רתכות (תש"ך)

סינון
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
הַלְחָמָה הלחמה הפעולה
הֶלְחֵם הלחם החיבור הנוצר ע"י הלחמה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָמוֹן כְּלוֹרִי* אמון כלורי*
* במילון המקורי כתוב: אַמּוֹן כְּלוֹרִי
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ גָּזִי ריתוך גזי, רִתּוּךְ אוֹטוֹגֵנִי* ריתוך אוטוגני*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ אַוְטוֹגֵנִי
העתק
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ* מחבר קמץ*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ נָטוּי* מחבר קמץ נטוי*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ נָטוּי
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ רִבּוּעִי* מחבר קמץ ריבועי*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ רִבּוּעִי
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ יְחִיד מֶדֶר* מחבר קמץ יחיד מדר*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ יְחִיד מֶדֶר
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ בְּמִדְרַיִם* מחבר קמץ במדריים*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ בְּמִדְרַיִם
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ יְחִיד נוּן* מחבר קמץ יחיד נון*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ יְחִיד נוּן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַחְבַּר קָמָץ כְּפוּל נוּן* מחבר קמץ כפול נון*
* במילון המקורי כתוב: מַחְבַּר קָמֵץ כְּפוּל נוּן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
סִינַר רִתּוּךְ* סינר ריתוך*
* במילון המקורי כתוב: סִנַּר רִתּוּךְ
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
כְּסָיוֹת רִתּוּךְ* כסיות ריתוך*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיוֹת רִתּוּךְ
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בַּאֲוִיר וְאָצֵטִילֵן* ריתוך באוויר ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בַּאֲוִיר וַאֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בְּחַמְצָן וְאָצֵטִילֵן* ריתוך בחמצן ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּחַמְצָן וַאֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָצֵטִילֵן* אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אָצֵטִילֵן מוּמָס* אצטילן מומס*
* במילון המקורי כתוב: אֲצֵטִילֶן מוּמָס
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מְחוֹלֵל אָצֵטִילֵן* מחולל אצטילן*, גֵּנֵרָטוֹר אָצֵטִילֵן* גנרטור אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל אֲצֵטִילֶן
* במילון המקורי כתוב: גֵּנֵרָטוֹר אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
מַצָּת* מצת*
* במילון המקורי כתוב: מַצֵּת
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
תַּעֲרֹבֶת אָצֵטִילֵן וַאֲוִיר* תערובת אצטילן ואוויר*
* במילון המקורי כתוב: תַּעֲרֹבֶת אֲצֵטִילֶן וַאֲוִיר
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
לַהֶבֶת אָצֵטִילֵן* להבת אצטילן*
* במילון המקורי כתוב: לַהֶבֶת אֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
לַהֶבֶת חַמְצָן וְאָצֵטִילֵן* להבת חמצן ואצטילן*
* במילון המקורי כתוב: לַהֶבֶת חַמְצָן וַאֲצֵטִילֶן
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
רִתּוּךְ בְּמֵימָן אָטוֹמִי* ריתוך במימן אטומי*, רִתּוּךְ בְּהֶלְיוּם אָטוֹמִי* ריתוך בהליום אטומי*, רִתּוּךְ בְּאַרְגּוֹן אָטוֹמִי* ריתוך בארגון אטומי*
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּמֵימָן אֲטוֹמִי
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּהֶלְיוּם אֲטוֹמִי
* במילון המקורי כתוב: רִתּוּךְ בְּאַרְגּוֹן אֲטוֹמִי
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה
העתק
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה חֲשׂוּפָה* אלקטרודה חשופה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה חֲשׂוּפָה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה עֲטוּפָה* אלקטרודה עטופה*, אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה* אלקטרודה מצופה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה עֲטוּפָה
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בִּטְבִילָה* אלקטרודה מצופה בטבילה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בִּטְבִילָה
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בְּשִׁחוּל* אלקטרודה מצופה בשיחול*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה מְצֻפָּה בְּשִׁחוּל
העתק
רתכות (תש"ך, 1960)
אֵלֶקְטְרוֹדָה לְבוּבָה* אלקטרודה לבובה*
* במילון המקורי כתוב: אֱלֶקְטְרוֹדָה לְבוּבָה
דלג למונחים