מדע המדינה (תשפ"ב)

סינון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
וִתּוּר עַל כֵּס ויתור על כס התפטרות או פרישה מתפקיד של מלך מכהן
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מֻחְלְטָנוּת מוחלטנות תפיסה או מצב שלפיהם לשליט יחיד, לקבוצה או לסיעה פוליטית יש שליטה מוחלטת במערכת הפוליטית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אַחְרָיוּתִיּוּת אחריותיות אחריות למסור דין וחשבון מלא (בדרך כלל פומבי) על פעולה שלטונית או מנהלית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
סִגּוּל תַּרְבּוּת סיגול תרבות תהליך שבו יחידים או קבוצות רוכשים מאפייני תרבות של קבוצה אחרת במגע ישיר ובמהלכו הקבוצה נבלעת בתרבות הנרכשת
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִמְשָׁל ממשל בארצות הברית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַעֲדָפָה מְתַקֶּנֶת העדפה מתקנת פעולה לקידום פעיל ומכוון של אוכלוסייה מוחלשת במטרה לחזקהּ
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
גִּילָנוּת גילנות אפליה על בסיס גיל
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
סוֹכְנוּת סוכנות גוף המניע ומבצע פעולות (פוליטיות) במכוון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָגֶ'נְדָּה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אג'נדה (לועזי)
להרחבה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִפְלָגָה מִצְרָפִית מפלגה מצרפית מפלגה המייצגת או שואפת לייצג מגוון של קבוצות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַסְעָרָה הסערה התססה של קבוצות או של ההמון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
גִּיּוּּשׁ גיוש יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חֲנִינָה קִבּוּצִית חנינה קיבוצית לאסירים פוליטיים וכדומה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אַל-מִשְׁטְרָנוּת אל-משטרנות, אָנַרְכִיזְם אנרכיזם התנגדות לכל שלטון שהוא, בעיקר של המדינה, והעדפת שלטון עצמי וחיים בקהילות קטנות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אַנְטִי-קְלֵרִיקָלִיזְם אנטי-קלריקליזם תנועה או אידאולוגיה הפועלות נגד מיסוד דת או הענקת זכויות יתר ועוצמה רשמית לאנשי דת או למוסדות דת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אוֹטַרְקִיָּה אוטרקייה שיטה של הספקת כל הצרכים באופן עצמי
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הִתְנַהֲגוּתָנוּת התנהגותנות תאוריה שלפיה חקר תופעות חברתיות צריך להיות מוגבל לבחינת ההתנהגות של בני אדם
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דּוּ-בֵּיתִי דו-ביתי כגון 'רשות מחוקקת דו-ביתית'
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דּוּ-בֵּיתִיּוּת דו-ביתיות רשות מחוקקת המורכבת משני בתים, לרוב על בסיס ייצוגים שונים (אזורי, מעמדי וכדומה). ראו גם חַד-בֵּיתִיּוּת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דּוּ-מִפְלַגְתִּי דו-מפלגתי שקשור לשתי מפלגות; שנעשה בשיתוף פעולה בין נציגים משתי המפלגות הגדולות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁטָר בִּירוֹקְרָטִי משטר בירוקרטי משטר שבו השליטה נתונה במידה רבה בידי פקידי השלטון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִפְלֶגֶת חֶבֶר מפלגת חבר מפלגה המתבססת על קבוצה מוגדרת ומגובשת (כגון אצולה או מנהיגות חברתית) והחברות בה מוגבלת לקבוצה זו בלבד
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הוֹנְתָנוּת הונתנות קַפִּיטָלִיזְם; שיטה כלכלית המתאפיינת בתמיכה בבעלות פרטית על רכוש, בחופש קניין ובשוק חופשי
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִפְלָגָה כּוֹלְלָנִית מפלגה כוללנית מפלגה המייצגת או שואפת לייצג את כל הקבוצות בחברה למרות השונוּת ביניהן
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
גַּנְזָר גנזר צֶנְזוֹר
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
גַּנְזָרוּת גנזרות צֶנְזוּרָה, גִּנְזוּר גנזור צִנְזוּר
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הִתְמַרְכְּזוּת התמרכזות שאיפה של מתמודדים פוליטיים למרכז הרעיוני-הפוליטי כדי למשוך קולות רבים ככל האפשר
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שׁוֹבִינִיזְם שוביניזם, קַנָּאוּת לְאֻמָּנִית קנאות לאומנית התמסרות לא ביקורתית למדינה, ללאום או למנהיג (על שם ניקולא שובין, חייל צרפתי שהיה מסור לנפולאון באופן קיצוני)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אֶזְרָחִיּוּת אזרחיות סדר אזרחי ושלטון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
תְּמוּרָנוּת תמורנות מערכת יחסים בין שני צדדים שבה הצד החזק יותר מעניק הטבות לצד החלש (לקוח) תמורת רווח פוליטי
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַכְרָעַת-יַחַד הכרעת-יחד מערכת יחסים בעולם התעשייה שבה המועסקים או נציגי איגוד העובדים הם חברים שווי זכויות בחבר המנהלים של המיזם התעשייתי ובעלי זכות הצבעה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עֻקְבָּה עוקבה אנשים שהם חברי קבוצה או נתפסים בעיני אחרים כחברי קבוצה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁתָּף משתף קוֹמוּנָה; אורח חיים של שיתוף ללא בעלות ובחלוקה של רווחי העבודה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
קוֹנְקוֹרְדָּט קונקורדט הסכם בין הכנסייה (לרוב הווטיקן) למדינה החילונית לקביעת מערכת היחסים ביניהם
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
תַּאֲחִיד תאחיד קוֹנְפֵדֵרַצְיָה; קבוצת מדינות בעלות מטרות משותפות, לרוב כלכליות או ביטחוניות, המאוגדות בהסכם או באמנה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִסְכָּם מסכם קוֹנְסֶנְזוּס; הסכמה או התאחדות של דעות בנושא מסוים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶחְבֵּרִיּוּת החבריות צורת ממשל המתאימה במיוחד לחברות חצויות או רב-תרבותיות – מבוססת על הסכמה של שיתוף עוצמה בין נציגי עיליות (אליטות) תוך הבטחת ייצוג לכלל הקבוצות החשובות במדינה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
צִבּוּר מְיֻצָּגִים ציבור מיוצגים כלל הבוחרים או התושבים במחוז בחירה המיוצג על ידי נציג נבחר

constituency constituency voters; residents
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)

constituent constituent n.; voter or resident
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חֻקָּתָנוּת חוקתנות עמדה המביעה הערכה וכבוד כלפי החוקה, שלטון החוק והליכים חוקתיים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
קוֹרְפּוֹרָטִיזְם קורפורטיזם שיטה פוליטית שבמרכזה התאגדויות הכוללות מעסיקים ועובדים; תהליכי משא ומתן בין ממשלה, איגודי עובדים ומעסיקים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
סִבְרוּר סברור ניהוג מבוסס מידע; חקר השליטה והארגון הפנימי של מערכות (טבעיות או מלאכותיות) שמתקיימות בהן פעולות שיטתיות בעלות השפעה הדדית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
פּוֹרְרוּת פוררות תהליך שבו בוחרים נעים ממחויבות למפלגה או לסדר יום מובחן אל עמדה של היעדר מחויבות מעין זו, וכך חלה החלשה של מפלגות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דֵּה-קוֹלוֹנִיזַצְיָה דה-קולוניזציה תהליך שבו קולוניה הופכת למדינה עצמאית ומאמצת מאפיינים של ריבונות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דִּיּוּן דיון דיון מושכל המבוסס על ידע, מניח רציונליות וחותר להסכמה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מַלְהִיג מלהיג דֵּמָגוֹג; (אדם) הצובר כוח פוליטי באמצעים רטוריים על ידי נגיעה ברגשות הקהל והובלתו לפעולה
העתק
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חוֹבָתִיּוּת חובתיות מערכת מוסר המבוססת על חובות מוסריות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
כָּרְחָנוּת כורחנות דֵּטֶרְמִינִיזְם; תפיסה שלפיה לבחירה אנושית אין השפעה סיבתית בכינון סדרים חברתיים ופוליטיים
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דָּבֵק בְּמִשְׁנָתוֹ דבק במשנתו המטיף למִשְׁנָה מסוימת באופן עיוור
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁנָה משנה דּוֹקְטְרִינָה; מכלול האמונות, הרעיונות והפרקטיקות באסכולה ספרותית, אומנותית או פוליטית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דִּיסְטוֹפְּיָה דיסטופיה אוטופיה שלילית; מקום, חברה, מדינה ותרבות שבהם המצב הוא הגרוע ביותר שאפשר להעלות על הדעת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
בְּחִירוֹתִי בחירותי אֵלֶקְטוֹרָלִי; למשל: 'שיקולים בחירותיים' (שיקולים אלקטורליים)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶחְסֵם החסם אֶמְבַּרְגּוֹ
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שִׁרְיוּן שריון שמירה או הקצאה של דבר מה מראש, כגון מקום ברשימה; יצירת מצב שיבטיח שדבר מה לא יתבטל בעתיד, כגון חוק או מעמד
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עֲדָתִיּוּת עדתיות אֶתְנִיּוּת; שייכות לקבוצה בעלת מסורת ותרבות ייחודית, בדרך כלל על בסיס עבר משותף, והזדהות עימה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עֲדָתָנוּת עדתנות אֶתְנוֹצֶנְטְרִיּוּת; טייה לבחון את המציאות או תופעה כלשהי מנקודת השקפה של התרבות הייחודית של קבוצת המוצא של המתבונן
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מַאֲחָדִיּוּת מאחדיות פֵדֵרָלִיזְם; קידום של משטר מַאֲחָדִי (ראו מַאֲחָד) כשיטת ממשל – בדומה למגמות הקיימות באיחוד האירופי
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מַאֲחָד מאחד משטר המבוסס על ברית של מדינות עצמאיות ובו חלוקת סמכויות בין השלטון המרכזי לשלטון המדינתי. ראו גם מַאֲחָדִיּוּת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
פֵאוֹדָלִיּוּת פאודליות ארגון חברתי וכלכלי המאופיין במדרג חברתי נוקשה של חלוקה לאדונים, לוואסלים ולצמיתים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עִלּוּת עילות מעבר של אוכלוסייה ממעמד בינוני וגבוה לשכונות מצוקה ושינוי אופי השכונה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
גְּלוֹקָלִיזַצְיָה גלוקליזציה התאמה של תהליכים מקומיים לתהליכים עולמיים וההפך
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִמְשָׁלוּת ממשלות היכולת למשול
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִמְשָׁל ממשל
מֶמְשָׁלָה ממשלה יישום בפועל של שִׁלְטוֹן
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אִרְגּוּן נֶבַע ארגון נבע, הִתְאַרְגְּנוּת נֶבַע התארגנות נבע התארגנות חברתית שצומחת מלמטה, מתוך צרכים של קבוצות ומגזרים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶגְמוֹנְיָה הגמוניה קבוצה או אומה דומיננטית החולשת או משפיעה בצורה ניכרת על סביבתה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אֱנוֹשָׁנוּת אנושנות תפיסה המעמידה את האדם – צרכיו, ערכיו וכבודו – במרכז
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אֱנוֹשְׁתָנוּת אנושתנות גישה הדוגלת במחויבות לרווחתם של בני אדם ללא הבחנה ביניהם
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
תּוֹסַפְתִּיּוּת תוספתיות קידום מדיניות על ידי סדרה של שינויים קטנים ומדודים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶחְדֵּר מִשְׁנָה החדר משנה אִינְדּוֹקְטְרִינַצְיָה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁפּוּט משפוט עיסוק גובר של בתי המשפט בסוגיות פוליטיות, מוסריות, חברתיות וכדומה (רווח "משפטיזציה")
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חוּנְטָה חונטה קבוצת אנשים השולטים בממשל מדיני. במקור הכוונה למי שהגיעו לשלטון אחרי מהפכה או הפיכה צבאית
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חֵרוּתִיּוּת חירותיות תפיסה הדוגלת בחירות הפרט
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חֵרוּתָנוּת חירותנות תפיסה שלפיה חירות הפרט היא ערך עליון ועל כן אין להגבילהּ
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שַׁדְלָנוּת שדלנות פעולות של חברי קבוצות בעלי עניין לגיוס תמיכה במטרותיהם בקרב חברי בית הנבחרים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַמְקָמָה המקמה ההפך מן גלובליזציה; לעיתים מוצע כ'תרופה' לבעיות שהגלובליזציה מביאה עימה
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
רֻבָּנוּת רובנות התפיסה כי דמוקרטיה משמעותה תהליך מסודר של הצבעה ויישום הצבעות אשר התקבלו ברוב
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶסְמֵךְ הסמך הוראה או הסמכה הניתנת לגורם מסוים לפעול בצורה מסוימת בעניין ציבורי
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שִׁלְטוֹן בַּעֲלֵי כִּשּׁוּרִים שלטון בעלי כישורים שיטת משטר שבה מינוי בעלי תפקידים ציבוריים תלוי בכישורים בלבד
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)

militia militia private paramilitary group
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
נֵיטְרָלִיּוּת ניטרליות מדיניות הדוגלת באי־הזדהות ובאי־התערבות במאבקים בין־לאומיים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
נִיהִילִיזְם ניהיליזם אמונה כי החברה נמצאת במצב כה רע, עד שרק הרס של כל המוסדות החברתיים והפוליטיים הקיימים יוביל לשינוי או לשיפור במצב; דחייה של כלל הערכים והאמונות הקיימים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
נִרְמוּל נרמול הבאת יחסים בין שתי מדינות (או ישויות פוליטיות) למצב תקין ולשגרה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַמְדָּדָה המדדה הפיכת מושג או תופעה למדידים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִזְרַחְתָּנוּת מזרחתנות אוֹרְיֶנְטָלִיזְם; עמדה שלפיה 'המזרח' הוא אקזוטי, דמיוני, אידיאלי (מונח ביקורתי)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שְׁלוֹמָנוּת שלומנות האמונה כי כל המלחמות אינן לגיטימיות או אינן מקובלות כדרך פעולה לפתרון סכסוכים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
דְּפוּסָה דפוסה סדרת הנחות יסוד והשערות על אודות תחום מחקר המכתיב את שאלות המחקר, את קורפוס המחקר ואת התשובות האפשרויות
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)

partisan partisan relating to a party; adj.
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִפְלְגָנוּת מפלגנות תמיכה קנאית במפלגה, במנהיג או ברעיון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
פַּטְרוֹנוּת פטרונות שלטון הרואה את אזרחיו חסרי ידע או יכולת או ניסיון לקבל החלטות בעבור עצמם
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
אַבְהָתָנוּת אבהתנות (1) מבנה משפחתי שבו האב הוא בעל הסמכות, כבוד, רכוש וזכויות יתר; (2) מונח ביקורתי המכוון לשליטת גברים במוסדות חברתיים ופוליטיים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שִׁלְטוֹן רַבִּים שלטון רבים לטובת הכלל (לפי אריסטו ור"א דאל)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֲמוֹנָאוּת המונאות (1) היסמכות על 'רצון העם' כהנחיה למובילי המדיניות (2) פניית פוליטיקאים לרגשות הציבור על חשבון שימוש בנימוקים המבוססים על נתונים ועובדות
העתק
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
קִדְמָנִי קדמני רק בהקשר של מדע המדינה
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁטָר משטר עיקרון שלפיו יש סדר פוליטי או מסגרת פוליטית; השוו שִׁלְטוֹן
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הֶגְלֵם הגלם של מושגים; ייחוס קיום ממשי לישויות מופשטות כגון מדינה, עיקרון כלכלי מארגן, ערך כספי
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
רֶפּוּבְּלִיקָה רפובליקה מדינה שאיננה משטר מלוכני
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
רֵוִיזְיוֹנִיזְם רוויזיוניזם (1) עמדות המשנות את הפרשנות המקובלת עד לאותה עת; (2) זרם מרכזי בציונות בצידה הימני של המפה הפוליטית
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שִׁלְטוֹן שלטון הפעלה של מִשְׁטָר
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
בִּטְחוּן בטחון ייחוס משמעות ביטחונית לתופעה (רווח "ביטחוניזציה")
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִפְלֶגֶת שֶׁלֶד מפלגת שלד מפלגה שבסיס גיוסה צר, מונהגת בידי קומץ מנהיגים או עסקנים, מספר חבריה מועט והיא נעדרת עמדה אידאולוגית מפותחת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חֶבְרָתָנוּת חברתנות אידאולוגיה חברתית הרואה בעלוּת ציבורית על רכוש ואמצעי ייצור כהוגנת וראויה יותר מבעלוּת פרטית ודוגלת בשוויונאות מסוגים שונים
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מַצַּב הַטֶּבַע מצב הטבע במחשבה מדינית: מצבו (המדומיין) של האדם ללא מדינה, ממשל, חוקים וכו'
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מְדִינָתִיּוּת מדינתיות היותה של התאגדות מדינית מתפקדת לפי אפיוניה של מדינה
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מְדִינָתָנוּת מדינתנות אֵטָטִיזְם; מעורבות רבה של המדינה בהיבטים שונים של חיי אזרחיה
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עֶלְיוֹנָאוּת עליונאות אמונה בעליונותה של קבוצה אנושית אחת (בעיקר של גזע מסוים) על בני אדם אחרים
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
שִׁלְטוֹן מֻמְחִים שלטון מומחים שלטון של פקידים בעלי מומחיות גבוהה המשתתפים בתהליכי עיצוב מדיניות, פעילים לרוב בארגונים מדרגיים וממלאים תפקידים המשויכים לנבחרי ציבור
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
תְּחוּמָתִיּוּת תחומתיות התנהגות אנושית, חברתית ופוליטית המביאה להישג תחומתי (טריטוריאלי)
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מִשְׁטָר לוֹפְתָנִי משטר לופתני משטר רודני או חד-מפלגתי, שבו כל תחומי החיים כפופים לשלטון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
לוֹפְתָנוּת לופתנות טוֹטָלִיטָרִיזְם
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
עָרִיצוּת עריצות ראו גם רוֹדָנוּת
העתק
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חַד-בֵּיתִי חד-ביתי כגון 'רשות מחוקקת חד-ביתית'
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
חַד-בֵּיתִיּוּת חד-ביתיות רשות מחוקקת המורכבת מבית אחד; רשות מחוקקת כזו היא רָשׁוּת מְחוֹקֶקֶת חַד-בֵּיתִית. ראו גם דּוּ-בֵּיתִיּוּת
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
כְּלַל-אֱנוֹשִׁיּוּת כלל-אנושיות במחשבה פוליטית – האמונה בערכים, פרקטיקות, זכויות ועוד אשר תקפים במנותק מתרבות, זמן או מרחב
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
מַתְרִיעָן מתריען אדם המתריע על שחיתות, על מחדלים וכיו"ב בארגון
העתק
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)
הַרְבָּבָה הרבבה מיוריזציה; יצירת רוב באופן טכני בבית נבחרים, במפלגה וכדומה
דלג למונחים