התעמלות [חינוך גופני] (תרע"ג)

סינון
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
עֲמִידָה סְגוּרָה עמידה סגורה בְּכַפּות סְגוּרוֹת
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
יְשִׁיבָה ישיבה רְגִילָה לְאֹרֶךְ, לְרֹחַב הַמַּכְשִׁיר
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
שְׁכִיבַת פְּרַקְדָּן* שכיבת פרקדן*
* במילון המקורי כתוב: שְׁכִיבַת פְּרַקְדָן
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
שְׁכִיבַת פְּרַקְדָּן בִּסְמִיכָה* שכיבת פרקדן בסמיכה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁכִיבַת פְּרַקְדָן בִּסְמִיכָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
תְּלִיָּה תלייה בְּיָדַיִם יְשָׁרוֹת
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
תְּלִיָּה הֲפוּכָה תלייה הפוכה הָרַגְלַיִם לְמַעְלָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
סְמִיכָה בָּאַמּוֹת* סמיכה באמות*
* במילון המקורי כתוב: סְמִיכָה בָּאִמּוֹת
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הֲלִיכָה הליכה רְגִילָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הֲלִיכָה עַל אַרְבַּע הליכה על ארבע עַל הַיָּדַיִם וְעַל הָרַגְלַיִם
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הֲלִיכַת אֲוָזִים* הליכת אווזים*
* במילון המקורי כתוב: הֲלִיכַת אַוָּזִים
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הֲלִיכַת חֲסִידוֹת הליכת חסידות בַּהֲרָמַת בֶּרֶךְ וּבִפְשִׁיטַת רֶגֶל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
רִיצָה מְמֻשֶּׁכֶת* ריצה ממושכה*
* במילון המקורי כתוב: רִיצָה מְמֻשָּׁכָה
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
פְּסִיעָה פסיעה בְּרֶגֶל אֶחָת
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
צָעַד* צעד* צַר, רָחָב, קַל, כָּבֵד
* במילון המקורי כתוב: צָעֹד
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
צָעַד בְּחִלּוּף רַגְלַיִם* צעד בחילוף רגליים*
* במילון המקורי כתוב: צָעֹד בְּחִלּוּף רַגְלַיִם
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
יִשּׁוּר יישור הַשּׁוּרָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
כְּפִיפָה כפיפה יָדַיִם, בִּרְכַּיִם, גֵּו, רֹאשׁ
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
זְקִיפָה זקיפה קוֹמָה, גַּב, רֹאשׁ
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
פִּשּׁוּט פישוט יָדַיִם, רַגְלַיִם
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הַטָּיַת גֵּו* הטיית גו*
* במילון המקורי כתוב: הֲטָיַת גֵּו
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
בְּעִיטָה בעיטה דְּחִיפָה בְּרֶגֶל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הֲנָפָה הנפה הָלוֹךְ וָשׁוֹב
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
נִיעָה ניעה הֲנָעַת עֲקֵבַיִם, בִּרְכַּיִם
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
סְגִירָה סגירה צְעָדִים, שׁוּרוֹת, כַּפּוֹת, רַגְלַיִם וכוּ'
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
פְּתִיחָה פתיחה שׁוּרוֹת, רְוָחִים
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מְשִׁיכָה משיכה בַּיָּד, בָּעֹרֶף, בַּכָּתֵף, בָּרֶגֶל, בַּחֶבֶל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
סִיבוּב יָדַיִם* סיבוב ידיים* גֵּו, רֹאשׁ, רֶגֶל וְכוּ'
* במילון המקורי כתוב: סִבּוּב יָדַיִם
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
אָסַף* אסף* הַהֵפֶךְ מֵהַבְלֵט
* במילון המקורי כתוב: אָסוֹף
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
לוֹלִיבָה* לוליבה*
* במילון המקורי כתוב: לוּלִיבָה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
טְפִיחָה טפיחה כַּפַּיִם
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
טִפּוּס טיפוס טַפֵּס וְעָלֹה, טַפֵּס וְיָרֹד
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
קִפּוּל קיפול יָדַיִם וְרַגְלַיִם
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מְאֻזָּן* מאוזן* בַּעֲמִידָה עַל רֶגֶל אֶחָת
* במילון המקורי כתוב: מְאֹזֶן
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מְאֻזָּן בִּתְלִיָּה* מאוזן בתלייה*
* במילון המקורי כתוב: מְאֹזֶן בִּתְלִיָּה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מְאֻזָּן בִּסְמִיכָה* מאוזן בסמיכה* עַל יַד אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם
* במילון המקורי כתוב: מְאֹזֶן בִּסְמִיכָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מַטָּה מטה לְמַטָּה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מַעְלָה מעלה לְמַעְלָה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
כַּלֵּה כלה הַהֵפֶךְ מֵהָחֵל
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
עִמֵּל* עימל*
* במילון המקורי כתוב: עַמֵּל
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
סִיֵּף* סייף*
* במילון המקורי כתוב: סַיֵּף
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
שׁוּרַת חֲזִית* שורת חזית*, שׁוּרַת פָּנִים שורת פנים
* במילון המקורי כתוב: שׁוּרַת חָזִית
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
טוּר טור טוּרִים בְּנֵי אַרְבָּעָה, שִׁשָּׁה, שְׁמוֹנָה
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מַחְלָקָה* מחלקה*
* במילון המקורי כתוב: מַחְלְקָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
קְבוּצָה* קבוצה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
המונחים המעודכנים (משוערים): סָמוֹךְ, תְּמוֹכָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מַכְשִׁירֵי יָד* מכשירי יד*
* במילון המקורי כתוב: מַכְשִׁירֵי יַד
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מִשְׁקוֹלוֹת* משקולות*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁקָלוֹת
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
מִשְׂחֲקֵי תְּנוּעָה* משחקי תנועה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׂחֲקֵי תְנוּעָה
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הַצָּבָה הצבה לְהַצִּיב מַעֲרָכָה
העתק
העתק
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הַיְּצִיבָה הָרִאשׁוֹנָה* היציבה הראשונה*
* במילון המקורי כתוב: הַיְצִיבָה הָרִאשׁוֹנָה
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הַיְּצִיבָה הַנּוֹכְחִית* היציבה הנוכחית*
* במילון המקורי כתוב: הַיְצִיבָה הַנּוֹכְחִית
העתק
חינוך גופני (תרע"ג, 1913)
הַיְּצִיבָה הַקּוֹדֶמֶת* היציבה הקודמת*
* במילון המקורי כתוב: הַיְצִיבָה הַקּוֹדֶמֶת
דלג למונחים