משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (300)

הערך: אִי־(מוספית) <אִי | מילת שלילה>
סינון
העתק
בריאות הציבור (תשפ"א, 2021)
נִסּוּי אִי-נְחִיתוּת ניסוי אי-נחיתות ניסוי שנועד להראות שההתערבות הניסויית אינה נופלת מהתערבות פעילה אחרת (שנעשית בקבוצת הביקורת)
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר חֶלְקִי אי-כושר חלקי בביטוח
נָכוּת חֶלְקִית נכות חלקית בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

partial disability partial disability in commercial insurance
partial invalidity partial invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)

temporary disability temporary disability in commercial insurance
temporary invalidity temporary invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר מֻחְלָט אי-כושר מוחלט בביטוח
נָכוּת מְלֵאָה נכות מלאה בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

total disability total disability in commercial insurance
total invalidity total invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
העתק
העתק
ביטוח (תשע"ז, 2016)
אִי-כֹּשֶׁר תְּמִידִי אי-כושר תמידי עיסוקי, מקצועי; בביטוח
נָכוּת לִצְמִיתוּת נכות לצמיתות בביטוח הלאומי ובקרנות הפנסייה

permanent disability permanent disability in commercial insurance
permanent invalidity permanent invalidity Isr.; in the National Insurance Institute and in pension funds
העתק
ספרות (תשס"ח, 2007)
אִי-קִשּׁוּר אי-קישור אָסִינְדֵּטוֹן; השמטת מילות קישור. היפוכו: קישור תכוף
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָסִינְדֵּטוֹן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אסינדטון (לועזי)
להרחבה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: אִי-נְקִיטָה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: אִי-נְקִיטַת שֶׁתֶן מִלַּחַץ
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
המונח המעודכן: אִי-יְצִירָה
העתק
רפואה (תשנ"ט, 1999)
הערת המזכירות המדעית: אִי-פּוֹרִיּוּת פירושה אי-כושר להעמיד ולדות (השוו הגדרת פּוֹרִיּוּת במילון תכנון מרחבי); גם infertility באנגלית כאן מכוונת למשמעות זו
העתק
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
אִי-דֵּטֶרְמִינִיזְם* אי-דטרמיניזם*
* במילון המקורי כתוב: אִי-דֵטֶרְמִינִיזְם
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
אִי-אִינְוַרְיַאנְטִיּוּת* אי-אינווריאנטיות*
* במילון המקורי כתוב: אִי-אִינְוַרְיַנְטִיּוּת
העתק
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)
עֶקְרוֹן הָאִי-וַדָּאוּת שֶׁל הַיְזֶנְבֵּרְג* עקרון האי-ודאות של הייזנברג*
* במילון המקורי כתוב: עֶקְרוֹן הָאִי-וַדָּאוּת שֶׁל הַיְזֶנְבֵּרְגּ
העתק
דמוגרפיה (תשמ"ז, 1987)
הערת המזכירות המדעית: אִי-פִּרְיוֹן פירושו אי-העמדת ולדות חיים (השוו הגדרת המונח פִּרְיוֹן במילון למונחי תכנון מרחבי).
העתק
דמוגרפיה (תשמ"ז, 1987)
הערת המזכירות המדעית: אִי-פִּרְיוֹן פירושו אי-העמדת ולדות חיים (השוו הגדרת המונח פִּרְיוֹן במילון למונחי תכנון מרחבי).
העתק
דמוגרפיה (תשמ"ז, 1987)
אִי-פּוֹרִיּוּת אי-פוריות, אִי-פִּרְיוֹן פִיזְיוֹלוֹגִי* אי-פריון פיזיולוגי*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פִּרְיוֹן פִיסְיוֹלוֹגִי
הערת המזכירות המדעית: אִי-פּוֹרִיּוּת פירושו אי-כושר להעמיד ולדות, אִי-פִּרְיוֹן פִיזְיוֹלוֹגִי פירושו אי-העמדת ולדות חיים מסיבות פיזיולוגיות; שני המונחים מכוונים למשמעות אחת (השוו הגדרות המונחים פּוֹרִיּוּת, פִּרְיוֹן במילון למונחי תכנון מרחבי).
העתק
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה אִי-זוּגִית* פונקצייה אי-זוגית*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה אִי-זוּגִית
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אִי-אוֹרְגָּנִי* אי-אורגני*
* במילון המקורי כתוב: אִי-אוֹרְגָנִי
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אִי-שִׁוְיוֹן אי-שוויון מ"ר: אִי-שִׁוְיוֹנוֹת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אִי-תְּלוּת לִינֵאָרִית* אי-תלות ליניארית*
* במילון המקורי כתוב: אִי-תְּלוּת לִינֶאָרִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אִי-הוֹמוֹגֵנִיּוּת* אי-הומוגניות*
* במילון המקורי כתוב: אִי-הוֹמוֹגֶנִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אִי-לִינֵאָרִיּוּת* אי-ליניאריות*
* במילון המקורי כתוב: אִי-לִינֶאָרִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
אִי-סִינְגּוּלָרִיּוּת* אי-סינגולריות*
* במילון המקורי כתוב: אִי-סִינְגוּלָרִיּוּת
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
אִי-אֲחִידוּת אי-אחידות, הֵטֵרוֹגֵנִיּוּת* הטרוגניות*
* במילון המקורי כתוב: הֶטֶרוֹגֶנִיּוּת
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
תָּוִית-הָאִי-יִדּוּעַ תווית-האי-יידוע כגון: "ילד אחד אמר", בניגוד למשפט "הַילד אמר"
המונח המעודכן: גם תָּוִית סִתּוּם.
העתק
חלופות תקניות : סִתּוּם
להרחבה
חלופות תקניות : סיתום
להרחבה
העתק
כימיה (תש"ם, 1979)
אִי-אוֹרְגָּנִי* אי-אורגני*
* במילון המקורי כתוב: אי-אוֹרגני
העתק
פיזיקה (תשל"ג, 1973)
לֹא דָּחִיס* לא דחיס*
אִי-דְּחִיסוּת* אי-דחיסות* ש"ע
* במילון המקורי כתוב: לֹא דָחִיס
* במילון המקורי כתוב: אִי-דְחִיסוּת
העתק
אלקטרוניקה (תש"ל, 1970)
אִי-תֵּאוּם* אי-תיאום*
* במילון המקורי כתוב: אִי-תֵאוּם
העתק
משפט ( תשי"ז, 1957)
אִי-פֵּרָעוֹן* אי-פירעון*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פֵרָעוֹן
העתק
פסיכולוגיה (תשי"א, 1951)
אִי-כֵּנוּת* אי-כנות* של האישיות
* במילון המקורי כתוב: אִי-כֵנוּת

insincerity insincerity of personality
העתק
פסיכולוגיה ( תשי"א, 1951)
אִי-הַרְמוֹנְיָה* אי-הרמוניה*, אִי-תֹּאַם* אי-תואם*
* במילון המקורי כתוב: אִי-הַרְמוֹנִיָּה
* במילון המקורי כתוב: אִי-תֹאַם
העתק
רפואה ( תש"א, 1941)
המונח המעודכן: הַפְרָעַת מִקְצָב
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִי-פָּרִיק* אי-פריק*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פָרִיק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
גֹּדֶל אִי-רַצְיוֹנָלִי* גודל אי-רציונלי*
* במילון המקורי כתוב: גֹּדֶל אִי-רַצִּיּוֹנַלִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִלֵּם אילם, אִי-רַצְיוֹנָלִי* אי-רציונלי*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
רִבּוּעִים אִלְּמִים* ריבועים אילמים*, רִבּוּעִים אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים* ריבועים אי-רציונליים*
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּעִים אִלְמִים
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּעִים אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים פְּשׁוּטִים* אי-רציונליים פשוטים*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים פְּשׁוּטִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
אִי-רַצְיוֹנָלִיִּים מֻרְכָּבִים* אי-רציונליים מורכבים*
* במילון המקורי כתוב: אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיִּים מָרְכָּבִים
העתק
מתמטיקה (תרצ"ג, 1933)
בִּטּוּל אִי-רַצְיוֹנָלִיּוּת בִּמְכַנֶּה* ביטול אי-רציונליות במכנה*
* במילון המקורי כתוב: בִּטּוּל אִי-רַצִּיּוֹנַלִּיּוּת בִּמְכַנֶּה
חלופות תקניות : רַצְיוֹנָלִיזַצְיָה
להרחבה
חלופות תקניות : רציונליזציה
להרחבה
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים