חשמל (תרצ"ה)

סינון
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חֹמֶר בִּלְתִּי פָּעִיל* חומר בלתי פעיל*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר בִּלְתִּי פָעִיל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
הוֹלִיךְ אֵנֶרְגִּיָּה חַשְׁמַלִּית* הוליך אנרגייה חשמלית*
* במילון המקורי כתוב: לְהוֹלִיךְ אֶנֶרְגְּיָה חַשְׁמַלִּית
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חֹמֶר מוֹלִיךְ אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* חומר מוליך אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר מוֹלִיךְ אֱלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חֹמֶר פֵרוֹמַגְנֵטִי* חומר פרומגנטי*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר פֶ'רוֹמַגְנֵטִי
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
עֶרְכִּיּוּת כִּימִית* ערכיות כימית*
* במילון המקורי כתוב: עֶרְכִּיּוּת חִימִית
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מַתֶּכֶת נְגוּדָה מתכת נגודה, מַתֶּכֶת מְמֻשֶּׁכֶת* מתכת ממושכה*
* במילון המקורי כתוב: מַתֶּכֶת מְמֻשָּׁכָה
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נְחֹשֶׁת מַתְכֻּנְתִּית* נחושת מתכונתית*
* במילון המקורי כתוב: נְחֹשֶׁת מַתְכָּנְתִּית
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מַתְכּוֹנוֹת נְחֹשֶׁת* מתכונות נחושת*, מַתְכּוֹנוֹת בִּשְׁבִיל נְחֹשֶׁת* מתכונות בשביל נחושת*
* במילון המקורי כתוב: מַתְכֻּנוֹת נְחֹשֶׁת
* במילון המקורי כתוב: מַתְכֻּנוֹת בִּשְׁבִיל נְחֹשֶׁת
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נְחֹשֶׁת אֵלֶקְטְרוֹלִיטִית* נחושת אלקטרוליטית*
* במילון המקורי כתוב: נְחֹשֶׁת אֱלֶקְטְרוֹלִיטִית
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
צְרִיפָה אֵלֶקְטְרוֹלִיטִית שֶׁל נְחֹשֶׁת* צריפה אלקטרוליטית של נחושת*
* במילון המקורי כתוב: צְרִיפָה אֱלֶקְטְרוֹלִיטִית שֶׁל נְחֹשֶׁת
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נְחֹשֶׁת הָאָנוֹדָה* נחושת האנודה*
* במילון המקורי כתוב: נְחֹשֶׁת הָאָנוֹד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נְחֹשֶׁת הַקָּתוֹדָה* נחושת הקתודה*
* במילון המקורי כתוב: נְחֹשֶׁת הַקָּטוֹד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
לִבֵּן חוּט נְחֹשֶׁת* ליבן חוט נחושת*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן חוּט נְחֹשֶׁת
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט נְחֹשֶׁת מְצֻפֶּה בְּדִיל* חוט נחושת מצופה בדיל*
* במילון המקורי כתוב: חוּט נְחֹשֶׁת מְצֻפֶּה בְדִיל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חַמְרָן חמרן, אָלוּמִינְיוּם* אלומיניום*
* במילון המקורי כתוב: אֲלוּמִינְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חַמְרָן אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* חמרן אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: חַמְרָן אֱלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אָמַלְגָּם* אמלגם*
* במילון המקורי כתוב: אֲמַלְגָּמָה
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מִלְגֵּם* מלגם*
* במילון המקורי כתוב: מַלְגֵּם
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
שִׁכְבַת אָמַלְגָּם* שכבת אמלגם*
* במילון המקורי כתוב: שִׁכְבַת אֲמַלְגָּמָה
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
ווֹלְפְרָם וולפרם, טוּנְגְּסְטֶן* טונגסטן*
* במילון המקורי כתוב: טֻנְגְסְטֶן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
טַנְטָל* טנטל*
* במילון המקורי כתוב: טַנְטַל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט טַנְטָל* חוט טנטל*
* במילון המקורי כתוב: חוּט טַנְטַל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אַבְקַת טַנְטָל* אבקת טנטל*
* במילון המקורי כתוב: אַבְקַת טַנְטַל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָטִינָה גָּלְמִית* פלטינה גולמית*
* במילון המקורי כתוב: פְּלָטִינָה גָלְמִית
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
רוּתֶנְיוּם* רותניום*
* במילון המקורי כתוב: רוּתֶנְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
רוֹדְיוּם* רודיום*
* במילון המקורי כתוב: רוֹדְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פָּלַדְיוּם* פלדיום*
* במילון המקורי כתוב: פַּלָּדְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אוֹסְמִיּוּם* אוסמיום*
* במילון המקורי כתוב: אָסְמְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אִירִידְיוּם* אירידיום*
* במילון המקורי כתוב: אִירִידְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מוֹלִיבְּדֵּן* מוליבדן*
* במילון המקורי כתוב: מוֹלִבְּדֶן
העתק
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָדַת מִגְנוּט* פלדת מגנוט*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַּת מִגְנוּט
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָדַת ווֹלְפְרָם* פלדת וולפרם*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַּת ווֹלְפְרָם
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָדַת מוֹלִיבְּדֵּן* פלדת מוליבדן*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַּת מוֹלִבְּדֶן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָדַת דִּינָמוֹ* פלדת דינמו*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַּת דִּינָמוֹ
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
המונח המעודכן: פַּח סַגְסֹגֶת לְדִינָמוֹ
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲחוּז הַצֹּרָן* אחוז הצורן*, סִילִיקְיוּם* סיליקיום*
* במילון המקורי כתוב: אֲחוּז הַצּוּרָן
* במילון המקורי כתוב: סִילִיצְיוֹם
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
המונח המעודכן: סַגְסוֹגוֹת
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נִתֵּךְ* ניתך*
* במילון המקורי כתוב: נַתֵּךְ
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
המונח המעודכן: סַגְסֹגֶת נְחֹשֶׁת
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
טוֹמְבָּק* טומבק*
* במילון המקורי כתוב: טָמְבָּק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אָרָד* ארד*, בְּרוֹנְזָה ברונזה
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מַתֶּכֶת לְתוֹתָחִים מתכת לתותחים, אֲרַד תּוֹתָחִים* ארד תותחים*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד תּוֹתָחִים
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד מְכוֹנוֹת* ארד מכונות*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד מְכוֹנוֹת
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט אָרָד* חוט ארד*
* במילון המקורי כתוב: חוּט אֶרֶד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מוֹט אָרָד* מוט ארד*
* במילון המקורי כתוב: מוֹט אֶרֶד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
צִנּוֹר אָרָד* צינור ארד*
* במילון המקורי כתוב: צִנּוֹר אֶרֶד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
רְצוּעַת אָרָד* רצועת ארד*
* במילון המקורי כתוב: רְצוּעַת אֶרֶד
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד צֹרָן* ארד צורן*, בְּרוֹנְזָה צֹרָנִית* ברונזה צורנית*, אֲרַד סִילִיקְיוּם* ארד סיליקיום*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד צוּרָן
* במילון המקורי כתוב: בְּרוֹנְזָה צוּרִית
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד סִילִיצְיוֹן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט שֶׁל אֲרַד צֹרָן* חוט של ארד צורן*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל אֶרֶד צוּרָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נְחֹשֶׁת צֹרָן* נחושת צורן*
* במילון המקורי כתוב: נְחֹשֶׁת צוּרָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
המונח המעודכן: סַגְסֹגֶת חַמְרָן, סַגְסֹגֶת אָלוּמִינְיוּם
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד חַמְרָן* ארד חמרן*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד חַמְרָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט שֶׁל אֲרַד חַמְרָן* חוט של ארד חמרן*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל אֶרֶד חַמְרָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד זַרְחָן* ארד זרחן*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד זַרְחָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)

חוּט שֶׁל אֲרַד זַרְחָן* חוט של ארד זרחן*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל אֶרֶד זַרְחָן
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט אָרָד כָּפוּל* חוט ארד כפול*
* במילון המקורי כתוב: חוּט אֶרֶד כָּפוּל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
מַתֶּכֶת אֵלֶקְטְרוֹן קַלָּה* מתכת אלקטרון קלה*
* במילון המקורי כתוב: מַתֶּכֶת אֱלֶקְטְרוֹן קַלָּה
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד מַנְגָּנִין* ארד מנגנין*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד מַנְגָּנִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נִיקְלִין* ניקלין*
* במילון המקורי כתוב: נִקְלִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט נִיקְלִין* חוט ניקלין*
* במילון המקורי כתוב: חוּט נִקְלִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פַּח נִיקְלִין* פח ניקלין*
* במילון המקורי כתוב: פַּח נִקְלִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
אֲרַד נִיקֶל* ארד ניקל*
* במילון המקורי כתוב: אֶרֶד נִיקֶל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
נֶגְדָּן נגדן, רֵזִיסְטִין* רזיסטין*
* במילון המקורי כתוב: רֶזִיסְטִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט קְרוּפִּין* חוט קרופין*
* במילון המקורי כתוב: חוּט קְרֻפִּין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט כְּרוֹמִין* חוט כרומין*
* במילון המקורי כתוב: חוּט כְרוֹמִין
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
פְּלָדַת כְּרוֹמְנִיקֶל* פלדת כרומניקל*
* במילון המקורי כתוב: פִּלְדַּת כְרוֹמְנִיקֶל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
חוּט שֶׁל פְּלָדַת כְּרוֹמְנִיקֶל* חוט של פלדת כרומניקל*
* במילון המקורי כתוב: חוּט שֶׁל פִּלְדַת כְרוֹמְנִיקֶל
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
קַרְבּוֹרוּנְדּוּם* קרבורונדום*
* במילון המקורי כתוב: קַרְבּוֹרֻנְדּוּם
העתק
העתק
העתק
העתק
חשמל (תרצ"ה, 1935)
יַהֲלוֹם* יהלום*
* במילון המקורי כתוב: יַהֲלֹם
העתק
העתק
העתק