מדע המדינה (תשפ"ב)


הקדמה

את רשימת המונחים במדע המדינה הכינה הוועדה למונחי מדע המדינה של האקדמיה ללשון העברית. הוועדה הוקמה בשנת תשע"ג (2013) והחלה בעבודה הסדירה בשנת תשע"ד (שלהי 2013).
בשנת תש"ף סיימה הוועדה את הקריאה הראשונה של הרשימה. הרשימה נשלחה לביקורת של אנשי מקצוע ושל חברי האקדמיה. בשנת תשפ"א דנה הוועדה בהערות שהתקבלו וגיבשה את הרשימה הסופית.

בחודשים טבת–אדר תשפ"ב נדונה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בארבע ישיבות.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022 (ישיבה שעו).
 

חברי הוועדה

מקרב אנשי המקצוע – יו"ר הוועדה: פרופ' דן אבנון (האוניברסיטה העברית), פרופ' אורן ברק (האוניברסיטה העברית), פרופ' יצחק גל־נור (האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר), ד"ר גייל טלשיר (האוניברסיטה העברית), פרופ' הנרייט כלב־דהאן (אוניברסיטת בן־גוריון ומכון טרומן), ד"ר אפרת קנולר (המכללה האקדמית צפת), פרופ' מיכאל קרן (אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית גליל מערבי); חברי האקדמיה ללשון העברית – פרופ' דוד רוזנטל, פרופ' עפרה תירוש־בקר. מרכזת הוועדה: רונית גדיש.

עוד שימשו בוועדה בשנותיה הראשונות ד"ר ניר ברק (עד תשע"ז), ד"ר איל חוברס (עד תשע"ז), פרופ' אסף מידני (עד תשע"ז), ד"ר מיכל נויבואר־שני (עד תשע"ו), ד"ר ניסים ערקובי (עד תשע"ו), ד"ר נדיר צור ז"ל (יו"ר; עד מותו בתשע"ד); מרכזת הוועדה צופי שקלים (עד תשע"ז).
 

על הוועדה ועל עבודתה

בשנת תשע"ג (2013) יזם ד"ר נדיר צור ז"ל את הקמת הוועדה. לאחר קבלת ברכת הדרך מן האקדמיה ללשון העברית הוא פנה אל פרופ' דן אבנון מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ורתם אותו למיזם. ד"ר צור ופרופ' אבנון ביקשו מן האגודה הישראלית למדע המדינה שבראשה עמד באותם הימים פרופ' יצחק גל־נור, שתפרוס את חסותה על הוועדה ותהיה שותפה לעבודתה.

באייר תשע"ג (מאי 2013) התקיימה ישיבת הכינון של הוועדה והוחלט על הרכב הוועדה: נציגי מחלקות מדע המדינה מן האוניברסיטאות ומן המכללות ובהם חוקרים ומלומדים במדע המדינה (כולל ייצוג ליחסים בין־לאומיים ומדיניות ציבורית), נציג האגודה הישראלית למדע המדינה ונציגי האקדמיה ללשון עברית. עוד הוסכם כי בוועדה יהיה ייצוג מגדרי נאות. בישיבה אושרה רשימה ראשונה של מונחים לדיון.

את רשימת המונחים לעבודת הוועדה הכינו תלמידי המחקר יערה פוגל-אהרוני וניר ברק מן האוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' אבנון. רשימה זו הצטרפה לרשימת מונחים שהציע ד"ר צור. במהלך עבודת הוועדה נוספו מונחים שהתקבלו מדי פעם בפעם מאנשי מקצוע ומן הציבור הרחב.

הוועדה הציגה את עבודתה בכנסי האגודה ישראלית למדע המדינה בשנים 2015 ו־2019. המושב בכנס של שנת 2015 הוקדש לזכרו של ד"ר נדיר צור ז"ל, שלצערנו הלך לעולמו בטרם עת. 

ברשימה מוצעות במקרים רבים חלופות עבריות למונחים לועזיים, אך יש שהמונחים הלועזיים נותרו בעינם – מקצתם משום שהתאזרחו בשיח המקצועי ומקצתם משום שהיה קושי למצוא להם חלופה הולמת. הוועדה אימצה מונחים עבריים רבים שכבר אושרו באקדמיה ללשון העברית, אך במקרים אחדים היא הציעה חלופות עבריות אחרות מאלו שנקבעו. בשיקולי הוועדה הובאה בחשבון התאמת החלופות העבריות למשמעות המדויקת של המונח הלועזי ולשימוש במונח במחקר ובהוראה של מדע המדינה. מקצת המונחים שהגיעו לשולחן הוועדה – בעיקר כאלה שהם משניים לתחום מדע המדינה – הוסרו מן הרשימה.

הוועדה מכבדת את זכרו של ד"ר נדיר צור שיזם את הקמתה ועמד בראשה עד לפטירתו בשלהי תשע"ד (2014).