תורת ההגה (תשע"ה)


הקדמה – בלשנות: תורת ההגה

 

הפרק "תורת ההגה" הוא הפרק הראשון במונחי הבלשנות, פרי עבודתה של הוועדה למונחי הבלשנות.

הוועדה הוקמה בשנת תשע"א (2011) לשם הסדרת המינוח העברי בענפי הבלשנות העיקריים: תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר, תורת המשמעים, חקר השיח ועוד.

חברי הוועדה: פרופ' אורה שורצולד (יו"ר), פרופ' סיריל אסלנוב (מסוף תשס"ג), פרופ' עידית דורון, פרופ' עירית מאיר, פרופ' אהרן ממן, ד"ר צבי סדן ופרופ' אלישע קימרון. פרופ' שמואל פסברג מילא את מקומו של פרופ' ממן במחצית הראשונה של שנת תשע"ד. מרכזת הוועדה ד"ר קרן דובנוב.

לפני יובל שנים פעלה באקדמיה ועדה למונחי בלשנות והיא עסקה במונחי תורת ההגה, אבל החלטותיה לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה. עוד קודם לכן קבע ועד הלשון מונחים ב"תורת ההִגּוּי" (לשוננו ח, תרצ"ז [1937], עמ' 227–233). הוועדה החדשה השוותה את ההחלטות שתועדו במסמכי הוועדה הקודמת לערכי המילון למונחי בלשנות ודקדוק מאת שורצולד וסוקולוף, להחלטות קודמות של ועד הלשון והאקדמיה ללשון העברית במונחי הדקדוק ולמונחים המשמשים בספרים ובמאמרים של אנשי המקצוע, הכריעה ביניהם וגם הוסיפה מונחים חדשים.

המונחים נשלחו לחוות דעתם של אנשי מקצוע. ד"ר אביבית בן-דוד, פרופ' אשר לאופר, דורון מודן, ד"ר ורד זילבר-ורוד וד"ר נעם פאוסט הציעו הערות ותוספות; הוועדה דנה בהצעות והשלימה את הרשימה. לאחר מכן ניתנה הרשימה לביקורת חברי האקדמיה ללשון העברית ועובדי המזכירות המדעית, והוועדה דנה בהערותיהם. הערות נוספות העירה ד"ר טובה שרברין מהמזכירות המדעית לאחר הדיון בוועדת המינוח המרכזית.

כמה מונחים הוחזרו לוועדה לעיון נוסף.

הרשימה אושרה בישיבת המליאה בכ"ד במרחשוון תשע"ה (17 בנובמבר 2014).