּלִישָׁה גלישה מעבר בין שתי תנועות רצופות, כגון au

glide glide n.; transition between two consecutive vowels
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
גְּלִישָׁה עוֹלָה גלישה עולה אל שיא ההברה; בדו-תנועה
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

guttural guttural collective term for glottals and pharyngeals; in extended or popular use may also include velars
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
הַבְלָטָה הבלטה כגון של שפתיים, של לשון
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְטוֹנַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינטונציה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

hertz hertz, Hz Hz unit of frequency equal to one cycle per second
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
חַד חד עיצור

acute acute consonant
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
חִתּוּךְ כָּפוּל חיתוך כפול חיתוך של הגה אחד בשני מקומות עיקריים
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
כְּתִיב כתיב אופן כתיבה
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

accent accent way of pronunciation
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
מֻחְצָן מוחצן נהגה בהזרמת אוויר כלפי חוץ
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
מִלְּעֵל* מלעיל*
* במילון המקורי כתוב: מִלְּעֵיל
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

contrastive contrastive comparative within a single language, e.g. a contrastive feature
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
המונח הוחזר לוועדה המקצועית לדיון נוסף.
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

contrastive contrastive comparing two languages, e.g., contrastive analysis, constrastive phonology
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
מְפֻנָּם מפונם (עיצור) סותם או מחוכך מופנם (ע"ע) שמזרים האוויר העיקרי שלו הוא סדק הקול; לרוב יש בו בזמן גם הזרמת אוויר מן הריאה כלפי חוץ (ע"ע מוחצן) המאפשרת רטיטת שפתות הקול. הרטיטה גורמת למפונם להיות הגה קולי

implosive implosive plosive or affricate consonant whose primary initiator is glottalic with an ingressive airstream, usually in combination with a pulmonic egressive airstream; the vibration of the vocal folds made possible by the latter causes the consonant to be voiced
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
מֻפְנָם מופנם נהגה בהזרמת אוויר כלפי פנים
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

register register phonetic difference in voice quality
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
סְפִיחָה ספיחה של הגה, בדיבור רצוף

intrusion intrusion of a sound, in connected speech
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)

contrast contrast comparison of two languages
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
עָצוּר עצור נהגה בלי שחרור אוויר, למשל בעיצורים הסותמים
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
עִקַּר הֲבָרָה עיקר הברה התנועה וסיום ההברה
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
פָּזוּר פזור בפונטיקה אקוסטית

diffuse diffuse vowel or consonant (in acoustic phonetics)
העתק
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
צָפוּף צפוף בפונטיקה אקוסטית

compact compact vowel or consonant (in acoustic phonetics)
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
קְדַם-מִלְּעֵל* קדם-מלעיל*
* במילון המקורי כתוב: קְדַם-מִלְּעֵיל
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
קִיצוֹן קיצון נחתך בקצות הפה, כגון בשפתיים ובווילון

grave grave peripheral
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
קִיצוֹנוּת קיצונות חיתוך בקצות הפה, כגון בשפתיים ובווילון

gravity gravity peripherality
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
המונח הוחזר לוועדה המקצועית לדיון נוסף
העתק
העתק
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
שִׂפְתוֹת הַקּוֹל שפתות הקול בשימוש עממי מֵיתְרֵי הַקּוֹל
במילון האנטומיה (תשי"ז) המונח שְׂפַת הַקּוֹל נקבע תמורת labium vocale.
חלופות תקניות : קֶמֶט הַקּוֹל, מֵיתְרֵי הַקּוֹל, קִמְטֵי הַקּוֹל, מֵיתַר קוֹל
להרחבה
חלופות תקניות : קמט הקול, מיתרי הקול, קמטי הקול, מיתר קול
להרחבה
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
תֵּבַת קוֹל תיבת קול רווח גם בֵּית קוֹל
העתק
בלשנות (תשע"ה, 2014)
תְּכוּנָה תכונה רווח גם תְּכוּנִית