גרפיקה מחשבית [טכנולוגיית המידע] (תשנ"ז)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

scene scene in computer vision
נוספה הבהרה באנגלית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: תִּצּוּג; באנגלית גם rendition
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
הַצְלָלַת גוּרוֹ* הצללת גורו*
* במילון המקורי כתוב: הַצְלָלַת גּוּרוֹ
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

view view in computer graphics
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
מַפַּת פִּיקְסֵלִים* מפת פיקסלים*
* במילון המקורי כתוב: מַפַּת פִּיקְסֶלִים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

region region in computer graphics
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶנְקַפְּסוּלַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנקפסולציה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקרן (לועזי)
להרחבה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: כַּדּוּר עֲקִיבָה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)
המונח המעודכן: הִקְלִיק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

echo echo in computer graphics
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

tracking tracking in computer graphics
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

mapping mapping in computer graphics
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

scaling scaling in computer graphics
העתק
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשנ"ז, 1997)

handle handle in computer graphics
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַחְלֵק מחלק פקד גרפי בממשק משתמש גרפי המאפשר למשתמש לקבוע ערך של משתנה באמצעות הסטת מחוון על סרגל
דלג למונחים